Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

WE make up the EUROPE

Tytuł projektu

WE make up the EUROPE

Lider projektu

Gmina Środa Śląska

Partnerzy projektu

Gmina Saterlan (Niemcy), Gmina Stepanov (Czechy)

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.1. - Partnerstwo miast

Obszar tematyczny projektu

aktywizacja obywateli, dialog międzykulturowy, partycypacja obywatelska, uczestnictwo obywatelskie

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Wrzesień 2014

Data zakończenia projektu

Wrzesień 2014

Kwota dofinansowania
10 000 €

Kontakt do polskiej organizacji

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

pl. Wolności 5

55-300 Środa Śląska

Justyna Hamkało

[email protected]

Miejscowość

Środa Śląska

Województwo

dolnośląskie

Adres strony www

Spotkanie miast partnerskich odbyło się w Środzie Śląskiej w dniach 11-15 września 2014 r. podczas organizowanego po raz 10. festynu historycznego „Święto Wina w Mieście Skarbów”.
W tym czasie uczestnicy spotkania wspólnie wzięli udział w organizowanych wydarzeniach, którym towarzyszyły liczne debaty, prezentacje oraz spotkania z mieszkańcami i partnerami projektu, pozwalające na wspólną dyskusję. W zrealizowanym projekcie udział wzięli przedstawiciele czterech krajów: Polski, Niemiec, Czech oraz Ukrainy. Ze wszystkimi krajami Polska ma podpisaną umowę partnerską, w ramach której możliwa jest wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy na różnorodne tematy. Ze względu na fakt, iż Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, pobyt przedstawicieli miasta ukraińskiego oraz koszt ich uczestnictwa nie został uwzględniony w projekcie.

Spotkanie partnerskie pod hasłem „WE make up the EUROPE” trwało 5 dni.


  1. Pierwszego dnia, 11 września, po przyjeździe delegacji partnerskich, w sali konferencyjnej hotelu, w którym zakwaterowały się delegacje, odbyło się wspólne spotkanie z udziałem mieszkańców gminy, podczas którego zaprezentowane zostały zasady konkursu grantowego realizowanego przez Gminę Środa Śląska, wyróżnionego w 2014 r. przez Prezydenta RP w ramach Witryny Obywatelskiej.

  2. Drugiego dnia, 12 września, zorganizowana została debata społeczna podsumowująca wybory do Europarlamentu w Polsce, Niemczech oraz Republice Czeskiej. W efekcie przeprowadzonej debaty przybliżone zostały aspekty funkcjonowania w Zjednoczonej Europie. Również tego dnia młodzież uczestnicząca w projekcie wzięła udział w zorganizowanym w średzkim Gimnazjum konkursie wiedzy na temat Unii Europejskiej. Młodzież przygotowała prezentacje dotyczące wybranych krajów UE oraz makiety o tematyce unijnej. Rok 2014 to pierwszy rok nowego okresu programowania unijnego 2014-2020. W związku z powyższym zaprezentowany został mieszkańcom album dokumentujący projekty zrealizowane przez Gminę Środa Śląska w mijającym okresie programowania unijnego 2007-2013. Zorganizowana została otwarta, międzynarodowa i europejska dyskusja z mieszkańcami na temat możliwości i korzyści jakie niesie za sobą członkostwo w Unii Europejskiej oraz przyszłości Europy, zarówno w kontekście obywatela jako jednostki jak i jej struktur.

  3. Dzień trzeci, 13 września był dniem rozpoczęcia obchodów Święta Wina w Mieście Skarbów. Festyn historyczny to doskonała okazja do prezentacji dziedzictwa kulturowego i produktów lokalnych. W ramach festynu przeprowadzono liczne pokazy, konkursy, koncerty oraz piknik demokratyczny, podczas którego zorganizowany został quiz wiedzy na temat Unii Europejskiej. Pytania w ramach quizu zadawane były ze sceny przez włodarzy miast partnerskich. Przyjęta forma pozwoliła na szerszy udział obywateli w podjętych w ramach projektu działaniach oraz umożliwiła nawiązanie międzynarodowego dialogu.

  4. Czwarty dzień, 14 września, był drugim dniem organizowanego w Środzie Śląskiej festynu historycznego Święto Wina w Mieście Skarbów. Obywatele miast partnerskich mieli możliwość bliżej poznać historię i tradycje miasta Środa Śląska oraz poszerzyć wiedzę na temat podejmowanych przez swoich partnerów inicjatyw. Mieszkańcy Środy Śląskiej oraz delegacje partnerskie z Czech, Niemiec oraz Ukrainy wspólnie zatańczyli polski taniec narodowy POLONEZ. To również doskonała okazja aby poznać się nawzajem i zintegrować. Poprzez udział lokalnych obywateli, pośrednio uczestniczących w projekcie również mieszkańcy mogli poznać zasady, na jakich współpracują miasta partnerskie oraz poznać ich zwyczaje.

  5. Ostatniego dnia wymiany partnerskiej, 15 września, odbyło się spotkanie podsumowujące, podczas którego uczestnicy wymienili wzajemnie wrażenia i wnioski po spotkaniu. Wymieniono się również oczekiwaniami w kontekście dalszej współpracy. Członkowie delegacji partnerskich wypełnili ankietę ewaluacyjną, której wyniki pomogą organizatorom wymiany w sformułowaniu wniosków i zaplanowaniu kolejnych spotkań.

Opracowanie tekstu i udostępnienie zdjęć: Gmina Środa Śląska

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close