Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Tolerancja i solidarność jako kluczowe wartości dla przyszłości Europy

Tytuł projektu

Tolerancja i solidarność jako kluczowe wartości dla przyszłości Europy

Lider projektu

Gmina Strzyżów (Polska)

Partnerzy projektu

Lassee (Austria), Bièvre (Belgia), Slivo Pole (Bułgaria), Tisno (Chorwacja), Lefkara (Cypr), Stary Poddvorov (Czechy), Næstved (Dania), Polva (Estonia), Kannus (Finlandia), Cissé (Francja), Hepstedt (Niemcy), Kolindros (Grecja), Nagycenk (Węgry), Cashel (Irlandia), Bucine (Włochy), Kandava (Łotwa), Žagarė (Litwa), Troisvierges (Luxembourg), Nadur (Malta), Esch (Holandia), Samuel (Portugalia), Ibănești (Rumunia), Medzev (Słowacja), Moravce (Słowenia), Bienvenida (Hiszpania), Ockelbo (Szwecja), Desborough (Wielka Brytania)

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.2. - Sieci miast

Obszar tematyczny projektu

aktywizacja obywateli, aktywne społeczeństwo obywatelskie, dialog międzykulturowy, integracja europejska, partycypacja obywatelska, uczestnictwo obywatelskie

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Lipiec 2017

Data zakończenia projektu

Listopad 2018

Kwota dofinansowania

150 000 €

Kontakt do polskiej organizacji

Urząd Miejski w Strzyżowie
ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów
www.strzyzow.pl
e-mail: [email protected]

Miejscowość

Strzyżów

Województwo

podkarpackie

Adres strony www

W projekcie udział bierze 28 gmin z 28 krajów europejskich, które tworzą razem Stowarzyszenie Charter of European Rural Communities, założone w 1989 r. Do organizacji należą gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, po jednej z każdego kraju członka Unii Europejskiej. Motto stowarzyszenia „ludzie spotykają ludzi” realizowane jest poprzez cykliczne spotkania przedstawicieli Charteru w miastach zrzeszonych w organizacji.
Głównym celem projektu jest zachęcenie do aktywnego, europejskiego obywatelstwa oraz poprawy warunków do obywatelskiego i demokratycznego uczestnictwa na poziomie unijnym, poprzez rozwój wiedzy obywateli na temat procesów kształtowania polityki Unijnej, wspierania wzajemnej tolerancji, solidarności i zrozumienia między krajami europejskimi. Projekt przyczynia się do lepszego zrozumienia istoty Unii Europejskiej, jej historii i różnorodności. Ponadto, zakłada się zacieśnienie więzi pomiędzy wszystkimi 28 partnerami, członkami stowarzyszenia ”Charter of European Rural Communities”.
W ramach projektu przewidziane zostały 3 małe spotkania, na które zostanie zaproszonych po 9 i 10 Partnerów, po 4 uczestników z każdego państwa. Te spotkania odbędą się w miastach Stary Poddvorow (Czechy), Naestved (Dania) i Lassee (Austria). W projekcie zostały zaplanowane też 2 większe spotkania, w których uczestniczyć będą wszyscy partnerzy projektu, łącznie 28 państw. Pierwsze takie spotkanie odbyło się już w lipcu 2017r. w Kannus (Finlandia), drugie będzie mieć miejsce w Nadur (Malta) w 2018 r. W każdym, uczestniczy 4 reprezentantów z każdego z zaproszonych państw. Ostatnim zorganizowanym wydarzeniem będzie konferencja zamykająca projekt, która odbędzie się w 2018r. w Strzyżowie (Polska). W konferencji wezmą udział wszyscy partnerzy projektu, po 2 uczestników z każdego z państw. Uczestnicy wydarzeń, mieszkańcy i zaproszeni goście, wymienią się doświadczeniami, opiniami i pomysłami dotyczącymi wartości UE, dążąc do uzyskania wspólnego stanowiska. Każdy z organizatorów zapewnia również uczestnictwo mieszkańców. Obywatele europejskich państw wspólnie angażują się w działania, którymi są warsztaty, spotkania z mieszkańcami, wspólne posiłki i spędzanie wolnego czasu z rodzinami goszczącymi, wszystko zgodnie z dewizą sieci Charter, tzw. spotkania rodzin ”przy kuchennym stole”. Dodatkowo uczestnicy projektu poznają historię, tradycję danej rodziny, jej miejscowości i kraju.

