Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

20 lat współpracy samorządów z Wielkopolski i Bretanii – przyszłość partnerstwa

Tytuł projektu

20 lat współpracy samorządów z Wielkopolski i Bretanii – przyszłość partnerstwa

Lider projektu

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Partnerzy projektu

Stowarzyszenia Bretagne Pologne (Francja), Powiat Dahme – Spreewald (Niemcy), Kraj Liberecki (Czechy), Stowarzyszenie Samorządów Kraju Libereckiego (Czechy), Towarzystwo Ukraina-Polska-Niemcy (Ukraina - partner nie objęty finansowaniem w ramach programu "Europa dla obwyateli"), Rada Obwodu Winnickiego (Ukraina - partner nie objęty finansowaniem w ramach programu "Europa dla obwyateli")

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2007-2013

Komponent / działanie / poddziałanie

Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy
Poddziałanie 1.1. - Spotkania mieszkańców miast partnerskich

Obszar tematyczny projektu

 

 

 

 

Data rozpoczęcia projektu

Wrzesień 2013

Data zakończenia projektu

Wrzesień 2013

Kwota dofinansowania
11 000 €

Kontakt do polskiej organizacji

Agnieszka Hetmańczyk

Miejscowość

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Projekt “20 lat współpracy samorządów z Wielkopolski i Bretanii – przyszłość partnerstwa” zrealizowany w dniach 15-22 września 2015 r. był kontynuacją przedsięwzięcia „20-lecie konstruktywnego partnerstwa pomiędzy Bretanią a Polską doświadczenia i nadzieje” zorganizowanego w lipcu w 2012 r. we Francji. W projekcie udział wzięły delegacje z Francji (region Bretania), Niemiec (powiat Dahme-Spreewald), Polski (województwo wielkopolskie) oraz Ukrainy (obwód winnicki).
Do celów projektu należało stworzenie ram wzorcowej współpracy międzynarodowej samorządów, a także umacnianie poczucia odpowiedzialności za Unię Europejską, zwiększenie tolerancji i wzajemnego zrozumienia wśród jej obywateli, poszanowanie i propagowanie kultury i różnorodności językowej. Kluczowe wydarzenia projektowe odbywały się we wrześniu 2013 roku i podzielone były na 4 etapy: I etap – zajęcia integrujące dla przedstawicieli samorządów uczestniczących w projekcie połączone z prezentacją regionu pod hasłem “Poznaj Wielkopolskę”l; II etap -warsztaty, prezentacja osiągnięć w zakresie rozwoju gospodarczego gminy Tarnowo Podgórne, konferencja; III etap -wizyty w gminach partnerskich; IV etap – wydarzenie integracyjne dla obywateli pod hasłem “Dzień Strażaka”. W wyniku realizacji projektu opracowano cztery niezależne modele współpracy samorządów – wspólna praca nad nimi była dla uczestników okazją do analizy błędów, jakie z punktu widzenia ich partnera zostały popełnione w dotychczasowej współpracy, oraz przeszkód pozostających do ominięcia w budowaniu relacji partnerskich w przyszłości. Podniesiono poziom wiedzy uczestników w zakresie działań możliwych do realizowania w ramach partnerstwa samorządów, a także – na temat możliwości współpracy partnerskiej samorządów w zakresie realizacji założeń Strategii Europa 2020 (projekt przewodni „Młodzież w drodze”). Realizatorom projektu udało się wypromować współpracę partnerską jako element rozwoju Unii Europejskiej oraz zaprezentowano sposoby promowania partnera w swoim samorządzie. Wymiana poglądów i prezentacja problemów lokalnych w wymiarze europejskim została połączona z prezentacją osiągnięć wielkopolskich samorządów. Wyniki warsztatów przedstawiono podczas konferencji, zapoznali się z nimi także decydenci na poziomie europejskim. Po zakończeniu przedsięwzięcia przeprowadzono badania ankietowe wśród uczestników w celu uzyskania oceny działań projektowych. Zdecydowana większość ankietowanych oceniła podjęte działania (zarówno od strony merytorycznej jaki i organizacyjnej) jako bardzo zadowalające. Uczestnicy wnioskowali o kontynuację podobnych działań w przyszłości w szerszym zakresie (więcej czasu na pracę warsztatową, większa liczba uczestników – gmin partnerskich z innych krajów europejskich, większe zaangażowanie młodzieży).

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close