Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA opublikowała priorytety Komponentów programu “Europa dla obywateli”, które obowiązywać będą w latach 2018-2020.

Dla Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy będą to cztery priorytety:
1. Upamiętnianie momentów zwrotnych w najnowszej historii Europy
2. Społeczeństwo obywatelskie i aktywność obywatelska w reżimach totalitarnych
3. Mechanizmy wykluczenia obywateli na przykładzie antysemityzmu, antycyganizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji: wyciąganie wniosków na przyszłość
4. Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej.

Dla Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie będą to następujące priorytety:
1. Debata nad przyszłością Europy i stawienie czoła eurosceptycyzmowi
2. Wzmacnianie solidarności w czasach kryzysu
3. Wzmacnianie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, zwalczanie stygmatyzacji imigrantów i grup mniejszościowych
4. 2018: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Projekty realizowane w ramach programu “Europa dla obywateli” muszą być zgodne z celami ogólnymi i szczegółowymi programu, i zarazem – nawiązywać do wyznaczonych przez Komisję Europejską priorytetów.

Pełna treść opisu priorytetów dla obu Komponentów została zamieszczona w dokumencie Priorities of the Europe for Citizens Programme for 2018-2020, zamieszczonym na stronie internetowej Agencji Wykonawczej EACEA, zarządzającej programem; w przygotowaniu jest polska wersja językowa.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close