RELACJA Z PROJEKTU

Pierwsze spotkanie w Finlandii zgromadziło uczestników z 25 państw członków Unii Europejskiej (zabrakło tylko przedstawicieli Bułgarii, Grecji i Portugalii). Przybyli goście, zakwaterowani zostali w domach mieszkańców Kannus i okolic, którzy na czas spotkania zgodzili się przyjąć pod swój dach uczestników projektu. Oficjalne rozpoczęcie spotkania miało miejsce w miejscowym luterańskim kościele, skąd uczestnicy niosąc flagi swoich państw udali się w pochodzie do centrum sportowego, gdzie miały miejsce warsztaty. W dniu otwarcia spotkania, odbył się również międzykulturowy wieczór kulinarny. W ramach spotkania delegacje uczestniczyły w warsztatach poświęconych zagadnieniom tolerancji i wzajemnego zrozumienia, poznawały historię Kannus, regionu i Unii Europejskiej. W wolnych chwilach uczestnicy podziwiali prace lokalnych artystów, kibicowali miejscowej drużynie baseballu fińskiego czy relaksowali się wraz z rodzinami goszczącymi  w powszechnie występujących w Finlandii saunach. W przedostatnim dniu spotkania uczestnicy odwiedzili popularny wśród Finów ośrodek wypoczynkowy w Kalajoki nad Zatoką Botnicką. Spotkanie zakończyła wspólna kolacja połączona z występami miejscowych artystów.

W dniach 14-17 września 2018 r., w Lassee w Austrii, odbyło się drugie spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Słowacji, Słowenii, Estonii, Niemiec, Litwy, Węgier, Rumunii, Francji i Polski. Łącznie miasteczko odwiedziło 33 zagranicznych gości. Tematem wrześniowego spotkania była ”Tolerancja. Źródła i skutki braku tolerancji – zwalczanie stereotypów i ograniczeń myślowych”. Celem warsztatów była identyfikacja trudności związanych z problem stereotypów i ograniczeń myślowych oraz znalezienie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia w Unii Europejskiej. Wspólne, międzynarodowe warsztaty z obywatelami, których różniła narodowość, język i kultura, z pewnością wpłynęły na promowanie tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Dla części uczestników było to pierwsze tak bliskie spotkanie z innym krajem. Dzieląc się swoimi doświadczeniami i opiniami podczas warsztatów i spotkań, uczestnicy mieli szansę wzmocnić poczucie swojej przynależności europejskiej.

Kolejne, trzecie spotkanie, tym razem pod hasłem ”Tolerancja, dyskryminacja i prawa człowieka” miało miejsce w duńskiej gminie Næstved, którą odwiedzili delegaci z Litwy, Luksemburga, Węgier, Holandii, Czech, Włoch, Austrii, Polski i Szwecji. W spotkaniu wzięli udział również mieszkańcy Næstved. Łącznie w spotkanie zostało zaangażowanych ponad 40 uczestników z 10 państw. Przedmiotem spotkania było zorganizowanie warsztatów, prezentacji i wizyt studyjnych, których wspólnym celem było zaangażowanie wszystkich europejskich gości w dyskusje dotyczące idei tolerancji i solidarności w czasach kryzysu, tworząc możliwość wymiany doświadczeń, współpracy i  propozycji rozwiązań dla problemów i kwestii wspólnych dla wszystkich europejskich państw. Miasto Næstved jest położone we wschodniej części Danii, w regionie Zealand. Zaproszeni goście spotkali się na lotnisku w Kopenhadze, gdzie zostali przywitani przez duńską delegację. Organizatorzy zadbali o rozpoczęcie wspólnych zajęć już w autokarze, w drodze z lotniska do Næstved. Pierwszym zadaniem uczestników była krótka zamiana miejscami i zapoznanie się z każdym z uczestników, następne ćwiczenie polegało na zapisaniu wszystkich krytycznych myśli i obaw związanych z tematyką spotkania. Po przyjeździe do lokalnego Domu Kultury ”Folkemusikhuset” uczestnicy zostali poinformowani o szczegółowym programie spotkania, a następnie poznali rodziny goszczące, z którymi spędzili następnych kilka dni. Następnego dnia, uczestnicy projektu spotkali się na ceremonii otwarcia spotkania, którą poprowadził Burmistrz Næstved. Ważnym punktem spotkania były prezentacje przedstawicieli  lokalnych organizacji, które działają na rzecz promowania tolerancji i praw człowieka oraz przeciwdziałają dyskryminacji. Gmina Næstved dysponuje ponad 17 szkołami, w których uczniowie korzystają z kreatywnych programów, głównie w plenerze, zdobywając wiedzę o przyrodzie, np. poprzez praktyczne zajęcia zachęcające do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Trzeciego dnia spotkania uczestnicy spotkania mieli okazję poznać bliżej uczniów jednej z takich szkół, a dokładnie tzw. ”Efterskole”. Jest to typ szkoły, do której uczęszczają młodzi Duńczycy, którzy jeszcze nie wiedzą, czym chcieliby się zajmować w dorosłym życiu. Podczas wizyty w szkole, uczniowie oprowadzili grupy gości, prezentując to jak wyglądają najważniejsze miejsca w ich szkole oraz opowiadając o swoich obowiązkach, czasie wolnym oraz dzieląc się swoimi praktykami na włączenie nowych uczniów w życie szkoły. Tego samego dnia goście zwiedzili lokalną fabrykę szkła, w której poznali jej historię oraz doświadczenia pracowników związane z tolerancją i dyskryminacją. Ostatnia część zajęć stanowiła kontynuację ćwiczenia z pierwszego dnia spotkania, gdzie wykorzystano duński model uczelnia typu „future workshop”. Tym razem uczestnicy przeobrazili swoje negatywne skojarzenia związane  tematem spotkania, skupiając się na nowej wizji i pomysłach. Ostatnią częścią tych zajęć było przedstawienie przez uczestników praktycznych rozwiązań. Warsztaty zakończono samo-ewaluacją uczestników, z zastosowaniem metody „listu pisanego do siebie”. Organizatorzy wysłali do uczestników listy pewien czas po zakończonym spotkaniu, tak, aby stanowiły przypomnienie o  nowo zdobytej wiedzy i doświadczeniach.

