In Between? W poszukiwaniu historii mówionych na pograniczach Europy

Tytuł projektu
In Between? W poszukiwaniu historii mówionych na pograniczach Europy

Lider projektu

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Partnerzy projektu

Partnerzy strategiczni: Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Dom Spotkań z Historią, Pracownia Etnograficzna, Pracownia Duży Pokój (Polska). Partnerzy naukowi: European Association of History Educators EURO-CLIO, EUROM European Observatory of Memories (Hiszpania), Narodowy Uniwersytet w Użghorodzie (Ukraina), Uniwersytet Zielonogórski (Polska), Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytet w Peczu (Węgry), Instytut Badań nad Konsekwencjami Wojny im. Ludwiga Boltzmanna (Austria), Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy) oraz liczni partnerzy lokalni.

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 1 - Pamięć europejska

Obszar tematyczny projektu

aktywizacja obywateli, aktywne społeczeństwo obywatelskie, dialog międzykulturowy, mniejszości etniczne, pokój w Europie, wydarzenia historyczne, wygaszanie konfliktów

Data rozpoczęcia projektu

Styczeń 2016

Data zakończenia projektu

Grudzień 2016

Kwota dofinansowania

80 000 €

Kontakt do polskiej organizacji

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

ul. Wiejska 17/3, 00-480 Warszawa

tel. 22 891 25 00, Karolina Dziełak

Miejscowość

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Adres strony www

Tematem projektu jest zbieranie i dokumentowanie wspomnień mieszkańców wielokulturowych regionów.

Projekt ma na celu próbę uwzględnienia lokalnych narracji o historii XX wieku oraz dokumentację wizualną i dźwiękową badań prowadzonych metodą historii mówionej w przygranicznych miejscowościach.

W 2016 roku zostały zorganizowane 2 edycje projektu (wiosenna i jesienna), a w ramach każdej z nich – warsztaty wprowadzające oraz 4 wizyty studyjne. Uczestnicy pierwszej edycji dokumentowali historie mówione mieszkańców Ziemi Lubuskiej, Transylwanii, Bukowiny i Region Bańskiej Bystrzycy. Uczestnicy drugiej edycji odwiedzili pogranicze czesko-niemiecko-polskie, pogranicze austriacko-słoweńskie, pogranicze węgiersko-serbsko-chorwackie i Zakarpacie.

Cele projektu obejmują:
1) pogłębienie wiedzy młodych ludzi na temat procesów historycznych, które miały miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku,
2) dostarczenie młodym ludziom zainteresowanym historią narzędzi oraz metod badania
i dokumentowania przeszłości,
2) dokumentację relacji mówionych i materiałów wizualnych dotyczących historii i tożsamości społeczności pogranicznych,
4) usytuowanie lokalnych narracji historycznych w szerszym kontekście środkowoeuropejskiej pamięci.

Obie edycje podsumowuje grudniowa (2-3 grudnia 2016r.) konferencja w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Zebrany materiał dokumentalny obrazujący utrwaloną w rodzinnych fotografiach i opowieściach przeszłość ośmiu, złożonych kulturowo i historycznie regionów Europy, będzie prezentowany podczas dwudniowego spotkania, w którym wezmą udział nie tylko uczestnicy obu edycji, ale również przedstawiciele środowisk naukowych. 

 

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close