Wymagane dokumenty - Europa dla obywateli | Polski Punkt Kontaktowy

Wymagane dokumenty

Portal uczestnika

Wymagane dokumenty do załączenia w formie skanu na Portalu Uczestnika (Participant Portal):
  • PODMIOT PRYWATNY – ten formularz wypełniają organizacje pozarządowe i inne organizacje nienastawione na zysk, które dodatkowo dołączają:
    1. W przypadku, gdy organizacja posiada nr VAT/NIP – kopię potwierdzającego go dokumentu,
    2. W przypadku organizacji nienastawionych na zysk i komitetów ds. partnerstwa – kopię rezolucji, decyzji, dekretu lub innego dokumentu ustanawiającego organizację.
  • PODMIOT PRAWA PUBLICZNEGO – ten formularz wypełniają organy publiczne.
  • FORMULARZ IDENTYFIKACJI FINANSOWANEJ – po wypełnieniu wymaga poświadczenia przez bank (w przypadku załączenia aktualnego wyciągu z konta bankowego, pieczęć banku i podpis przedstawiciela banku nie są wymagane).

eForm i Deklaracja Honorowa

Do załączenia przez wnioskodawcę w formie skanu do formularza wniosku eForm, wygenerowanego na stronie https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ i wysyłanego drogą elektroniczną:

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close