Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Wzmocnienie potencjału społecznego-kulturowego gmin partnerskich przyszłością Unii Europejskiej

Tytuł projektu

Wzmocnienie potencjału społecznego-kulturowego gmin partnerskich przyszłością Unii Europejskiej

Lider projektu

Gmina Rajcza

Partnerzy projektu

Lambrugo (Włochy)

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.1. - Partnerstwo miast

Obszar tematyczny projektu

aktywizacja obywateli, aktywne społeczeństwo obywatelskie, dialog międzykulturowy, partycypacja obywatelska, wolontariat

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Sierpień 2015

Data zakończenia projektu

Sierpień 2015

Kwota dofinansowania
5000 €

Kontakt do polskiej organizacji

Marcelina Biernat
Dział PR i Współpracy Transgranicznej
Gmina Rajcza
ul. Górska 1
34-370 Rajcza
tel. 33 864-31-58

Miejscowość

Rajcza

Województwo

śląskie

Adres strony www

Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń pomiędzy gminami partnerskimi w dziedzinie kultury, obywatelstwa europejskiego, wolontariatu, integracji międzypokoleniowej, edukacji oraz dziedzictwa kulturowego. Celem pośrednim był natomiast dialog międzykulturowy, który stanowił płaszczyznę wymiany poglądów pomiędzy różnymi kulturowo społecznościami gmin partnerskich.

Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez realizacje poszczególnych bloków tematycznych, w których uczestnictwo beneficjentów przyczyniło się zarówno do pogłębienia wiedzy na tematy poruszanie w perspektywie miast i krajów partnerskich, jak też świadomości regionalnej, narodowej oraz europejskiej  w odniesieniu do sceny politycznej i kulturowej całej UE.

Blok I – rozwój kultury

W tym bloku uczestnicy projektu zajmowali się potrzebą restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Dyskutowali nad zwiększeniem  regionalnego potencjału kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Spotkania z twórcami regionalnymi oraz zwiedzanie ciekawych miejsc gminy Rajcza, skoncentrowało uwagę na ważności dbania o dorobek regionalny, jako elementu dziedzictwa całej UE. Ponadto w ramach tego bloku, podjęto dyskusję na temat wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej, a także metod motywowania do współpracy przedsiębiorców i instytucji.

Blok II – wolontariat

W ramach tego bloku omówione zostały korzyści dla społeczności wynikających z wolontariatu. Rozpatrzono wolontariat jako narzędzie kształtowania odpowiedzialności społecznej oraz zgodnego i nakierowanego na cel współdziałania, czemu służyły potkania z osobami marginalizowanymi. Omówiono możliwość  w zakresie wspólnych regionalnych akcji wolontariackich.

Blok III – partycypacja obywatelska

W ramach tego bloku rozważona została partycypacja jako środek „rozbrojenia” lokalnych konfliktów i zbudowania kompromisu. Spotkania z  przedstawicielami lokalnych instytucji samorządowych służyły dyskusji na temat współpracy samorządu z NGO. Skupiono się również na bardzo ważnym dla nas problemie, dotyczącym przyszłości UE. Pochylono się nad tematem naszego wpływu na jej kształtowanie. W prezentacjach na przykładzie naszych gmin i okolic pokazano co osiągnęliśmy pod względem społecznym, kulturowym oraz inwestycyjnym (dzięki funduszom UE).

Poprzez wspólne działania uczestników z różnych środowisk kulturowych, etnicznych i religijnych, nasz projekt przyczynił się do rozwoju międzykulturowego.  Spotkania, konferencje, prezentacje i debaty pozwoliły na rozmowy i wymianę doświadczeń w wielu dziedzinach i aspektach założonych w projekcie. Działania w projekcie służyły rozwijaniu postaw obywatelskich wśród młodzieży i angażowaniu młodzieży i seniorów na rzecz środowiska lokalnego.

Wszystkie działania w projekcie i ich tematyka zostały dopasowane do uczestników projektu, stanowiących grupę docelową, a którzy byli przedstawicielami szerokiego kręgu organizacji. 

Dzięki działaniom na etapie planowania, realizacji oraz ewaluacji podejmowanym przez organizacje partnerskie, społeczność lokalna poszerzyła wiedzę w zakresie znaczenia aktywnego obywatelstwa europejskiego, które jest otwarte na świat i szanującego różnorodność kulturową. 

Opracowanie tekstu i udostępnienie zdjęć: Marcelina Biernat

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close