Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Nasze głosy - Europejski Projekt Partycypacyjny dla integracyjnej Europy

Tytuł projektu

Nasze głosy - Europejski Projekt Partycypacyjny dla integracyjnej Europy

Lider projektu

Movimiento ATD Cuarto Mundo Espana

Partnerzy projektu

ATD Czwarty Świat (wcześniej Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat) – Polska ATD Fourth World Ireland Ltd (Irlandia) Movimiento ATD Cuarto Mundo Espana , Andecha, Participacion y Trabajo Comunitario (Hiszpania)

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.3. - Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Obszar tematyczny projektu

aktywne społeczeństwo obywatelskie, integracja europejska, partycypacja obywatelska

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Styczeń 2016

Data zakończenia projektu

Czerwiec 2017

Kwota dofinansowania

59 750 €

Kontakt do polskiej organizacji

Biuro Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce:

ul. Grenadierów 34 u1

04-073 Warszawa

Miejscowość

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Adres strony www

https://www.atd.org.pl/nasze-glosy-wnioski-i-rekomendacje/

Projekt miał na celu promowanie aktywnego udziału osób żyjących w wykluczeniu społecznym lub ubóstwie w sprawach dotyczących socjalnych regulacji Unii Europejskiej, podnoszenie świadomości na temat Praw Człowieka mających zastosowanie w Unii Europejskiej, wytworzenie wspólnej wiedzy o trudnościach socjalnych krajów Unii Europejskiej i wypracowanie propozycji rozwiązań pozwalających na budowanie bardziej integracyjnej Europy dla każdego.

Projekt był  skierowany do osób doświadczających ubóstwa lub wykluczenia społecznego, których udział był kluczowy, a także praktyków działających na ich rzecz i naukowców zajmujących się problematyką społeczną.

W Irlandii kilka grup odbyło serie spotkań, by omawiać problematykę związaną z systemem opieki zdrowotnej. W Hiszpanii zorganizowano Uniwersytet Powszechny i Uniwersytet Obywatelski jako przestrzeń edukacji, rozważania i dialogu dla ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie i tych, którzy stają u ich boku i wykorzystano język fotografii, by przyjrzeć się problematyce związanej z zatrudnieniem. W Polsce wykorzystano metodę krzyżowania wiedzy pozwalającą połączyć wiedzę i doświadczenie trzech grup – osób doświadczających ubóstwa, pracowników pomocy społecznej i wolontariuszy oraz akademików – by omówić temat związany z funkcjonowaniem pomocy społecznej.

Każdy z krajów przygotował raport przedstawiający analizę sytuacji w analizowanym przez siebie obszarze oraz szereg rekomendacji, propozycji  na przyszłość dotyczących sposobów na poprawę istniejącej sytuacji i budowanie bardziej inkluzywnej Europy. Wśród propozycji znalazły się m.in. darmowe, uniwersalne szkolenia gwarantujące zatrudnienie – propozycja grupy hiszpańskiej, poprawa stopienia koordynacji istniejących świadczeń zdrowotnych  – propozycja grupy irlandzkiej i powołanie Rzecznika Działającego w Obszarze Pomocy Społecznej – propozycja grupy polskiej. Partnerzy wymienili się doświadczeniem podczas międzynarodowych spotkań. Wspólnym problemem, wymagającym zmiany, była dyskryminacja  ludzi doświadczających ubóstwa.

Zwieńczeniem pracy było stworzenie raportu przedstawiającego scenariusze przyszłej inkluzywnej Europy oraz przedstawienie wyników pracy w Parlamencie Europejskim i Radzie Europy w Strasburgu członkom Parlamentu i Departamentu Europejskiej karty społecznej Rady Europy.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close