Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

STEP UP – Involving Citizens of Europe

Tytuł projektu

STEP UP – Involving Citizens of Europe

Lider projektu

Urząd Miasta Rzeszowa

Partnerzy projektu

Miasto Nyiregyhaza (Węgry), Miasto Stropkov (Słowacja), Miasto Satu Mare (Rumunia), Miasto Pula (Chorwacja), Miasto Śvidnik (Słowacja), Miasto Preszov (Słowacja)

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.1. - Partnerstwo miast

Obszar tematyczny projektu

Dialog międzykulturowy, Społeczeństwo obywatelskie, Wartości europejskie, Współpraca miast, Współpraca NGO i samorządówaktywizacja obywateli, aktywne społeczeństwo obywatelskie, dialog międzykulturowy, integracja europejska, wypracowanie rekomendacji

Data rozpoczęcia projektu

Wrzesień 2017

Data zakończenia projektu

Wrzesień 2017

Kwota dofinansowania

5 000 €

Kontakt do polskiej organizacji

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Urzędu Miasta Rzeszowa
Rynek 11
35-064 Rzeszów
Tel.: +4817 748 47 39

Miejscowość

Rzeszów

Województwo

podkarpackie
 

Głównym celem projektu STEP UP – Involving Citizens of Europe było zwiększenie społecznego i demokratycznego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez poprawę efektywności narzędzi demokracji partycypacyjnej jako pierwszego etapu budowania obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne:
1.    Dostarczenie uniwersalnych reguł współdecydowania o sprawach lokalnych (produkt: Instrukcja skutecznego stosowania narzędzi partycypacyjnych).  
2.    Wzrost umiejętności lokalnych samorządów w dzieleniu się władzą z innymi grupami społecznymi (działanie: wymiana wiedzy/doświadczeń/opinii w grupach roboczych).
3.    Wzmocnienie postawy obywatelskiej mieszkańców miast partnerskich (działanie: udział różnych grup obywateli w grupach roboczych).
 

 W dniach od 13 do 16 września 2017 r. zorganizowana została 3-dniowa konferencja poświęcona tematyce skutecznego, efektywnego wdrażania nowoczesnych narzędzi demokracji. W trakcie trzech konferencyjnych paneli prowadzonych metodą warsztatową, 40 przedstawicieli z 5 krajów nowej Europy wypracowało uniwersalne reguły współdecydowania o sprawach lokalnych w formie tzw. map wdrażania (ang. Road Maps). Praktyczne wykorzystanie opracowanych map, uwzględniających perspektywę różnych przedstawicieli życia publicznego, ma na celu poprawę zaufania obywateli do przedstawicieli władzy. Zwiększyć ma również ich wzajemne zaufanie i otwartość. Konsekwencją wzajemnej współpracy i wzrostu postawy obywatelskiej będzie wspólne rozwiązywanie problemów społecznych w skali lokalnej i europejskiej.

Założeniem projektu było wzmocnienie postawy obywatelskiej mieszkańców miast partnerskich, co w konsekwencji korzystnie wpłynąć ma  na zaangażowanie obywateli poszczególnych krajów w demokrację europejską, czyniąc ich świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami Europy.
Wartością dodaną projektu było uczestnictwo w pracach grup roboczych  dziewięciu przedstawicieli samorządów miast ukraińskich: Lwowa, Łucka i Iwano-Frankiwska, mających podstawową wiedzę i doświadczenie nt. narzędzi partycypacji obywatelskiej. Warsztaty to dla nich szansa na  uzupełnienie wiedzy i umiejętności, a w przyszłości pomoc w samodzielnym wdrożeniu idei zarządzania sprawami publicznymi na swoim terenie.
 
Wśród efektów projektu wymienić można:
•    opracowanie 7 uniwersalnych ROAD MAP, tj. instrukcji skutecznego stosowania narzędzi partycypacyjnych;
•    wzrost umiejętności skutecznego porozumiewania się i współpracy pomiędzy różnymi grupami obywateli (samorządowcy, członkowie NGO, „zwykli” obywatele);
•    rozbudzenie zaangażowania obywatelskiego uczestników projektu;
•    wzrost wrażliwości na odmienne potrzeby/oczekiwania i możliwości partnerów dyskusji/działania.
 
Spodziewanym rezultatem długoterminowym jest wzrost zaangażowania obywateli państw partnerskich w demokrację na poziomie europejskim (mierzony wzrostem frekwencji w wyborach do parlamentu europejskiego).

Relacja filmowa z wydarzenia – Pobierz tutaj  

Opracowanie tekstu i udostępnienie zdjęć: Urząd Miasta Rzeszowa

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close