Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

DICSE: Digital Cities for a Smart Europe

Tytuł projektu

DICSE: Digital Cities for a Smart Europe

Lider projektu

Gmina Reggio Calabria

Partnerzy projektu

Innovamentis (Włochy), Gmina Gniew (Polska), Fundacja IRSE (Polska), Gmina La Coruna (Hiszpania), Ecos Do Sur (Hiszpania), Gmina Cuba (Portugalia), Make it Better (Portugalia), Gmina Sandanski (Bułgaria), Eunipartners (Bułgaria)

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.2. - Sieci miast

Obszar tematyczny projektu

aktywizacja obywateli, aktywne społeczeństwo obywatelskie, partycypacja obywatelska, uczestnictwo obywatelskie

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Kwiecień 2015

Data zakończenia projektu

Czerwiec 2016

Kwota dofinansowania
150 000 €

Kontakt do polskiej organizacji

Urząd Miasta i Gminy Gniew

Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew

Tel.: 58 535 22 55

Agnieszka Świercz-Hyska

Miejscowość

Gniew

Województwo

pomorskie

Adres strony www

Projekt DICSE miał na celu opracowanie modelu “Cyfrowego Miasta” w którym usługi cyfrowe skierowane są do użytkowników. Założeniem organizatorów był rozwój silnych, dynamicznych i trwałych “sieci miast”, zjednoczonych w swej różnorodności.

Projekt prowadził do opracowania modelu “Cyfrowego Miasta”, w którym świadczone usługi  odpowiadać miały na potrzeby mieszkańców. Współpraca sieci gmin i wymiana dobrych praktyk pomiędzy różnymi krajami i kulturami jest niezbędnym elementem opracowania modelu “Inteligentnego Miasta” oraz zapewnienia ich rozwoju cyfrowego przy czynnym współudziale obywateli. W projekcie DICSE uczestniczy pięć gmin i pięć organizacji pozarządowych z pięciu państw. Założeniem organizatorów było włączenie do projektu  ok. 3000 osób, z czego 330 w bezpośrednie działania projektowe, 600 osób będzie zaangażowanych w przeprowadzane osobiście wywiady, a kolejne 2000 osób poprzez ankiety on-line. Podczas organizowanych Europejskich Konferencji przedstawiciele gmin, wspólnie z mieszkańcami miast, mieli sposobność do dyskusji na temat: e-demokracji, znajomości obsługi komputera i wykluczenia cyfrowego, e-partycypacji, komunikacji publicznej i mediów społecznościowych. Międzynarodowe Konferencja, na której przedstawione zostały rezultaty projektu odbyła się w Reggio Calabria. Miasta-partnerzy podpisali wówczas “Memorandum of Understanding” (“Memorandum o Porozumieniu”), w którym potwierdzą gotowość wdrożenia rozwiązań i pomysłów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz prowadzenia wspólnych inicjatyw związanych z Europejską Agendą Cyfrową, także po zakończeniu projektu.

Szczegółowe cele projektu to: zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa obywateli w życiu publicznym na szczeblu unijnym, poprzez poszerzanie wiedzy obywateli na temat procesu kształtowania polityki Unii Europejskiej i promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu na poziomie Unii.

Opracowanie tekstu i udostępnienie zdjęć: Urząd Miasta i Gminy Gniew

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close