Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Zwycięstwa Golczewo Polska

tel: 884 897 284
fax:
email:

Osoba kontaktowa

Agata Grzybowska [email protected] 884 897 284

Informacja o organizacji

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - miejsce spotkań wszystkich grup wiekowych, którego celem jest edukacja kulturalna oraz integracja mieszkańców gminy Golczewo.

Komponent/działanie, którego partnerstwo dotyczy

Komponent 2.1. Partnerstwo miast

Zakres tematyczny projektu

Dialog międzykulturowy

Ramy czasowe projektu

01-08-2016 – 31-08-2016

Rola partnera w projekcie

Lider

Opis projektu

PL Głównym założeniem projektu jest zorganizowanie tygodniowego spotkania młodzieży (sierpień 2016) pochodzących z trzech różnych krajów – dwóch europejskich miejscowości partnerskich oraz grupy z Polski (młodzież z Golczewa). Tematami spotkania będą tolerancja, międzykulturowość, przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom, współczesne problemy społeczne (równość płci, relacje międzypokoleniowe etc.) w wymiarze globalnym i lokalnym. Podczas spotkania uczestnicy wezmą udział w warsztatach integracyjnych, ogólnorozwojowych, a następnie zostaną podzieleni na trzy wyspecjalizowane grupy: 1. Grupa Etno – weźmie udział w warsztacie socjologiczno-etnograficznym wspierającym rozwój wrażliwości międzykulturowej. Grupa Etno będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie i opracowanie badań służących rozpoznaniu i zrozumieniu wybranych problemów społecznych w perspektywie europejskiej oraz lokalnej (zostaną przeprowadzone wywiady socjologiczne, rozmowy z mieszkańcami, sondy uliczne, itp.) Wyniki badań będą stanowiły bazę działań kreatywnych dla dwóch pozostałych grup warsztatowych: Grupy Film i Grupy Media. 2. Grupa Film – uczestnicy będą poznawać tajniki kreatywnego tworzenia, produkcji i edycji dzieła filmowego. We współpracy z dwoma pozostałymi grupami, Grupa Film przygotuje film dokumentalny przedstawiający problemy społeczne wspólnie podjęte przez wszystkich uczestników. 3. Grupa Media - warsztaty dziennikarskie, zahaczające o zjawiska związane z nowymi mediami (a zwłaszcza potencjałem mediów społecznościowych). Członkowie grupy będą zdobywać praktyczne umiejętności, takie jak sprawne wykorzystywanie internetowych narzędzi komunikacyjnych. Grupa Media stworzy zawartość dla platformy internetowej (blog, strona www lub fanpage na Facebooku) dotyczącej omawianych problemów i zjawisk społecznych oraz postępów prac w ramach spotkania. Członkowie Grupy Media zajmą się promocją całego projektu podczas jego trwania oraz zadbają o informowanie lokalnej społeczności o przebiegu warsztatów. Wszystkie grupy będą ze sobą ściśle współpracować. Każda z grup będzie miała w swoim składzie równe reprezentacje trzech narodowości biorących udział w projekcie. Działania podjęte podczas tygodniowego spotkania doprowadzą do wydarzenia finałowego, które będzie uroczystą prezentacją efektów prac oraz podsumowaniem całego projektu. Na wydarzenie zostaną zaproszeni wszyscy zainteresowani (w szczególności osoby współpracujące z młodzieżą warsztatową oraz zaangażowani mieszkańcy regionu). Zostanie wyświetlony film dokumentalny, prezentacje grup o ciekawych zjawiskach zaobserowowanych podczas działań w Golczewie, wystawa fotograficzna dokumentująca projekt itp. Współpraca z miastami partnerskimi Chcielibyśmy zaprosić do współpracy miasta z dwóch różnych krajów (po 15 osób z każdego kraju.) Z uwagi na to, że projekt wymaga wkładu własnego, niekoniecznie finansowego – proponujemy natępujące rozwiązanie: nasza miejscowość – Golczewo – jako lider, będzie odpowiedzialna za zorganizowanie całego przedsięwzięcia: tworzymy i składamy aplikację, rekrutujemy wolontariuszy. Liczymy na wsparcie naszych zagranicznych partnerów w kwestii przeprowadzenia rekrutacji młodzieży uczestniczącej w projekcie oraz zapewnienia dla nich opiekunów. Wielką pomocą ze strony naszych partnerów byłoby pokrycie kosztów transportu grupy do Golczewa i z powrotem. Pozostałe koszty zostaną pokryte z budżetu zadania. Jesteśmy otwarci na inne formy wsparcia miast partnerskich – pokrycie kosztów transportu uczestników nie jest warunkiem współpracy z naszą miejscowością. EN The main idea of the project is organizing a week­long meeting of teenagers from diverse environments (planned for August 2016) from Poland and two partner countries. Tolerance, multiculturalism and problems specific to rural areas around Golczewo (e.g. gender equality, effects of unemployment, the relationship of youth and seniors) are going to be a main theme of the meeting. During this week, all participants will take part in general development workshop. Afterwards, they will be divided into three specialized groups: 1. ETHNO TEAM – will take part in ethnographic workshop to create sensitivity for cultural diversity. Etno Team will prepare creative research for understanding chosen problem of the local community (interviews, etc.). Results of research will support MOVIE TEAM and MEDIA TEAM. 2. MOVIE TEAM – participants will work on creating movie­scripts, editing of a movie workshops. In cooperation with two other groups, MOVIE TEAM will prepare documentary movie illustrating the social theme taken up by the whole group. 3. MEDIA TEAM ­- journalism/social media workshop (to gain practical skills but also to get familiar with various internet tools). MEDIA TEAM will create blog website describing creative process during the meeting. MEDIA TEAM will take care about promotion of the project and will provide information and news for everyone. All groups will cooperate together. Teams will consist of representation of all nationalities taking part in the project. All activities during the week­long meeting will be topped out with a final event, which will present the effects of works and sum up the whole project. All the interested people will be invited (especially those working with youth and the inhabitants of the region) The movie made by MOVIE TEAM will be displayed, the exhibition of photographs will be presented as well as the observations of the ETHNO TEAM. Cooperation WITH PARTNER TOWNS We would like to invite 30 participants from 2 partner towns (15 people from each one). Since the program demands own contribution, not necessarily financial one, we would suggest following solution: Golczewo, as the leader of the project would be responsible for organizing of the whole endeavor, putting together an application and submitting it, as well as for recruiting the volunteers. Your town, as a partner of the project, would be handling the recruitment of adolescents from your town, providing people responsible for a group (caretakers) and covering the costs of transportation of your group.­ All the other costs will be covered by the money from the project. We hope this proposal is suitable for you. If you have any other proposals don’t hesitate to discuss it with us - we are open for any suggestions.

Komentarz aplikującego

PL Istotnym faktem jest, że projekt rozpisany jest w programie “Partnerstwo Miast”, co oznacza, że wyłącznie miasta mogą być wymienione jako liderzy i partnerzy projektu (dlatego rejestrujemy się w systemie jako miasta). Ważne linki Informacje dotyczące program Europa Dla Obywateli (komponent 2, Partnerstwo Miast) dostępne są tu: http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm ENG Important fact is that we make this project in “Towns’ partnership” program which means that only the towns can be listed as leaders and partners (thus we register ourselves in system as towns). Vital links You will find information about “Europe for Citizens” program (component II – Town Twinning) here: http://ec.europa.eu/citizenship/europe­for­citizens­programme/index_en.htm First you have to log into a system: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi Wcześniej należy zalogować się do systemu, link poniżej: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close