Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Re-connecting – challenges and opportunities for better integration.

Tytuł projektu

Re-connecting – challenges and opportunities for better integration.

Lider projektu

Fundacja im. Roberta Schumana

Partnerzy projektu

Słowacja, Niemcy, Włochy, Serbia

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.3. - Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Obszar tematyczny projektu

Społeczeństwo obywatelskie, Społeczne zaangażowanie, Wartości europejskie, Zaangażowanie demokratyczneaktywizacja obywateli, aktywne społeczeństwo obywatelskie, historia i osiągnięcia Unii Europejskiej, integracja europejska, partycypacja obywatelska, pokój w Europie, uczestnictwo obywatelskie, wygaszanie konfliktów, wypracowanie rekomendacji

Data rozpoczęcia projektu

Październik 2017

Data zakończenia projektu

Październik 2018

Kwota dofinansowania

92 750 €

Kontakt do polskiej organizacji

P. Ewelina Górecka

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Aleje Ujazdowskie 37/5 00-540 Warszawa

Tel.: +48 22 621 21 61, +48 22 621 75 55ząd Miasta Opola

Miejscowość

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Adres strony www

Wzrost ruchów antyeuropejskich, w tym tych, które odwołują się do strategicznego wykorzystania pogłosek i fałszów sprawia, że Europejczycy zastanawiają się, czy Europa w XXI wieku jest historią sukcesu pokojowej współpracy, czy może symbolem zmarnowanych szans i złych decyzji. Europejczycy zaczynają obwiniać się wzajemnie za wielorakie kryzysy, które sprawiają, że integracja europejska staje pod znakiem zapytania. Ludzie potrzebują przestrzeni do działania i możliwości rozwoju w przyszłości, w przeciwieństwie do tego, co proponują niektóre narastające ksenofobiczne narracje. Musimy odwrócić wrażenie, że “solidarność” jest narzucana tylko przez instytucje europejskie i pokazać, jak ważna jest oddolna perspektywa obywatelska, która czyni tę wartość tak istotną.

Projekt „Re-connecting Europe”  ma na celu stworzenie przestrzeni do dyskusji i wspólnej pracy poprzez konfrontację poglądów i doświadczeń w zakresie najbardziej  aktualnych  problemów Europejczyków, zwłaszcza w ramach “starej”  i „nowej” Unii Europejskiej.

Uczestnicy będą zaangażowani w proces uczenia się: od rozpoznania wspólnych problemów i wyzwań, poprzez krytyczne podejście do nowych technologii komunikacyjnych;  skuteczne działanie za pomocą takich instrumentów jak: otwarte debaty, kampanie informacyjne, publiczne zgromadzenia, wydarzenia kulturalne .

Wszystkie działania, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, dadzą im szansę poznania i podzielenia się różnymi spojrzeniami na to, co najbardziej przeszkadza Europejczykom: zwiększenie frustracji  związanych z  nierównościami ekonomicznymi; wyzwania stojące przed społeczeństwami wielokulturowymi;  kryzysy uchodźcze.  

Projekt opiera się na ponadnarodowej wymianie i współpracy między organizacjami i obywatelami z Polski, Niemiec, Słowacji, Włoch i Serbii, podejmując działania z użyciem  interaktywnych metod i narzędzi z różnych dziedzin. Cały proces będzie prowadzony na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Każdy partner będzie dzielić i kierować częścią procesu uczenia się w ramach ponadnarodowych działań poświęconych konkretnemu zagadnieniu, w którym jest bardziej doświadczony i aktywny:

Ø dialog międzykulturowy poprzez sztukę (Słowacja),
Ø odpowiedzialna komunikacja europejska w dobie rewolucji cyfrowej (Niemcy),
Ø solidarność i tworzenie sieci kontaktów (Polska),
Ø włączenie i zwalczanie stygmatyzacji wobec “imigrantów” (Włochy),
Ø działania joint venture na przyszłość (Serbia).

