Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

CCnet. Cities of Change – Cooperation of Cities in the Field of City Development

Tytuł projektu

CCnet. Cities of Change – Cooperation of Cities in the Field of City Development

Lider projektu

Miasto Poznań

Partnerzy projektu

Bolonia (Włochy), Bukareszt (Rumunia), Daugavpils (Łotwa), Dublin (Irlandia), Florencja (Włochy), Haga (Holandia), Hengelo (Holandia), Kłajpeda (Litwa), Murcia (Hiszpania), Padwa (Włochy), Rennes (Francja), Wolverhampton (Wielka Brytania), Region Metropolitalny Hannover-Braunschweig-Gottingen-Wolfsburg (Niemcy)

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2007-2013

Komponent / działanie / poddziałanie

Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy
Poddziałanie 1.2. - Sieci miast partnerskich

Obszar tematyczny projektu

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Czerwiec 2013

Data zakończenia projektu

Maj 2015

Kwota dofinansowania
99 000 €

Kontakt do polskiej organizacji

Miejscowość

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Adres strony www

Tematem dwuletniego projektu “CCnet – Cities of Change” były innowacyjne metody monitorowania zmian dla wzmocnienia rozwoju dużych miast, a jego głównym założeniem – zbudowanie sieci tematycznej dotyczącej współpracy w tematyce rozwoju miasta, która będzie funkcjonować także po zakończeniu projektu.
Miasta partnerskie projektu pracowały nad tym szerokim zagadnieniem poprzez wymianę doświadczeń i działania podnoszące kompetencje (capacity building) w trzech obszarach tematycznych dotyczących:
  • systemów monitoringu strategicznego wykorzystywanych przez miasta,
  • konsultacji społecznych i partycypacji społecznej w dużych miastach,
  • badań jakości życia w procesie zarządzania miastem.
W ramach projektu odbyły się trzy duże konferencje połączone z warsztatami i debatami oraz wizytami studyjnymi. Organizatorem wszystkich wydarzeń był lider projektu, Miasto Poznań, a uczestnikami – przedstawiciele wszystkich miast partnerskich: członkowie lokalnej społeczności, reprezentanci władz krajowych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), władz lokalnych odpowiedzialnych za rozwój miejski i monitoring, konsultacje społeczne i relacje ze społeczeństwem, akademicy, pracownicy NGO, obywatele. Równolegle w ramach projektu rozwijała się współpraca lokalnych ekspertów z miast partnerskich nad merytorycznym przygotowaniem spotkań i publikacjami projektowymi: – publikacją wprowadzającą w tematykę i zakres projektu, – publikacją końcową podsumowującą prace w ramach sieci i prezentującą praktyczne i teoretyczne aspekty trzech obszarów tematycznych projektu oraz dobre praktyki z miast partnerskich. Dodatkowym efektem realizacji Projektu jest Zeszyt naukowy wydany w ramach wydawnictwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Zeszyt naukowy podsumowuje dwuletnie dyskusje przeprowadzone w obszarach zainteresowań projektu, dotyczące monitoringu strategicznego, konsultacji społecznych oraz badań jakości życia. Po zakończeniu przedsięwzięcia przeprowadzono badania ankietowe wśród uczestników, których zdecydowana większość oceniła podjęte działania (zarówno od strony merytorycznej jaki i organizacyjnej) jako bardzo zadowalające. Uczestnicy wnioskowali o kontynuację podobnych działań w przyszłości w szerszym zakresie (więcej czasu na pracę warsztatową, większa liczba uczestników – gmin partnerskich z innych krajów europejskich, większe zaangażowanie młodzieży).

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close