Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

13 listopada br. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne na temat rozpoznawania fałszywych informacji – tzw. fake news; oraz dezinformacji w internecie. Zainicjowała również powstanie grupy ekspertów wysokiego szczebla, reprezentujących środowiska akademickie, platformy internetowe, media informacyjne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
Prace grupy ekspertów wysokiego szczebla oraz wyniki konsultacji przyczynią się do opracowania unijnej strategii mającej zapobiegać rozprzestrzenianiu fałszywych informacji, która ma zostać przedstawiona wiosną 2018 r.

Do udziału w konsultacjach publicznych Komisja zaprasza obywateli, platformy mediów społecznościowych, organizacje informacyjne (nadawców, media drukowane, agencje informacyjne, media internetowe i serwisy weryfikujące fakty), naukowców i organy publiczne. Opinie i uwagi można przedstawiać do połowy lutego 2018 roku. Komisja zgromadzi rekomendacje i propozycje działań, jakie można podjąć na poziomie Unii Europejskiej, aby zapewnić obywatelom skuteczne narzędzia do identyfikacji wiarygodnych i zweryfikowanych informacji oraz aby przygotować się na wyzwania związane z erą cyfrową.
Uwagi i opinie zgłaszane w badaniu online powinny dotyczyć trzech głównych obszarów:
– zakresu problemu, czyli tego, w jaki sposób obywatele i zainteresowane podmioty postrzegają fałszywe informacje, w jaki sposób dowiadują się o dezinformacji w internecie oraz w jakim stopniu ufają poszczególnym środkom przekazu;
– oceny działań podjętych do tej pory przez platformy, przedsiębiorstwa informacyjne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji w internecie, jak również opinii na temat roli i obowiązków odpowiednich zainteresowanych podmiotów;
– możliwych przyszłych działań mających zapewnić obywatelom łatwiejszy dostęp do rzetelnych i zweryfikowanych informacji oraz zapobiegać szerzeniu się dezinformacji w internecie; szczegóły:

KONSULTACJE ONLINE

Ponadto Komisja zaprasza ekspertów do zgłaszania chęci udziału w pracach grupy eksperckiej wysokiego szczebla ds. fałszywych informacji. Grupa ta będzie doradzać Komisji i pomoże jej m.in. ocenić zakres zjawiska dezinformacji, określić role i obowiązki zainteresowanych stron, uchwycić międzynarodowy wymiar tego zjawiska, podsumować poszczególne podejścia i stanowiska oraz formułować zalecenia. Zgłoszenia można składać do 11 grudnia 2017 r. – szczegóły:

UDZIAŁ W GRUPIE EKSPERCKIEJ

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close