Październik grudzień 2017 r.
Wszystkie lokalne grupy robocze w Polsce, Włoszech, Serbii, Słowacji i Niemczech zaczną od diagnozy tła eurosceptycznych postaw i narracji w ich lokalnych społecznościach i / lub innych najbardziej aktualnych i omawianych kwestii dotyczących przyszłości Europy na poziomie krajowym ( np. spotkania, warsztaty, dyskusje, badania nad mediami, ankiety, wywiady). Przygotują materiały, które zostaną przedstawione podczas pierwszego transnarodowego działania “Północ spotyka południe: wyzwania integracji europejskiej” na Słowacji (np. w formie zdjęć, krótkich filmów, reportaży lub innych prezentacji wizualnych):
8-11 grudnia 2017 Festiwal w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji

Styczeń marzec 2018 r.
Grupy będą nadal pracować nad wynikami pierwszej transnarodowej działalności, odwołując się do krytycznego spojrzenia / badań nad reprezentacją tych zagadnień w mediach / mediach społecznościowych / internecie. Będą także przygotowywać materiał do zaprezentowania (prezentacje lub krótkie warsztaty poświęcone tematom o którym rozmawiali podczas drugiego spotkania ponadnarodowego):

22-24 marca 2018 r. Seminarium “Odpowiedzialność” w języku angielskim w Berlinie, Niemcy

 —

Kwiecień maj 2018 r.
Opierając się na aktualnych wynikach projektu i własnych inicjatywach,  uczestnicy będą przygotowywać warsztaty i prezentacje dla szerokiej publiczności na temat możliwości wolontariatu i wspólnych działań mających na celu ucieleśnienie idei solidarności.
10-13 maja 2018   Działania “Europa – tryb: solidarność” w Warszawie, Polska

  —

Maj czerwiec 2018 r.
Lokalne działania za pośrednictwem mediów we Włoszech – omawiane kwestie opracowane zostaną w ramach badań lokalnych grup i poruszać będą tematy główne projektu (np. Eurosceptycyzm, stereotypy, solidarność, migracja, nacjonalizm); we współpracy z lokalnym uniwersytetem  zostanie utworzone  i zarządzane przez lokalnych uczestników radio internetowe.
8-10 czerwca 2018 Wizyta studyjna dla organizacji pozarządowych i pracowników młodzieżowych “Spraw, by Twój głos został usłyszany – internetowe debaty radiowe o przyszłości Europy” w Calgliari we Włoszech

 —

Czerwiec wrzesień 2018 r.
Grupy lokalne nadal opracowują pomysły na projekty europejskie / inicjatywy lokalne w odpowiedzi na wyzwania omawiane podczas poprzednich działań projektu, wykorzystując i wspierając wszystkie prezentowane narzędzia i metody oraz opracowując zalecenia i dobre praktyki jako wyniki projektu.
16-19 października 2018 r. Międzynarodowe spotkanie kontaktowe  – seminarium “Re-connecting Europe”.  

19-20 października ostateczna sesja ewaluacyjna dla partnerów w Nowym Sadzie, Serbia

W trakcie projektu uczestnicy będą zarządzać blogami powiązanymi ze stronami internetowymi organizacji partnerskich projektu. Blogi dadzą możliwość dzielenia się i opisywania swoich doświadczeń, spostrzeżeń i osiągnięć w atrakcyjny i kreatywny sposób poprzez artykuły, zamieszczanie zdjęć, materiałów audio i wideo. Wyniki działań związanych z projektami, badaniami,  sprawdzonymi i nowymi metodami, zostaną przedstawione podczas seminarium końcowego, a następnie zredagowane i opublikowane na stronie internetowej projektu jako bezpłatny zestaw narzędzi. Materiały zostaną udostępnione w ramach sieci organizacji biorących udział w projekcie, pracowników młodzieżowych, ekspertów, decydentów i studentów uniwersyteckich w celu rozpowszechniania dalszych działań promujących europejską edukację obywatelską.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close