Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Znane są już w całości wyniki konkursu wniosków o dofinansowanie w programie “Europa dla obywateli”, złożonych w terminie 1 marca 2017 r. Wyniki zostały opublikowane na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en

 

Komponencie 1. Pamięć Europejska w terminie 1 marca 2017 r. złożono łącznie 286 projektów z 30 krajów. Łącznie zostało dofinansowanych 39 projektów z całej Europy, z których najwyższa liczba – 4 – z Włoch oraz po 3 projekty z Węgier i Hiszpanii; organizacje/instytucje z wielu krajów nie otrzymały dofinansowania.

Z Polski w konkursie w tym Komponencie wzięły udział 34 organizacje/instytucje, a spośród nich dwie: Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Powiat Hajnowski, otrzymały dofinansowanie na realizację swoich działań. Ponadto, łącznie z liderami dofinansowanych projektów, w działaniach w ramach Pamięci Europejskiej będzie uczestniczyć 26 organizacji z Polski (jako partnerzy działań).

Złożone wnioski łączyły kilka priorytetów Komponentu 1. – dotyczyły upamiętniania rocznic wydarzeń, będących punktami zwrotnymi w historii Europy (56% wniosków) i jednocześnie specyficznych priorytetów Komponentu: Ostracyzm wobec aktywnej postawy obywatelskiej i rugowanie jej w reżimach totalitarnych (54%), Społeczeństwo obywatelskie i aktywność obywatelska w reżimach totalitarnych (28%) oraz Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej (21%).

 

Komponencie 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie w terminie 1 marca 2017 r. złożono łącznie 987 projektów w ramach trzech typów Działań: Partnerstwa miast, Sieci miast oraz Projekty społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach Działania 2.1. Partnerstwo miast złożono łącznie 482 projekty z 24 krajów. 134 otrzymały dofinansowanie, spośród nich najwięcej ze Słowacji (25), Włoch (20), Węgier (19) i Niemiec (12).

Wśród dofinansowanych projektów Polska zajmuje 5. miejsce – 11 organizacji/instytucji: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Gmina Kępno, Gmina Reńska Wieś, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Gmina Andrychów, Gmina Sosnowiec, Gmina Lublin, Miasto Bytom, Gmina Rzeszów, Miasto OpoleGmina Jabłonka – otrzymało dofinansowanie na realizację swoich pomysłów. Ponadto, łącznie z liderami dofinansowanych projektów, 44 organizacje/instytucje z Polski wezmą udział w projektach Partnerstw miast jako partnerzy.

Spośród złożonych projektów najwięcej dotyczyło następujących specyficznych priorytetów Komponentu: Debata na temat przyszłości Europy (52%), Zrozumienie eurosceptycyzmu i debata na ten temat (29%), Solidarność w czasach kryzysu (26%) oraz Zwalczanie stygmatyzacji imigrantów i tworzenie alternatywnego dyskursu, sprzyjającego dialogowi międzykulturowemu i wzajemnemu zrozumieniu (25%).

W ramach Działania 2.2. Sieci miast złożono łącznie 143 projekty z 26 krajów. 17 projektów otrzymało dofinansowanie, spośród nich najwięcej z Włoch (3) i Węgier (2); organizacje/instytucje z wielu krajów nie otrzymały dofinansowania.

Z Polski w konkursie w tym Działaniu wzięło udział 11 wnioskodawców, a dofinansowanie na działania otrzymał jeden z nich: Gmina Strzyżów. Ponadto, łącznie z liderem dofinansowanego projektu, w projektach Sieci miast weźmie udział 6 organizacji/instytucji z Polski jako partnerzy.

Spośród złożonych projektów najwięcej dotyczyło następujących specyficznych priorytetów Komponentu: Debata na temat przyszłości Europy (36%), Zwalczanie stygmatyzacji imigrantów i tworzenie alternatywnego dyskursu, sprzyjającego dialogowi międzykulturowemu i wzajemnemu zrozumieniu (28%), Solidarność w czasach kryzysu (26%) oraz Zrozumienie eurosceptycyzmu i debata na ten temat (19%).

W ramach Działania 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego złożono łącznie 362 projekty z 32 krajów. 25 otrzymało dofinansowanie, spośród nich najwięcej – po 2 projekty – z Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Węgier i Włoch; wielu wnioskodawców nie otrzymało dofinansowania.

Z Polski o dofinansowanie ubiegało się 31 organizacji/instytucji, a dofinansowanie otrzymała jedna z nich: Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Łącznie z liderem dofinansowanego projektu w działaniach Projektów społeczeństwa obywatelskiego wezmą udział 4 organizacje z Polski.

Spośród złożonych projektów najwięcej dotyczyło następujących specyficznych priorytetów Komponentu: Debata na temat przyszłości Europy (42%), Zwalczanie stygmatyzacji imigrantów i tworzenie alternatywnego dyskursu, sprzyjającego dialogowi międzykulturowemu i wzajemnemu zrozumieniu (34%), Zrozumienie eurosceptycyzmu i debata na ten temat (25%) oraz Solidarność w czasach kryzysu (23%).

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close