Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Program w Europie

2017 rok to półmetek realizacji programu „Europa dla obywateli” 2014-2020 i czas na podsumowanie funkcjonowania programu w pierwszych trzech latach. Z tej okazji Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA przeprowadziła ocenę śródokresową wdrażania programu. Wyniki oceny wskazują, że program jest całkowicie unikalny w skali Unii Europejskiej: jako jedyny wspiera działania w obszarze aktywnego obywatelstwa europejskiego, uczestnictwa demokratycznego i obywatelskiego zaangażowania oraz przepracowywania często trudnej historii Europy XX wieku – realizowane bezpośrednio przez zróżnicowane grupy obywateli (w ramach organizacji i instytucji) dla innych obywateli.

Również ogromne zainteresowanie wnioskodawców, znacznie przekraczające możliwości finansowe programu, pokazuje, że oferta programu, jego priorytety i obszary tematyczne – jest aktualna, ważna, odpowiada na potrzeby i zainteresowania obywateli Unii Europejskiej, i program w podobnym kształcie, ale z większym budżetem, powinien zostać utrzymany w kolejnej perspektywie budżetowej.

UWAGA!

Komisja Europejska uruchomiła właśnie konsultacje online dotyczące przyszłej perspektywy budżetowej, w tym tematyki i obszaru możliwych programów finansowanych ze środków unijnych, w tym programów wspierających obywatelstwo, edukację i kulturę obywateli Unii. Konsultacje mają na celu poznanie opinii obywateli Unii, a ich rezultaty zostaną wzięte pod uwagę w opracowaniu strategii działań i unijnego budżetu na lata 2021-2027, dlatego zachęcamy Państwa do poświęcenia czasu na wzięcie udziału w tym badaniu i podzielenie się Państwa opiniami na temat programu “Europa dla obywateli” szczególnie, jeśli jesteście Państwo zdania, że program jest potrzebny Europie, nie wyczerpał się i powinien zostać utrzymany w kolejnych latach. Szczegóły konsultacji: Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie wartości i mobilności.

Zapraszamy do lektury pełnego tekstu raportu z funkcjonowania programu w latach 2014-2016 Mid-term evaluation of the Europe for Citizens Programme 2014-2020. Final report; oraz podsumowania kluczowych informacji z badania w Mid-term evaluation of the Europe for Citizens Programme 2014-2020. Executive summary.

 

Program w Polsce

Polska jest bardzo aktywna w programie „Europa dla obywateli” i – obok Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Rumunii i Słowacji – jest jednym z jego największych beneficjentów. Tylko w projektach dofinansowanych w 2017 uczestniczy 131 polskich organizacji i instytucji jako liderzy i partnerzy, a od początku 2014 – to już 514 polskich podmiotów, biorących udział w projektach „Europy dla obywateli”. Najczęściej polskie organizacje i instytucje biorą udział w projektach Partnerstw miast, jednak wszystkie oferowane w programie działania cieszą się dużym zainteresowaniem.

W spotkaniach informacyjnych o programie, organizowanych bądź współorganizowanych w 2017 roku przez nasz Punkt Kontaktowy wzięło udział 839 osób – były to spotkania informacyjne i tematyczne realizowane na terenie całego kraju, webinaria, a także – międzynarodowe seminarium kontaktowe „Making Waves” dla przedstawicieli organizacji i instytucji z krajów bałtyckich. Nie zabrakło również promocji programu „Europa dla obywateli” na takich wydarzeniach, jak Europejski Kongres Samorządów, Targi Idei czy Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Każdego roku przygotowujemy publikacje o programie „Europa dla obywateli”, e-newslettery, prowadzimy stronę internetową programu i profil na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli), konsultujemy pomysły na projekty, kwestie merytoryczne i formalne w ubieganiu się o dofinansowanie z programu, promujemy dobre praktyki w programie, a dzięki współpracy z Agencją Wykonawczą EACEA i Punktami Kontaktowymi w innych krajach pomagamy w poszukiwaniu partnerów zagranicznych; upowszechniamy również informacje o działaniach i inicjatywach na poziomie Unii Europejskiej powiązanych z zagadnieniami tematycznymi programu „Europa dla obywateli”. Nowością od 2017 roku jest dla nas współredagowanie – w ramach sieci współpracy Punktów Kontaktowych programu „Europa dla obywateli” – wspólnego, ogólnoeuropejskiego profilu programu na portalu Facebook (www.facebook.com/eu4citizens).

Dziękujemy za Państwa niesłabnące zainteresowanie programem oraz wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom, które współpracowąły z nami i pomagały nam promować w 2017 program “Europa dla obywateli”!

 

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close