Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Frankopanska 34b 43 000 Bjelovar Chorwacja
http://fairsociety.eu/
tel: 00385 43 217 413
fax:
email:

Osoba kontaktowa

Stjepan Kos [email protected]

Informacja o organizacji

Założone w 2004 r. stowarzyszenie Fair Society Alliance (FSA) jest obywatelską, pozarządową i nienastawioną na zysk organizacją działającą w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w lepszym, bardziej zrównoważonym i sprawiedliwym społeczeństwie . Misją organizacji jest włączenie się w tworzenie takich realiów, poprzez wzmacnianie współpracy pomiędzy uczestnikami z sektora publicznego, biznesu i NGO.

Komponent/działanie, którego partnerstwo dotyczy

Komponent 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Zakres tematyczny projektu

Ramy czasowe projektu

– 

Rola partnera w projekcie

Lider

Opis projektu

Projekt "FAIR SOCIETY: THE FUTURE OF EUROPE" (pol. "Sprawiedliwe społeczeństwo: przyszłość Europy") ma za zadanie podnieść świadomość obywateli na temat konieczności rozwijania sprawiedliwego społeczeństwa, budowania zrównoważonych relacji ekonomicznych i tworzenia wizji przyszłości Europy i świata. Działania projektowe obejmują organizację konferencji w każdym z krajów partnerskich, podczas których omówione zostaną cele, priorytety i warunki niezbędne do stworzenia "Strategii dla tworzenia sprawiedliwego społeczeństwa", będącej rezultatem projektu. Będzie to okazja dla uczestników do wymiany opinii i doświadczeń, a także do zaprezentowania przykładów dobrych praktyk z krajów uczestniczących w projekcie. Jako partnerzy do projektu, poszukiwane są organizacje pozarządowe i samorządy z Polski, Węgier , Czech i Słowacji.

Komentarz aplikującego

The project FAIR SOCIETY: THE FUTURE OF EUROPE has goal to raise awareness about necessity of developing fair society, building sustainable economic relations and creating a vision for the future of Europe and the world. The implementation of the project include organizing conferences and debates in every involved country, where goals, priorities, and measures of „Strategy for creating a fair society“ should be discussed and designed during the project. On these conferences the participants will have the opportunity to exchange their opinions and experiences, and show examples of good practice from each country involved in the project. That will lead to common „Strategy for creating a fair society“ as a result of mutual cooperation and active engagement of all participants.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close