Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

European Towns Fostering Culture Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities

Tytuł projektu

European Towns Fostering Culture Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities

Lider projektu

Gmina Carnicava - Łotwa

Partnerzy projektu

POLSKA - Gmina Aleksandrów Łódzki, ŁOTWA - Carnicava Municipality, HISZPANIA - Iniesta Municipality, ALBANIA - Albanian Association of Municipalities, HOLANDIA - International Labour Association, MACEDONIA - Macedonian Network of Local Action Groups, MACEDONIA - Mogila Municipality, RUMUNIA - Timișoara, SERBIA - Novi Sad 2021, CHORWACJA - Rijeka Municipality, WŁOCHY - Municipality of Polpenazze del Garda, BUŁGARIA - Rhodopes Center for Community Development, WIELKA BRYTANIA - Downpatrick Twinning Partnership, LITWA- Kaunas Regional Development Agency, GRECJA - ARSIS - Association for the Social Support of Youth

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.2. - Sieci miast

Obszar tematyczny projektu

dialog międzykulturowy, integracja europejska, mniejszości etniczne, uczestnictwo obywatelskie

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Wrzesień 2019

Data zakończenia projektu

Grudzień 2021

Kwota dofinansowania

148 680 €

Kontakt do polskiej organizacji

Gmina Aleksandrów Łódzki
Plac Kościuszki 2
95-070 Aleksandrów Łódzki

Miejscowość

Aleksandrów Łódzki

Województwo

łódzkie

Adres strony www

https://www.facebook.com/interculturaldialoguenetwork

Projekt ma na celu podniesienie świadomości na temat bogactwa środowiska kulturowego UE i promowanie kluczowych wartości europejskich, takich jak pluralizm i tolerancja, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju dynamicznej i wieloaspektowej tożsamości europejskiej. Kluczowym priorytetem projektu jest wspieranie dialogu międzykulturowego, zapobieganie dyskryminacji i zwalczanie stygmatyzacji migrantów i grup mniejszościowych.

Działania będą odbywać się w okresie od września 2019 r. do grudnia 2021 r., z udziałem 15 partnerów z 14 krajów – 11 członków UE: Łotwa, Polska, Chorwacja, Grecja, Litwa, Włochy, Hiszpania, Holandia, Rumunia, Wielka Brytania i Bułgaria oraz 3 krajów sąsiedzkich – Serbia, Macedonia i Albania. W partnerstwie uczestniczy 5 przyszłych i obecnych Europejskich Stolic Kultury: Rijeka (2020), Kowno (2022), Timisoara (2021), Nowy Sad (2021) i Płowdiw (2019).

Oczekiwane rezultaty obejmują promocję aktywnej partycypacji obywatelskiej na skalę ponadnarodową; wsparcie wysiłków lokalnych i europejskich decydentów oraz obywateli we wspólnym stawianiu czoła wyzwaniom dialogu międzykulturowego oraz stygmatyzacji mniejszości i migrantów; wsparcie działań władz lokalnych i organizacji pozarządowych, które mają na celu wpływanie na interakcje społeczne, komunikację i wzajemne zrozumienie pomiędzy różnymi grupami kulturowymi oraz promowanie włączenia migrantów i mniejszości w życie społeczne i kulturalne wszystkich europejskich miast.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close