Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Stary Rynek 25 Elbląg Polska
http://www.eurobalt.org.pl/
tel: +48 55 611 20 20
fax: +48 55 611 20 21
email:

Osoba kontaktowa

Małgorzata Samusjew, Marcin Żuchowski [email protected] MS: 697 848 521, MŻ: 509 773 620

Informacja o organizacji

The Association of Polish Communes (STG) is non-profit cross-border cooperation organisation with 38 members municipalities of Pomorskie and Warmia-Mazury voivodships. Since 1997 the STG’s activities focus on the development of international cooperation in tourism, culture, environmental protection, and especially people to people cross-border cooperation on the local and regional levels. In different roles the STG took part in many projects. It hosts the ERB International Permanent Secretariat (IPS) which coordinates the ERB cooperation. Acting with ERB IPS the STG could provide broad knowledge and experience with respect to cross-border cooperation in the South Baltic Area. We also cooperate with ERB Youth Board (YB) founded in 2007 connecting active young people on the youth issue’s from all ERB regions. We dispose through our municipality a big group of active young people, local authorities from North of Poland - Pomorskie and Warmia-Mazury voivodships. The aim of the Association is, taking into account the specifics of the position of the Euroregion in the area south-east of the Baltic Sea, at the junction of Polish, Russia (Kaliningrad), Lithuania, and through the Baltic - Sweden and Denmark (Island of Bornholm) to use as much as possible of European initiatives which are planned in various programs relating to this part of Europe, and action to improve the living conditions of the people living in the area of the Association, with special emphasis on border areas. Local status: PP established under: Polish Law Type of partner: associations of one or several regional or local authorities

Komponent/działanie, którego partnerstwo dotyczy

Komponent 2.1. Partnerstwo miast

Zakres tematyczny projektu

Społeczne zaangażowanie

Ramy czasowe projektu

01-09-2016 – 01-10-2017

Rola partnera w projekcie

Partner

Opis projektu

Projekt zamierza zaangażować w działania zarówno młodzież jak i osoby w podeszłym wieku z organizacji uczestniczących, a także regionalnych i lokalnych polityków w dialog na temat polityki młodzieżowej oraz aktywności osób starszych (rozwój turystyki osób starszych) Główny Obiekt zainteresowania: - Praca z młodzieżą i młodymi ludźmi (w tym opiekunami), działania wspierające ich aktywność obywatelską. Pracujemy nad projektami współpracy z młodzieżą i wsparcia tej grupy osób w rozwoju jej uczestnictwa w regionalnych i lokalnych społecznościach. Głównym celem jest rozwijanie u młodych ludzi postaw obywatelskich poprzez rozwój, w tym rozwój rad młodzieżowych w gminach i miastach członkowskich Stowarzyszenia. Chcielibyśmy stworzyć platformę, gdzie młodzi ludzie mogą wymieniać się pomysłami i przedstawiać swoje propozycje dotyczące lokalnych, regionalnych i krajowych kwestii związanych z młodzieżą np przedsiębiorczość młodzieżowa, zrównoważony rozwój etc. - jesteśmy również zainteresowani działaniami na rzecz seniorów i osób starszych, zwłaszcza w celu włączenia tej grupy w dialog z władzami i instytucji z terenów miast i wsi w tworzeniu i wzmacnianie usług publicznych przyjaznych im ( w tym tworzenie modeli turystyki osób starszych. Inne obszary działań: Różne tematy związane z rozwojem dobrych praktyk z zakresu: turystyki (rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych), kultury, tradycji historycznych. Jesteśmy bardzo zainteresowani udziałem w różnego rodzaju historycznych projektach (zwłaszcza związane z kulturą, historią i tradycjĄ średniowiecza i czasów wcześniejszych) Plans for project intends to involve both youth and elderly person activists, from the participating organisations as well regional and local politicians in a dialogue on the youth perspective and elderly person (age tourism). Main theme: - Youth activities and young people civic participation. We have been working on the issue of youth cooperation and civic participation development among this group as a part of regional development strategies. The main aim is develop young civic participation by development of Youth Boards in municipalities. Prepare platform where young people could exchange ideas and put forward proposals to local, regional and national policies on issues related to the youth e.g. young entrepreneurship, sustainable development etc. - We also interested in senior citizens, especially to include authorities and institutions in creating and strengthening the Model of Elderly Tourism, through stimulation of activities and present the benefits from the development of tourism services for the elderly persons among our member municipalities Other: Various topics connected with development of good practices from the fields of: tourism (the development of tourism of the elderly people in the outermost regions), culture, historical tradition.We would also admit that we are very interested in participation in all kinds of historical projects (especially related with cultural, historic traditions of the Middle Ages and earlier times)

Komentarz aplikującego

We could act as a leader in project, preferred - partner role. The STG is able to be responsible for many activities (communication and dissemination, management & coordination, analysis & stocktaking, marketing and pilot implementation). We could also guarantee promotion of the project and its activities and results among our partners using ours extensive network of contacts and partners from all over the Baltic Sea Region We also interested in: - Sharing of experience, contacts and knowledge; - Organisation of cultural events and conferences involving youth, senior citizens and people with disabilities. - Organization of common seminars and workshops - Organisation of cultural events and conferences involving youth, elderly person, persons with disabilities and Local authorities - Photographic, sport exhibitions

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close