„Europa dla obywateli” to przede wszystkim ciekawe, inspirujące projekty. Sprawdźcie, co słychać u beneficjentów programu! Zachęcamy do udziału w wydarzeniach organizowanych w Polsce i w Europie przez organizacje i samorządy zaangażowane w działania z obszarów społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej. Koniecznie przeczytajcie też o rezultatach już zrealizowanych projektów.

Więcej przykładów działań realizowanych w ramach naszego programu znajdziecie w zakładce Projekty. W Mediatece szukajcie katalogów dobrych praktyk z poprzedniej edycji naszego programu.


 


PROJEKTY REALIZOWANE

 

Projekt “Inter-Cultural Dimension for European Active Citizenship”, Związek Stowarzyszeń Multikultura

Związek Stowarzyszeń Multikultura zaprasza do zgłaszania udziału w Międzynarodowych Prezentacjach NGO, które odbędą się 13 lutego w godz. 13.00–17.00 w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie w ramach projektu “Inter-Cultural Dimension for European Active Citizenship”, realizowanego w ramach programu „Europa dla obywateli”. Zapisy pod adresem e-mail: [email protected] i numerem telefonu 505181903 trwają do 31 stycznia.

Wśród gości znajdzie się 70 zagranicznych partnerów z 11 krajów europejskich, dla których będzie to okazja do zapoznania się z działalnością polskich organizacji, możliwościami rozwoju, edukacji, pracy i wolontariatu, stopnia zaangażowania w życie publiczne. Każda z uczestniczących organizacji będzie dysponować osobnym stoiskiem, przy którym odbywać się będą prezentacje. Wydarzenie ma być miejscem narodzin nowych projektów europejskich. Organizatorzy zachęcają do przygotowania prezentacji w języku angielskim, na miejscu będzie można także skorzystać z pomocy tłumacza.

 

Projekt “In Between?”, Europejska Sieć “Pamięć i Solidarność”

Do 5 lutego trwa nabór uczestników do projektu „In Between?” realizowanego przez Europejską Sieć „Pamięć i Solidarność”. Przedsięwzięcie ma zachęcić młode pokolenie Europejczyków do poznawania historii XX wieku poprzez rozmowy z jej uczestnikami. W ramach projektu kilkuosobowe grupy młodych ludzi udadzą się do najciekawszych kulturowo regionów przygranicznych Europy, aby podczas spotkań z mieszkańcami uporządkować rodzinne archiwa i zarejestrować wspomnienia.

Przed rozpoczęciem wizyt studyjnych, wybrani w drodze rekrutacji uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów z zakresu historii najnowszej, historii mówionej (oral history), antropologii kultury oraz archiwistyki. Młodzież pozna tajniki zbierania relacji, prowadzenia wywiadów oraz digitalizacji pamiątek i dokumentów, a także specyfikę i historię odwiedzanych regionów. Następnie, uczestnicy projektu, podzieleni na 5-osobowe grupy, rozjadą się do miast i miejscowości przygranicznych, gdzie spędzą siedem dni. Poszukując lokalnych, osobistych historii, wpisanych w wielokulturowy pejzaż wybranych regionów, młodzież poznawać będzie w praktyce narzędzia i metody badania oraz dokumentowania przeszłości. Poprzez zdjęcia, skanowanie materiałów, nagrania dźwiękowe i video zgromadzą fotografie, listy, dokumenty i inne świadectwa życia codziennego.

Udział w projekcie będzie dla uczestników okazją nie tylko do rozwoju kompetencji z zakresu terenowych badań historycznych oraz etnograficznych, ale także pozwoli na pogłębienie wiedzy o procesach historycznych Europy XX wieku. Zebrany materiał dokumentalny obrazujący utrwaloną w rodzinnych fotografiach i opowieściach przeszłość czterech, złożonych kulturowo i historycznie regionów Europy, stanie się tematem podsumowującej projekt konferencji z udziałem antropologów kultury, historyków i badaczy oral history, która odbędzie się w grudniu 2016 r. w Warszawie. Organizatorzy poszukują dwudziestu młodych ludzi, zarówno studentów, jak i freelancerów w wieku 18-25 lat, którzy chcieliby spróbować swoich sił w badaniu ludzkiej pamięci. Aby wziąć udział w projekcie, należy do 5 lutego 2016 r. wypełnić formularz rekrutacyjny. Ocenie podlegać będą m.in. motywacje uczestników do udziału w projekcie, ich otwartość i gotowość do współpracy. Warunkiem udziału jest znajomość języka angielskiego.

W projekcie uczestniczą organizacje i instytucje z czterech regionów przygranicznych Europy środkowo-Wschodniej: Bukowiny, Województwa Lubuskiego, Bańskiej Bystrzycy i Transylwanii.

Więcej informacji tutaj i na fanpage’u sieci na Facebooku.

 

Projekt “History Atlas Under Construction”, Fundacja Strefa Wolnosłowa

Od 17 do 24 stycznia trwają międzynarodowe warsztaty twórcze w ramach projektu ATLAS w Antwerpii. Biorą w nich udział członkowie wielokulturowej grupy teatralnej KunstZ. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie nabór dla polskich uczestników – działania w Warszawie zaczną się 15 lutego, a do udziału zaproszeni zostaną seniorzy, młodzież oraz migranci i uchodźcy.

