Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

From Euroscepticism to Euro-Curiosity (FESTEC)

Tytuł projektu

From Euroscepticism to Euro-Curiosity (FESTEC)

Lider projektu

Valo-Valmennusyhdistys (Finlandia)

Partnerzy projektu

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności (Polska),Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Finlandia), VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Litwa)

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.3. - Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Obszar tematyczny projektu

aktywne społeczeństwo obywatelskie, integracja europejska, wykluczenie ekonomiczne

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Marzec 2020

Data zakończenia projektu

Sierpień 2021

Kwota dofinansowania

73 330 €

Kontakt do polskiej organizacji

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
ul. Wolności 241, 41-800 Zabrze

Miejscowość

Zabrze

Województwo

śląskie

Adres strony www

https://www.festecproject.com/

Projekt FESTEC jest odpowiedzią na obawy organizacji w Finlandii, Polsce i na Litwie związane z rosnącym eurosceptycyzmem, a w szczególności z dystansem wobec UE obecnym wśród wykluczonych obywateli. Projekt ten traktuje subiektywne doświadczenia i przekonania dotyczące tych osób – w Polsce będą to osoby w kryzysie bezdomności. Wyłaniające się z nich poglądy są podstawą dialogu i budowania wspólnego zrozumienia roli UE. Celem jest uczynienie machinerii unijnej bardziej przystępną i otwarcie nowych perspektyw, a nawet osiągnięcie euroentuzjazmu – pozytywnego zainteresowania wobec UE.

W praktyce projekt szkoli partnerów w zakresie metody ewaluacji partycypacyjnej. Każda organizacja partnerska zbiera od swoich odbiorców 20 historii odpowiadających na pytanie „Co UE oznacza w twoim życiu?”. Następnie każda organizacja wybiera trzy konkretne historie i uzasadnia swój wybór. Zespół zarządzający projektu analizuje 12 wybranych w ten sposób historii, wybierając te najbardziej istotne i uzasadniając wybór.

Wszystkie historie są przekazywane do badacza, który klasyfikuje je tematycznie i określa kluczowe wątki do wspólnej dyskusji. Na spotkaniu zespołu zarządzającego badane są zidentyfikowane w prezentacji badacza wątki i ich tło, przy jednoczesnym poszukiwaniu nowych możliwości dialogu w obszarze zidentyfikowanych wątków i lepszego ich zrozumienia.

Wyniki pracy zespołu zarządzającego są przetwarzane lokalnie – każda organizacja konsultuje je ze swoimi odbiorcami. Celem jest wspólne wypracowanie nowego rozumienia roli i znaczenia UE w codziennym życiu ludzi. Projekt jest dla wszystkich partnerów i ich sieci skutecznym procesem uczenia się o UE. Końcowe webinarium jest otwarte dla każdego i zostanie opracowane jako materiał edukacyjny.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close