Czwarte spotkanie odbyło się w gminie Nadur na Malcie. W ramach wydarzenia zjechali przedstawiciele z 27 państw należących do Unii Europejskiej. Podczas spotkania zostały zorganizowane m.in. warsztaty tematyczne na temat wyzwań demograficznych, wzrostu i podziału gospodarczego, uczestnictwa i obywatelstwa oraz migracji i ekstremizmu. Uczestnicy wzięli udział w debacie pt. ”Solidarność. Realizacja idei solidarności w czasach kryzysu. Odpowiedzialność w kontekście wspólnych wyzwań, przed którymi stoi Europa”, podczas której podzieli się swoimi poglądami i możliwymi rozwiązaniami na nurtujące ich kwestie.

We wrześniu 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Europejskich Gmin Wiejskich ”Charter of European Rural Communities”. Tym razem,  gminę położoną w Czechach,  odwiedzili  delegaci  z 11 państw należących do Unii Europejskiej, reprezentujący następujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie: Bievre (Belgia), Cashel (Irlandia), Hepstedt (Niemcy), Esch (Holandia), Kannus (Finlandia), Lassee (Austria), Nadur (Malta), Naestved (Dania,  Tisno (Chorwacja) oraz Strzyżów (Polska.  Podczas spotkania, uczestnicy wzięli udział w warsztatach na temat realizacji idei solidarności na poziomie lokalnym i europejskim. Organizator spotkania – gmina Starý Poddvorov oraz goście zaproszeni z pozostałych europejskich gmin,  mieli okazję przedstawić to w jaki sposób współpracują i wykazują wzajemną solidarność lokalnie i międzynarodowo.

Październikowe spotkanie, które odbyło się w Strzyżowie było szóstym i ostatnim zaplanowanym w ramach realizacji projektu pn. „Tolerancja i solidarność jako kluczowe wartości dla przyszłości Europy”. Zamykające cykl wydarzenie zaplanowano w Strzyżowie, a polską gminę odwiedzili przedstawiciele miejscowości: Bienvenida (Hiszpania), Bievre (Belgia), Cashel (Irlandia), Cisse (Francja), Desborough (Wielka Brytania), Esch (Holandia), Hepstedt (Niemcy), Ibanesti (Rumunia), Kandava (Łotwa), Kannus (Finlandia), Lassee (Austria), Medzev (Słowacja), Nadur (Malta), Naestved (Dania), Nagycenk (Węgry), Ockelbo (Szwecja), Polva (Estonia), Stary Poddvorov (Republika Czeska), Tisno (Chorwacja), Troisvierges (Luksemburg), Zagare (Litwa). Łącznie 40 delegatów reprezentujących 21 państw Unii Europejskiej. Podczas spotkania miała miejsce konferencja, której temat brzmiał „Debata na temat przyszłości Europy – znaczenie idei solidarności i tolerancji. Istota współpracy i budowania partnerstw – podsumowanie efektów wszystkich poprzednich, wspólnych projektów. Propozycje działań w ramach przyszłej współpracy o zasięgu europejskim”. W konferencji wzięli udział członkowie delegacji, uczniowie strzyżowskich szkół oraz zaproszeni goście. Debatę poprowadziła trenerka i superwizorka dramy z lokalnej organizacji pozarządowej, która podzieliła ją na 3 sesje tematyczne: solidarność i tolerancja we współczesnej Europie, trudności i wyzwania w realizacji projektów oraz plany działania. Ważnym punktem konferencji były wywiady z zaproszonymi gośćmi, przeprowadzone pod hasłem: „Jak solidarność wpłynęła na moje życie…”. Wywiadu udzielił m.in. por. Tadeusz Lutak, który jest jednym z ostatnich żyjących uczestników wojny obronnej we wrześniu 1939 r.

Strzyżowskie październikowe spotkanie stanowiło  zakończenie projektu „Tolerancja i solidarność jako kluczowe wartości dla przyszłości Europy” , jednak nie jest to koniec działań w ramach Stowarzyszenia Charter, a organizacja planuje kolejne, wspólne działania o zasięgu lokalnym i europejskim.

Opracowanie tekstu i udostępnienie zdjęć: Gmina Strzyżów

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close