Projekt ma na celu pogłębienie refleksji związanej z pamięcią i dziejami Europy z punktu widzenia jej mieszkańców oraz migrantów pierwszego, drugiego i trzeciego pokolenia. Angażuje do wspólnych działań organizacje artystyczne, kulturalne i akademickie, zajmujące się historią, migracją, sztuką i edukacją. Prace prowadzone z perspektywy grup międzypokoleniowych i wielokulturowych – polegające na gromadzeniu indywidualnych opowieści, które składają się na ogólny obraz powojennej historii, zainicjują poszukiwania na temat budowania pamięci w dzisiejszej Europie.

Warsztaty ATLAS – działania teatralne, spotkania i debaty z grupami międzypokoleniowymi i wielokulturowymi – odbywają się z udziałem mieszkańców czterech miast: Warszawy, Bolonii, Paryża i Antwerpii. Ich rezultatem będzie stworzenie scenariuszy spektakli bądź instalacji artystycznych, które zostaną zaprezentowane w połowie 2016 roku w Stole Powszechnym w Teatrze Powszechnym w Warszawie, podczas festiwalu działań wielokulturowych. Równocześnie z pracą warsztatową i nad spektaklami, zbierane będą materiały, które posłużą do stworzenia ATLASu on-line – portalu z historiami, opowieściami, materiałami filmowymi i dźwiękowymi układającymi się w swoisty “alternatywny podręcznik historii najnowszej”, opowiedzianej przez Europejczyków oraz przez przybyłych do Europy.

W projekcie uczestniczą organizacje i instytucje z czterech miast: Warszawy, Bolonii, Paryża i Antwerpii.

Więcej informacji tutaj i na fanpage’u projektu na Facebooku.


 


PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

Projekt „1989: Fall of Communism in Eastern Europe, Development of the Strategic Game for the Young Europeans”, Fundacja Instytut Aurea Libertas

Fundacja Instytut Aurea Libertas informuje o publikacji gry planszowej „1989: The Year of Resistance” będącej rezultatem międzynarodowego projektu edukacyjnego „1989: Fall of Communism in Eastern Europe, Development of the Strategic Game for the Young Europeans”.

W tworzeniu gry planszowej udział wzięła młodzież z Krakowa, Koszyc, Berlina oraz Timisoary, która przez cały miniony rok poznawała wydarzenia związane z rokiem 1989 oraz uczestniczyła w warsztatach tworzenia gier. Wydana gra jest rezultatem rocznej pracy projektowej z młodzieżą, a równocześnie interesującym narzędziem edukacyjnym, łączącym doświadczenia czterech krajów uczestniczących w projekcie. Już wkrótce będzie dostępna do pobrania w formacie pdf.

Więcej informacji tutaj i na fanpage’u fundacji na Facebooku.

 

Projekt “Uaktywnij się…”, Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

W oparciu o rezultaty trwających rok międzynarodowych badań i konsultacji, włączających ponad 850 bezpośrednich uczestników i uczestniczek oraz 160 000 pośrednich odbiorców z całej Europy, zespół projektu „Uaktywnij się!…”, w Polsce realizowanego przez Fundację Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, wypracował listę rekomendacji na rzecz bardziej aktywnego uczestnictwa obywateli Unii Europejskiej w demokracji.

Rekomendacje te są obecnie rozsyłane do członków Parlamentu Europejskiego, Przedstawicielstw Komisji Europejskiej, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, członków parlamentów narodowych i szerokiej publiczności.

Realizatorzy projektu uznali, że podniesienie poziomu świadomości na temat fenomenu demokratycznego uczestnictwa w UE jest jednym z najważniejszych kroków dla stworzenia rozwiązań dla realizowania demokratycznych obowiązków i wyzwań na poziomie europejskim. Informowanie obywateli, władz i organizacji o różnych wymiarach aktywnego obywatelstwa, jak również o sposobach promowania takiej postawy, jest krokiem naprzód w kierunku utrwalenia postawy aktywności demokratycznej.

Załączniki do “Rekomendacji na rzecz bardziej aktywnego uczestnictwa obywateli UE w demokracji”:

1. Raport z międzynarodowych, otwartych badań on-line, zrealizowanych w okresie kwiecień – czerwiec 2015 r. W badaniach udział wzięło 701 osób z 40 krajów europejskich i poza-europejskich.

2. Raporty z Krajowych Forów Obywatelskich z Polski, Rumunii, Włoch oraz Cypru, które odbyły się w okresie: maj – wrzesień 2015 r., odpowiednio w: Bielsku-Białej, Jesi, Nikozji i Iasi.W Forach udział wzięło 130 osób.

3. Raport z Międzynarodowego Forum Obywatelskiego, które odbyło się w Nikozji na Cyprze w dniach 15 – 17 października 2015 r. W Forum udział wzięło 25 osób z kilku krajów europejskich.

Pełny tekst Rekomendacji z załącznikami jest dostępny tutaj.

Anglojęzyczne opracowania są dostępne tutaj.

Więcej informacji tutaj i na fanpage’u projektu na Facebooku.


 

Zdjęcie: News Keyboard Button, fot. GotCredit, Flickr, CC BY-SA 2.0

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close