Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

In Between? W poszukiwaniu historii mówionych na pograniczach Europy

Tytuł projektu

In Between? W poszukiwaniu historii mówionych na pograniczach Europy

Lider projektu

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Partnerzy projektu

Partnerzy strategiczni: Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Dom Spotkań z Historią, Pracownia Etnograficzna, Pracownia Duży Pokój (Polska). Partnerzy naukowi: European Association of History Educators EURO-CLIO, EUROM European Observatory of Memories (Hiszpania), Narodowy Uniwersytet w Użghorodzie (Ukraina), Uniwersytet Zielonogórski (Polska), Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytet w Peczu (Węgry), Instytut Badań nad Konsekwencjami Wojny im. Ludwiga Boltzmanna (Austria), Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy) oraz liczni partnerzy lokalni.

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 1 - Pamięć europejska

Obszar tematyczny projektu

aktywizacja obywateli, aktywne społeczeństwo obywatelskie, dialog międzykulturowy, mniejszości etniczne, pokój w Europie, wydarzenia historyczne, wygaszanie konfliktów

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Styczeń 2016

Data zakończenia projektu

Grudzień 2016

Kwota dofinansowania

80 000 €

Kontakt do polskiej organizacji

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa

Miejscowość

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Adres strony www

Skierowany do młodych ludzi  w wieku 18-26 lat projekt koncentruje się na zbieraniu i dokumentowaniu wspomnień mieszkańców wielokulturowych regionów Europy.

Projekt ma na celu:
1) pogłębienie wiedzy młodych ludzi na temat procesów historycznych, które miały miejsce w Europie w XX wieku,
2) dostarczenie młodym ludziom zainteresowanym historią narzędzi oraz metod badania i dokumentowania przeszłości,
3) dokumentację relacji mówionych i materiałów wizualnych dotyczących historii i tożsamości społeczności rejonów pogranicznych,
4) usytuowanie lokalnych narracji historycznych w szerszym kontekście środkowoeuropejskiej pamięci.

W 2016 roku zorganizowane zostały 2 edycje projektu (wiosenna i jesienna), a w ramach każdej z nich – warsztaty wprowadzające oraz 4 wizyty studyjne dla 25 uczestników. Uczestnicy pierwszej edycji dokumentowali historie mówione mieszkańców Ziemi Lubuskiej, Transylwanii, Bukowiny i Regionu Bańskiej Bystrzycy. Uczestnicy drugiej edycji odwiedzili pogranicze czesko-niemiecko-polskie, pogranicze austriacko-słoweńskie, pogranicze węgiersko-serbsko-chorwackie i Zakarpacie.

Obie edycje podsumowane zostały podczas konferencji w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Zebrany materiał dokumentalny obrazujący utrwaloną w rodzinnych fotografiach i opowieściach przeszłość ośmiu złożonych kulturowo i historycznie regionów Europy, był prezentowany podczas dwudniowego spotkania, w którym wzięli udział nie tylko uczestnicy projektu, ale również przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych badający zjawisko pogranicza. Zgromadzone materiały są także udostępniane na stronach lokalnych i międzynarodowych archiwów gromadzących historię mówioną.

W 2016 r. projekt został nagrodzony  w kategorii „Dziedzictwo” na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej, a w 2018 otrzymał wyróżnienie specjalne Europa Nostra Award za wybitny wkład w ochronę i wzmocnienie europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close