Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Jedność w różnorodności – międzynarodowa debata młodych o solidarności Europejczyków

Tytuł projektu

Jedność w różnorodności – międzynarodowa debata młodych o solidarności Europejczyków

Lider projektu

Gmina Piła

Partnerzy projektu

Commune De Châtellerault (Francja), Comune Di Imola (Włochy), Corby European Partnership & Twinning Association (Wielka Brytania), Stadt Velbert (Niemcy), Stadtverwaltung Schwerin (Niemcy)

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.1. - Partnerstwo miast

Obszar tematyczny projektu

aktywne społeczeństwo obywatelskie, dialog międzykulturowy, integracja europejska, uczestnictwo obywatelskie

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Wrzesień 2016

Data zakończenia projektu

Wrzesień 2016

Kwota dofinansowania
12 000 €

Kontakt do polskiej organizacji

Małgorzata Kaszuba

Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Piły

Plac Staszica 10, 64-920 Piła
Tel. 67 212 62 10

[email protected]

Miejscowość

Piła

Województwo

wielkopolskie

Adres strony www

Projekt  “Jedność w różnorodności – międzynarodowa debata młodych o solidarności Europejczyków” odbył się w dniach 14-18.09.2016 roku w Pile. W projekcie udział wzięli przedstawiciele Niemiec, Francji, Anglii i Włoch oraz uczniowie pilskich szkół. Projekt poprzedziła wizyta przygotowawcza z udziałem przedstawicieli miast partnerskich: Chatellerault (Francja), Corby (Wielka Brytania) i Imoli (Włochy) których mieszkańcy odwiedzili Piłę we wrześniu. Podczas spotkania przygotowawczego ustalone zostały szczegóły wrześniowego spotkania, które przekazane zostały pozostałym uczestnikom projektu ze Schwerina (Niemcy), Velbert (Niemcy) i Igoumenitsy (Grecja).

Pierwszego dnia (14/09/2016) realizacji projektu uczestnicy dotarli do Piły (56 osób), zostali zakwaterowani w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Podczas powitalnej kolacji wspólnie z uczestnikami projektu z Piły (75 osób) omówiono założenia programu.

Drugiego dnia, po śniadaniu, uczestników projektu powitał Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski. Gości witali również: Zastępca Prezydenta Miasta Piły – Beata Dudzińska i Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piły – Maria Kubica. Następnie odbyła się debata o tym jak wspólnie walczyć z uprzedzeniami przygotowana przez członków stowarzyszenia Nigdy Więcej, które od lat zajmuje się kształtowaniem postaw tolerancji wobec odmienności kulturowej, narodowej, religijnej i innych. Debata miała charakter interaktywny, z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych. W czasie animacji uczestnicy swobodnie wyrażali swoje opinie i poglądy oraz, na konkretnych przykładach negatywnych zachowań i postaw, wskazywali jak zmienić myślenie ludzi. Później odbyła się wycieczka po Pile śladami różnych kultur. Przewodnikami byli pracownicy Muzeum Stanisława Staszica w Pile oraz członkowie Stowarzyszenia Miłośników Miasta Piły. Uczestnikom pokazano jak współistniały w mieście różne narodowości (Polacy, Niemcy, Żydzi, Ukraińcy), religie (katolicyzm, ewangelizm, judaizm, prawosławie) na przykładzie materialnych śladów (kościoły, budynki użyteczności publicznej, miejsca pamięci) historii XIX i XX wieku. Podkreślono, że efektem różnorodności jest współczesna Piła otwarta dla wszystkich. Na bazie przekazanych treści odbyła się trzeciego dnia gra miejsca. Po obiedzie, w Zespole Szkół nr 3 w Pile, odbyła się druga część debaty połączona z warsztatami plastycznymi podkreślająca społeczną spójność i solidarność pomimo różnic kulturowych i językowych. Kulminacją warsztatów było wspólne pomalowanie dziesiątek kamieni, które w myśl założeń projektu symbolizują budowanie rzeczy wartościowych opartych na poszanowaniu i wzajemnym zrozumieniu, w przeciwieństwie do potocznego podejścia do kamienia, jako przedmiotu, którym można ranić. Dzień zakończyła wspólna zabawa na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki.

Trzeciego dnia, po śniadaniu, w Zespole Szkół nr 3 w Pile odbyła się kolejna część warsztatów plastycznych. Uczestnicy projektu przygotowali materiały do instalacji artystycznej. Były to: barwne kamienie, balony, plakaty i duża płachta materiału symbolicznie podpisana odciskiem dłoni przez każdego uczestnika. Płachta była symbolem wartości związanych z walką ze stereotypami, uprzedzeniami i promowała wartości dialogu międzykulturowego oraz wzajemnego zrozumienia. Później w grze miejskiej wykorzystano wiadomości z wycieczki po Pile. Grę przeprowadził Związek Harcerstwa Polskiego. Po południu przygotowano instalację artystyczną Ogród życzeń, która była częścią III Festiwalu Teatrów Światła.

Czwartego dnia, budując Wspólną Europę, uczestnicy poznali metody pobudzające kreatywność w dziedzinie aktywnego obywatelstwa, dialogu i solidarności. Animacje przygotowali harcerze i seniorzy. Kontynuacja aktywności odbyła się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile. Tam uczestnicy wzięli udział w zawodach sportowych – rywalizacja łączy, a nie dzieli. Wieczorem odbyła się prezentacja Ogrodu Życzeń wzbogacona interesującym oświetleniem. Tego samego dnia uczestnicy projektu wzięli udział w państwowej uroczystości dotyczącej agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. Przedstawiciele każdego miasta w swoich wystąpieniach odnieśli się do pokoju na świecie, szacunku dla odmienności oraz podkreślili wagę poszanowania dla uchodźców. Dzięki tym wydarzeniom nastąpiła integracja uczestników ze społecznością lokalną.

Piątego dnia podsumowano działania, omówiono rezultaty, opracowano i przyjęto plan dalszej współpracy.

Opracowanie tekstu i udostępnienie zdjęć: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Miasta Piła

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close