Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

W dniu 19 listopada 2019 r. w Warszawie, w Przestrzeni From Facebook odbyło się spotkanie tematyczne – „Pamięć europejska” .

Celem spotkania było zainspirowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych, edukacyjnych i badawczych oraz samorządów do realizacji projektów w ramach Komponentu 1.Pamięć o przeszłości Europy.

W trakcie wydarzenia odbyła się rozmowa z zaproszonymi beneficjentkami programu, które zaprezentowały projekty zrealizowane w ramach Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy.

Pani Karolina Dziełak European Network Remembrance and Solidarity, zaprezentowała projekt “In between?”.  W ramach dwóch edycji projektu, które odbyły się w 2016 roku, organizowane były warsztaty w Warszawie oraz wizyty studyjne w regionach pograniczych Europy. Projekt adresowany był do młodych osób, które chciały pogłębić swoją wiedzę na temat procesów historycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, z uwzględnieniem indywidualnych lokalnych narracji historycznych.  Uczestnicy odwiedzili Bukowinę, Ziemię Lubuską, Region Bańskiej Bystrzycy i Transylwanię. Program wizyt studyjnych i warsztatów obejmował podstawy metodologii przeprowadzania i dokumentowania wywiadów pogłębionych i biograficznych z świadkami historii.

Zebrana dokumentacja audiowizualna – filmy, fotografie obrazujące przeszłość złożonych kulturowo i historycznie regionów Europy dostępny jest na stronie internetowej organizacji.  W realizację projektu zaangażowanych było szereg instytucji edukacyjnych, kulturalnych.

W spotkaniu wzięła także udział Pani Karolina Mróz Fundacji Dom Pokoju, która koordynowała   projekt „100 lat dla pokoju w Europie”, którego misją było stworzenie podstaw systemowego wspierania szkół chcących pracować metodami edukacji pokoju. Partnerem projektu był Dom Anne Frank z Holandii oraz Sieć Euroclio. Regionalne Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu objęło patronat  nad wydarzeniem. W ramach projektu powstał Lekcjobus – platforma, na której zamieszczone zostały materiały edukacyjne, gry, scenariusze lekcji dla szkół i trenerów zainteresowanych strategią rozwoju edukacji pokoju. Dzięki działaniom projektom Fundacja Dom Pokoju współpracowała ściśle z samorządem z Wrocławia,  który przyjął program Szkoły Pokoju jako priorytet działań edukacji w mieście i wsparł pilotażowy projekt Dzielnicy Pokoju.

O projekcie zrealizowanym w ramach Komponentu 1 – Pamięć o przeszłości Europy opowiedziała także Pani Lucyna Lewczuk Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Na przełomie 2017-2018 roku Powiat Hajnowski zrealizował projekt „Bieżeństwo historia zwykłych ludzi”, we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Hajnówce, Białowieskim Parkiem Narodowym, Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” oraz Stowarzyszeniem „Przyjaciele Hajnówki” z Hattstedt. Projekt upamiętniał ofiary „Bieżeństwa”, które w wyniku działań politycznych i konfliktów zbrojnych musiały w 1915 roku opuścić swoje rodzinne domy, tracąc przy tym dobytek, życie lub najbliższych. Adresatem projektu byli przede wszystkim młodzi odbiorcy – został zorganizowany konkurs dla młodzieży szkolnej, w wyniku którego uczniowie mieli przygotować własny, indywidualny projekt dotyczący tematu bieżeństwa w wybranej przez siebie formie – powstały m.in. przepiękne rysunki i kolaże.

Rozmowy oraz tematy podjęte w trakcie wydarzenia pozwoliły na wymianę doświadczeń i wiedzy nie tylko o projektach dofinansowanych w ramach Programu „Europa dla obywateli”, ale również o korzyściach z podejmowania współpracy międzysektorowej, międzynarodowej i inicjatyw oddolnych podejmowanych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

fot. Polski Punkt Kontaktowy Programu “Europa dla obywateli”

 

 

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close