Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Priorytety archiwalne

Priorytety programu „Europa dla obywateli” Komisja Europejska określa w odniesieniu do jego celów ogólnych i po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Programowym. Wnioskodawców zachęcamy do opracowywania projektów zgodnych z celami programu i dodatkowego ukierunkowania ich na aktualne priorytety. W latach 2014 i 2015 były one określane co roku.

 

W roku 2015 szczególną uwagę należało zwrócić na następujące tematy:

 

  • Komponent 1. Pamięć europejska

W kontekście 70-lecia zakończenia II Wojny Światowej, w 2015 r. priorytetowo traktowano projekty jej dotyczące, zwracające uwagę na postawy nietolerancji, które doprowadziły do zbrodni przeciwko ludzkości, a także na konsekwencje II Wojny dla kształtu Europy po jej zakończeniu – podziały geograficzne i Zimną Wojnę z jednej strony, oraz integrację europejską i Deklarację Schumanna z 1950 r. z drugiej.

 

  • Komponent 2. Zaangażowanie demokratyczne i aktywność obywatelska

W związku z kryzysem ekonomicznym oraz w kontekście niedawnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w Komponencie 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie za szczególnie ważne w 2015 r. uznano zagadnienia związane z debatą na temat przyszłości Europy w oczach jej obywateli.

Debata ta miała być oparta na dotychczasowych doświadczeniach Europy, a w szczególności – na osiągnięciach Unii Europejskiej. Zadaniem projektów realizowanych w tym komponencie było dalsze stymulowanie różnych form zaangażowania społecznego – nowych i tych już istniejących – oraz włączanie do dyskusji nad przyszłością Europy także tych obywateli, którzy do tej pory nie angażowali się lub odrzucali ideę Unii Europejskiej.

 

W roku 2014 szczególną uwagę należało zwrócić na następujące tematy:

 

  • Komponent 1. Pamięć europejska

Wydarzenia historyczne upamiętnione w roku 2014, to przede wszystkim stulecie wybuchu pierwszej wojny światowej, 25 rocznica obalenia muru berlińskiego, a także dziesięciolecie rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Te kluczowe momenty współczesnej historii zostały wybrane na roczne priorytety w ramach Komponentu 1 programu „Europa dla obywateli” na rok 2014.

 

  • Komponent 2. Zaangażowanie demokratyczne i aktywność obywatelska

W dniach od 22 do 25 maja 2014 r. we wszystkich państwach członkowskich odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Po raz pierwszy podstawą do ich przeprowadzenia był traktat lizboński, który ma wzmocnić rolę obywateli Unii jako uczestników życia politycznego poprzez art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej. W tym kontekście bazą rocznego priorytetu Komponentu 2 programu „Europa dla obywateli” na rok 2014 były wybory do Parlamentu Europejskiego oraz uczestnictwo obywateli w demokratycznym życiu UE. Konieczne jest pogłębienie trwającej debaty nad przyszłością Europy, w celu wytyczenia wspólnej przestrzeni publicznej na skalę Europy, pozwalającej na omówienie spraw europejskich i debatę nad naszymi problemami z europejskiej perspektywy. W związku z tym, w ramach Komponentu 2. programu „Europa dla obywateli” w 2014 r. priorytetowo traktowane były projekty dotyczące uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym UE, poczynając od demokracji lokalnej, a na udziale obywateli w określaniu kierunku rozwoju UE kończąc.

 

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close