Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Culture without barriers - a campaign promoting the policy of helping cultural minorities by the EU

Tytuł projektu

Culture without barriers - a campaign promoting the policy of helping cultural minorities by the EU

Lider projektu

Miasto Tomaszów Lubelski

Partnerzy projektu

Miasto Grzegorzewo (Litwa)

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.1. - Partnerstwo miast

Obszar tematyczny projektu

dialog międzykulturowy, integracja europejska, mniejszości etniczne, uczestnictwo obywatelskie

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Wrzesień 2018

Data zakończenia projektu

Wrzesień 2018

Kwota dofinansowania

7 560 €

Kontakt do polskiej organizacji

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski

 

 

 

Miejscowość

Tomaszów Lubelski

Województwo

lubelskie

Adres strony www

www.tomaszow-lubelski.pl

Działania w ramach projektu promowały wspólne europejskie wartości – wolność, demokrację i poszanowanie praw człowieka, różnorodność kulturową, tolerancję i solidarność.Główną częścią projektu była praca nad koncepcją kampanii informacyjnej “Kultura bez barier”, popularyzującej politykę wspierania mniejszości kulturowych przez UE, która jest wdrażana w gminach partnerskich podczas różnych wydarzeń kulturalnych.

Realizacja projektu pozwoliła na wstępne opracowanie planu ochrony dziedzictwa kulturowego Europy, mającego na celu określenie i realizację wspólnych projektów informacyjnych promujących politykę pomocy UE dla mniejszości etnicznych, określenie i rozwój obszarów współpracy, pomoc w nawiązywaniu kontaktów między różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi z gmin partnerskich. Ponadto, projekt umożliwił rozwój pozytywnego nastawienia do naszych zróżnicowanych kulturowo społeczności i rozwinął nowe umiejętności współpracy między partnerskimi społecznościami.

Podczas wykładów, seminariów, debat, dyskusji, prezentacji, warsztatów, wystaw, spotkań, wycieczek, quizów i konkursów uczestnicy poznali metody przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji. Zapoznali się z metodami promowania zmian w postawach społecznych w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne. Spotkali się z mniejszościami etnicznymi rozmawiając o barierach kulturowych. Omówili kwestię imigracji wojennej, jako nowego wyzwania dla UE. Spotkali się z eurosceptykami. Uczestnicy projektu opracowali raport rozbieżności “Co nas łączy – co nas dzieli”. Omówili rolę UE w kształtowaniu świadomości antydyskryminacyjnej młodzieży. Dzięki realizacji projektu jego odbiorcy dowiedzieli się także jak pozyskać finansowanie ze środków UE na współpracę międzynarodową.

Projekt zrealizowany został podczas czterodniowej wizyty reprezentantów miasta partnerskiego Grzegorzewo w Tomaszowie Lubelskim. Delegacja składała się z 50 osobowej grupy młodzieży i dorosłych przedstawicieli administracji, NGO, szkolnictwa, i kultury. Do efektywnej realizacji zadań ujętych w projekcie zaangażowano ze strony polskiej 60 osób – przedstawicieli różnych instytucji i organizacji pozarządowych.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close