Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Priorytety 2020

Priorytety Komponentów programu „Europa dla obywateli” Komisja Europejska określa w odniesieniu do jego celów ogólnych i po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Programowym.
Projekty realizowane w ramach programu “Europa dla obywateli” muszą być zgodne z celami ogólnymi i szczegółowymi programu, i zarazem – nawiązywać do wyznaczonych przez Komisję Europejską priorytetów.

 

Pełna treść dokumentu ustanawiającego priorytety na rok 2020 jest dostępna na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), zarządzającej programem “Europa dla obywateli”:

 

Priorytety 2020 – angielska wersja językowa

 

Ponadto na stronie Agencji Wykonawczej EACEA można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi priorytetów programu “Europa dla obywateli” w poprzednich latach: priorytety 2014, priorytety 2015, priorytety 2016-2017, priorytety 2018 , priorytety 2019.

Priorytety zostały określone w zależności od Komponentu programu:

KOMPONENT 1. 
Pamięć o przeszłości Europy

W ramach Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy w latach 2016-2020 większe szanse na otrzymanie dofinansowania będą miały projekty dotyczące zarówno momentów zwrotnych w najnowszej historii Europy i ich wpływu oraz znaczenia dla współczesności, jak i kwestii bardziej ogólnych, związanych z przemianami demokratycznymi, budowaniem i wzmacnianiem postaw obywatelskich oraz przeciwdziałaniem ksenofobii, stygmatyzacji i wykluczeniu. Do priorytetów należą:

  • Upamiętnianie momentów zwrotnych w najnowszej historii Europy
Fundacja Instytut Aurea Libertas - 1989: Fall of Communism in Eastern Europe, Development of the Strategic Game for the Young Europeans

fot. Fundacja Instytut Aurea Libertas – 1989: Fall of Communism in Eastern Europe, Development of the Strategic Game for the Young Europeans

Rok składania wnioskuRocznice upamiętniane w ramach Komponentu 1. Pamięć europejska
20161936: Początek wojny domowej w Hiszpanii
1951: Przyjęcie przez Narody Zjednoczone Konwencji dotyczącej statusu uchodźców w odniesieniu do sytuacji uchodźców w powojennej Europie
1956: Polityczna i społeczna mobilizacja w Europie Środkowej
1991: Początek wojen w Jugosławii
20171917: Społeczne i polityczne rewolucje, upadek imperiów i ich wpływ na polityczny i historyczny krajobraz Europy
1957: Traktat Rzymski i początki Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
20181918: Koniec I wojny światowej – powstanie państw narodowych i niepowodzenie w budowaniu europejskiej współpracy i pokojowego współistnienia
1938/1939: Początek II wojny światowej
1948: Początek zimnej wojny
1948: Kongres w Hadze i integracja europejska
1968: Protesty i ruchy na rzecz praw obywatelskich, inwazja na Czechosłowację, protesty studenckie i kampania antysemicka w Polsce
20191919: Traktaty pokojowe kończące I wojnę światową, w tym Traktat wersalski
1939: Zakończenie wojny domowej w Hiszpanii z perspektywy europejskiej
1979: Wybory do Parlamentu Europejskiego oraz 40. rocznica pierwszych bezpośrednich wyborów do PE w 1979 roku
1989: Rewolucje demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz upadek muru berlińskiego
2004: Piętnasta rocznica rozszerzenia Unii Europejskiej na kraje Europy Środkowo-Wschodniej
20201950: Deklaracja Roberta Schumana
1990: Zjednoczenie Niemiec oraz przemiany demokratyczne w innych krajach Europy
2000: Przyjęcie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
Ponadto w ramach tego Komponentu wspierane będą projekty promujące rolę europejskiego dziedzictwa kulturowego jako kluczowego składnika różnorodności kulturowej, dialogu międzykulturowego oraz lokalnego dziedzictwa – w powiązaniu z pamięcią europejską. 
  • Społeczeństwo obywatelskie i aktywność obywatelska w reżimach totalitarnych
  • Mechanizmy wykluczenia obywateli na przykładzie antysemityzmu, antycyganizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji: wyciąganie wniosków na przyszłość
  • Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej

KOMPONENT 2. 
Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

fot. Gmina Będzino – Nasza gmina w Unii Europejskiej – dekada rozwoju

W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, w latach 2016-2020 większe szanse na otrzymanie dofinansowania będą miały projekty poruszające następujące kwestie:

  • Debata nad przyszłością Europy i stawienie czoła eurosceptycyzmowi
  • Wzmacnianie solidarności jako podstawowej wartości
  • Wzmacnianie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, zwalczanie stygmatyzacji imigrantów i grup mniejszościowych

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close