Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

E.U.R.O.P.E. - European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education

Tytuł projektu

E.U.R.O.P.E. - European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education

Lider projektu

Collegium Civitas

Partnerzy projektu

Fundacja Sławek (Polska), organizacje pozarządowe: AMAKA (Grecja), Valto-sav Alapitvany (Węgry)

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.3. - Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Obszar tematyczny projektu

wykluczenie ekonomiczne

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Październik 2015

Data zakończenia projektu

Marzec 2017

Kwota dofinansowania

147 750 €

Kontakt do polskiej organizacji

Collegium Civitas
plac Defilad 1, XII piętro
00-901 Warszawa
strona www: https://www.civitas.edu.pl/pl/kontakt/adres-glowny-uczelni

Miejscowość

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Adres strony www

https://www.civitas.edu.pl/pl/nauka-i-rozwoj/projekt-e-u-r-o-p-e-european-union-rapprochement-for-offenders-and-pupils-education-europe-for-citizens

Celem projektu E.U.R.O.P.E. było wzmocnienie europejskiej identyfikacji więźniów i młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością i marginalizacją oraz zwiększenie ich zaangażowania obywatelskiego w kwestie społeczne. Osiągnięto to poprzez szkolenia, warsztaty kreatywne oraz seminaria skierowane do organizacji trzeciego sektora oraz administracji odpowiedzialnej za więziennictwo i kształcenie młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością. Collegium Civitas wraz z organizacjami partnerskimi zorganizowało:

  • szkolenia dla 120 osób ze służby więziennej i osób zainteresowanych pracą z więźniami w Atenach (4 -7.06.2016),  Budapeszcie (25-28.06.2016) i Warszawie (4-7.07.2016).
  • warsztaty na temat przeciwdziałania dyskryminacji dla 80 wolontariuszy, aktywistów i pracowników organizacji pozarządowych pracujących z więźniami (7-10.04.2016), Atenach (18-21.04.2016) i Budapeszcie (7-10.05.2016).

Kluczowym elementem projektu była praca z więźniarkami/więźniami oraz zagrożonymi wykluczeniem. Warsztaty prowadzone były we wszystkich trzech krajach realizacji projektu, objęły 320 więźniarek/więźniów i ponad 80 młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem. Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi, włączającymi uczestników/uczestniczki i pozwalającymi im wykorzystać swoje umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie. Zajęcia dotyczyły trzech obszarów tematycznych: problemu wykluczenia i dyskryminacji, praw człowieka, wiedzy o Unii Europejskiej oraz kompetencji zawodowych na wspólnym rynku pracy.

Projekt podsumowała konferencja „Kształtując przyszłość resocjalizacji”, która odbyła się w Warszawie, w dniach 13-14.03.2017.

Projekt wzmocnił kapitał społeczny Collegium Civitas poprzez działania na rzecz grup defaworyzowanych oraz dzięki nawiązaniu trwałych relacji z organizacjami społecznymi wspierającymi więźniów i młodzież zagrożoną wykluczeniem.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close