Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Porozmawiajmy o tym, jak może być lepiej - razem w Unii Europejskiej

Tytuł projektu

Porozmawiajmy o tym, jak może być lepiej - razem w Unii Europejskiej

Lider projektu

Gmina Bierawa

Partnerzy projektu

Niemcy - miasto Ostfildern

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.1. - Partnerstwo miast

Obszar tematyczny projektu

aktywizacja obywateli, aktywne społeczeństwo obywatelskie, dialog międzykulturowy, integracja europejska

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Październik 2014

Data zakończenia projektu

Październik 2014

Kwota dofinansowania
7 500 €

Kontakt do polskiej organizacji

Gmina Bierawa

Wojska Polskiego 12,
47-240 Bierawa

Katarzyna Kostka

[email protected]

 

Miejscowość

Bierawa

Województwo

opolskie

Projekt wymiany pozwolił na poszerzenie wśród jej Uczestników świadomości wynikającej z przynależności do Unii Europejskiej, a przede wszystkim zastanowienie się nad możliwościami poprawy uczestnictwa w życiu demokratycznym obywateli oraz ogólną poprawę wiedzy na temat wszelkich procesów związanych z Unią i działalnością Paramentu Europejskiego.  Podczas licznych wydarzeń, za pomocą takich form jak warsztaty, przemówienia, ankiety, pogadanki – wypracowano zbiorczą koncepcję wszelkich uwag, wniosków i założeń dotyczących rozwiązania wewnętrznych problemów miast partnerskich z europejskiej perspektywy. Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny na plakat promujący tematykę związaną z Unią Europejską, z partnerstwem pomiędzy Gminą Bierawa i Ostfildern oraz wszelkimi elementami kojarzącymi się z tworzeniem Unii Europejskiej i naszej przynależności do niej. Zrealizowano następujące wydarzenia.


Dzień 03/10/2014 – poświęcono w pierwszej kolejności na uroczyste przywitanie gości zagranicznych oraz ich  zakwaterowanie. Następnie odbyły się warsztaty tematyczne w Domu Kultury w Starej Kuźni,  poprzedzone przeprowadzeniem ankiety ewaluacyjnej na temat posiadanej wiedzy Uczestników na  temat Unii Europejskiej, polityki Unii oraz działalności Parlamentu  Europejskiego. Jej wyniki dały podstawy do stworzenia celów, które należało osiągnąć podczas tej kilkudniowej wymiany.   Uczestnicy postanowili skupić się na: poprawieniu świadomości obywatelskiej przynależności do Unii Europejskiej; uzmysłowieniu, jak ważnym jest udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego;   poprawieniu ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej (ilość członków, Instytucje, symbole); wymianie  wartości kulturowych pomiędzy miastami partnerskimi; ukazaniu istotności inwestycji   realizowanych w ramach funduszy unijnych. Całość połączona była z wręczeniem honorowego    obywatelstwa Gminy Bierawa Panu Peterowi Gallwitz, który również swoją postawą daje przykład    wzorowego obywatela Unii Europejskiej. Spotkanie, kierowane było przez Pana Wójta. Wydarzeniu   towarzyszyła wystawa plakatów, które zostały nagrodzone w ramach ogłoszonego  konkursu  pod hasłem „Porozmawiajmy o tym, jak może być lepiej – razem w Unii Europejskiej”,  nawiązujące do tematyki Unii Europejskiej oraz współpracy pomiędzy Bierawą a Osfildern.


Dzień 04/10/2014  – poświęcono na wycieczkę wyjazdową do Krakowa, jako stolicy kultury europejskiej, co   zobrazowało szereg zrealizowanych inwestycji w przedmiotowym miejscu, właśnie dzięki   funduszom europejskim. Kraków, jako kolebka wartości kulturowych, jest przykładem na   promowanie możliwości społecznego zaangażowania międzykulturowego wolontariatu.  Zwiedzanie Katedry na Zamku Królewskim oraz Kościoła Mariackiego,  pozwoliło na  wymianę wartości kulturowych, poszerzenie wiedzy o historii i tradycji wśród Uczestników.  Wspólne zwiedzanie miasta oraz inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej zobrazowało, jak ważny jest udział Unii Europejskiej w życiu obywatelskim. 

Dzień 05/10/2014  – poświęcono na piknik tematyczny, którego odbiorcą mógł być każdy mieszkaniec Gminy.    Głównym jego celem było określenie, wraz z jego uczestnikami, wspólnych oczekiwań wobec  budowanej polityki Unii, zastanowienie się nad możliwościami poprawy uczestnictwa w życiu  demokratycznym obywateli. Mieszkańcy mogli wymienić poglądy  ze wszystkimi Uczestnikami, co ostatecznie pozwoliło wypracować wspólne założenia.  W pikniku udział wzięły zróżnicowane grupy społeczne   (oświata, Ochotnicza Straż Pożarna, policja, władze lokalne i samorządowe) zarówno ze   strony Gminy Bierawa jak i Ostfildern, dzięki czemu możliwa była wymiana wzajemnych   doświadczeń, oczekiwań i poglądów.

Dzień 06/10/2014 – poświęcono na podsumowanie całej wymiany i celów do osiągnięcia w ramach realizowanego     projektu „Porozmawiajmy o tym, jak może być lepiej – razem w Unii Europejskiej”.   Opracowana została koncepcja wszelkich uwag, wniosków i założeń wypracowanych poprzez  realizacji projektu, którą Uczestnicy projektu zobowiązali się szerzyć w swoim środowisku lokalnym. Po realizacji projektu Uczestnicy mają świadomość, jak ważne jest uczestnictwo  obywateli w życiu Unii Europejskiej poprzez tworzenie i budowanie jej polityki w rozdysponowanie funduszy unijnych.

Opracowanie tekstu i udostępnienie zdjęć: Gmina Bierawa

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close