Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Strenghtening the civil society rights by information access for European youth (Wzmacnianie praw obywatelskich poprzez dostęp do informacji publicznej dla europejskiej młodzieży) SIA4Y

Tytuł projektu

Strenghtening the civil society rights by information access for European youth (Wzmacnianie praw obywatelskich poprzez dostęp do informacji publicznej dla europejskiej młodzieży) SIA4Y

Lider projektu

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Gdańsku

Partnerzy projektu

SOCIALAS INOVACIJAS CENTRS (Łotwa), WeCitizens - WijBurgers - NousCitoyens (Belgia), Aktiivinen Eurooppalainen Kansalainen Suomi Ry (Finlandia), Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Baltyk (Polska), Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (Estonia)

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.3. - Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Obszar tematyczny projektu

aktywne społeczeństwo obywatelskie, uczestnictwo obywatelskie, wypracowanie rekomendacji

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Grudzień 2018

Data zakończenia projektu

Maj 2020

Kwota dofinansowania

146 410 €

Kontakt do polskiej organizacji

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Gdańsku
ul. Armii Krajowej 116
81-824 Sopot

Miejscowość

Sopot

Województwo

pomorskie

Adres strony www

www.civicyouth.eu

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i umiejętności korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej i wolności informacji wśród młodzieży. Projekt przyczynił się do podniesienia poziomu aktywności obywateli w zakresie kontroli społecznej w instytucjach państwowych i samorządach lokalnych.

Aplikacja projektowa to efekt współpracy partnerskiej nawiązanej podczas seminarium “Making the Waves”, które odbyło się w 2017 r. w Rydze. W trakcie wydarzenia partnerzy projektu spotkali się i omówili możliwy obszar współpracy. Jest to również efekt dwóch projektów realizowanych w Polsce przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w zakresie edukacji obywatelskiej dla młodzieży i dyskusji między partnerami projektu, którzy również zaangażowani są w podobne działania i szukali możliwości wymiany wiedzy i praktyki (efekt synergii).

Opierając się na doświadczeniach organizatorzy założyli, że jednym z problemów współczesnych demokracji jest brak lub niski poziom wykorzystania dostępnych informacji publicznych i odpowiednich narzędzi do pozyskiwania ich. Projekt skierowany był do młodzieży, która coraz częściej nie przejawia zainteresowania polityką na poziomie lokalnym, krajowym ani tym bardziej – unijnym.

Działania projektu skupiły się na 6 krajowych warsztatach dotyczących dostępu do informacji publicznej, aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, budżetowania partycypacyjnego oraz kwestii poświęconych mediom dla młodych dziennikarzy. Wszystkie te wydarzenia obejmowały dyskusje przy okrągłym stole dla młodzieży, wymianę poglądów na temat ich demokratycznego uczestnictwa, FOI i dostępu do informacji publicznej. Następnie miały miejsce dwie międzynarodowe konwencje, podczas których organizatorzy projektu przedstawili kodeks dobrych praktyk i sprawozdanie na temat priorytetowych potrzeb w zakresie przejrzystości na poziomie UE w oparciu o naszą europejską dyskusję.

Publikacja podsumowująca projekt SIA4Y “YOUTH FOR HEALTHY DEMOCRACY IN THE EUROPEAN UNION” [ENG] oraz Kodeks Dobrych Praktyk FOI dostępne są na stronie internetowej projektu.

 

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close