Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Identity of minorities, development of their integration through art-related activities. Series of conferences and festivals to present good practices.

Tytuł projektu

Identity of minorities, development of their integration through art-related activities. Series of conferences and festivals to present good practices.

Lider projektu

Municipality of Nagyecsed (Węgry)

Partnerzy projektu

Vazdune Cherhaja Rising Stars Romani Women’s Association (Nagyecsed, Hungary), Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu (Zamość, Poland), OZ INFO ROM (Fiľakovo Slovakia), Asociatia Nevo Parudimos (Resita, Romania)

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.1. - Partnerstwo miast

Obszar tematyczny projektu

aktywizacja obywateli, aktywne społeczeństwo obywatelskie, dialog międzykulturowy, mniejszości etniczne, pokój w Europie, wolontariat

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Lipiec 2015

Data zakończenia projektu

Listopad 2015

Kwota dofinansowania
12 000 €

Kontakt do polskiej organizacji

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu

ul. Wyszyńskiego 28A, 22 – 400 Zamość, Ewa Szczepańska

Miejscowość

Zamość

Województwo

lubelskie

Adres strony www

Cel główny projektu to zachowanie tożsamości Romów i innych mniejszości narodowych oraz wzmocnienie ich integracji za pomocą działań w dziedzinie sztuki oraz prezentacja dobrych praktyk i metod do budowania partnerstw miast, w których funkcjonują mniejszości narodowe.
Cel szczegółowy – wzrost świadomości specjalistów i ekspertów w zakresie  potrzeb i potencjału mniejszości  narodowych w procesach planowania lokalnego oraz  projektach finansowanych przez UE.

Długofalowym celem jaki założyli sobie organizatorzy jest rozpowszechnianie innowacyjnych metod wzmacniania poczucia tożsamości oraz integracji  w środowisku lokalnym i wykorzystanie ich w dalszych partnerskich projektach.
Cele projektu zostały zrealizowane przez: trzy 2-dniowe i jedno 3-dniowe, wydarzenia (międzynarodowe konferencje i festiwale,  w tym w Polsce w Zamościu),  z udziałem grup mniejszości narodowych, przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych oraz lokalnych ekspertów poszczególnych partnerów. Wydarzenia były połączeniem działań artystycznych (zespołów artystycznych lub ludowych) z wykładami, rozmowami przy okrągłym stole i warsztatami  podczas, których stosowano innowacyjne metody wzajemnego uczenia się i dzielenia się dobrymi praktykami.
W zamojskiej konferencji wzięły udział 52 osoby, a w festiwalu oraz imprezach towarzyszących, który odbył się na Rynku Wielkim –  ponad 700 osób.
Efektem projektu było także podpisanie memorandum o współpracy przez wszystkich partnerów.
Daje to możliwość opracowywania dalszych wspólnych projektów szczególnie w dziedzinie  różnorodności kulturowej  Unii Europejskiej, a jednocześnie umacniających poczucie obywatelstwa europejskiego.

Działania w Zamościu:
29.08.2015 – Międzynarodowa Konferencja pt. „Romowie na Lubelszczyźnie: wczoraj, dziś  i jutro”, objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość.
29.08.2015 – Międzynarodowa Parada artystów z Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski  ulicami  Starego Miasta.
29.08.2015 – Festiwal „Wszystko Gra” z udziałem zespołów z Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski.
30.08.2015 – Warsztaty dla poszczególnych grup : animacja czasu wolnego: zabawy integracyjne, lalkarstwo, impresje nt. bajki „Czerwony Kapturek” – mini  etiuda teatralna.
22.10.2015 – Seminarium rozpowszechniające efekty projektu. Podsumowanie projektu oraz promocja Programu „Europa dla obywateli”.
 
Spotkania odbyły się także w trzech pozostałych krajach biorących udział w projekcie:
– Rumunia: 18-22.07.2015
– Słowacja: 12-14.08.2015
– Węgry:     16-19.09.2015

 

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close