Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

O programie

“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Program zarządzany jest w Brukseli przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA.

Przejdź na stronę Agencji Wykonawczej »

 

Polski Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” ma za zadanie informować o możliwościach finansowania działań inicjowanych przez polskie organizacje, konsultować wnioski o dofinansowanie oraz upowszechniać efekty realizowanych projektów.

Program zarządzany jest w Brukseli przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA.

Polski Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” ma za zadanie informować o możliwościach finansowania działań inicjowanych przez polskie organizacje, konsultować wnioski o dofinansowanie oraz upowszechniać efekty realizowanych projektów.

Cele programu “Europa dla obywateli”

Cele ogólne

 1. Przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią i różnorodnością przez obywateli Unii,
 2. tarczaPromowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii.

Cele szczegółowe

 1. Pogłębianie świadomości obywatelskiej na temat pamięci europejskiej, wspólnych wartości i celów Unii poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenie sieci kontaktów,
 2. Zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa Europejczyków w tworzeniu polityk poprzez włączanie ich do procesów decyzyjnych, promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu w skali całej Unii.

Priorytety 2016-2020

Dodatkowo, na lata 2016-2020 Komisja Europejska ogłosiła priorytety, które odnoszą się – w zależności od komponentu – do rocznic wydarzeń historycznych lub aktualnie ważnych tematów związanych z szeroko rozumianą tematyką zaangażowania demokratycznego i społecznego obywateli Unii Europejskiej. Projekty, które poruszają wskazaną tematykę, mają większe szanse na uzyskanie dofinansowania. Więcej o aktualnych priorytetach tutaj.

Więcej o priorytetach rocznych obowiązujących w latach 2014 i 2015 tutaj.

Główne cechy programu:

Równy dostęp, ponadnarodowa tematyka i charakter działań projektowych, silny wpływ lokalny, dialog międzykulturowy, wolontariat i Europejski Korpus Solidarności, aktywne obywatelstwo europejskie.

Wnioskodawcy

O dofinansowanie w ramach dwóch komponentów – Pamięć europejska i Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, mogą aplikować:

 • samorządy i podlegające im jednostki,
 • instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną*, nienastawione na zysk, działające na terenie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej:
AustriiEstoniiLitwyRumunii
BelgiiFinlandiiLuksemburgaSłowacji
BułgariiFrancjiŁotwySłowenii
ChorwacjiGrecjiMaltySzwecji
CypruHiszpaniiNiemiecWęgier
CzechHolandiiPolskiWłoch
DaniiIrlandiiPortugalii

* W drodze wyjątku, podmioty nieposiadające osobowości prawnej mogą kwalifikować się do uzyskania dotacji, pod warunkiem spełnienia następujących warunków określonych w rozporządzeniu finansowym nr 2018/1046 (w szczególności w art. 196 i 197 ust. 2 lit. c):

 • ich przedstawiciele są uprawnieni do zaciągania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych,
 • podmiot posiada zdolność finansową i operacyjną równoważną zdolności osoby prawnej.
  Oba warunki muszą być spełnione

W przypadku wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i niezawarcia odrębnej umowy z UE o udziale brytyjskich wnioskodawców w programie, organizacje i instytucje z Wielkiej Brytanii stracą uprawnienia do korzystania z dofinansowania z programu.

Dodatkowo w przyszłości, po podpisaniu odrębnych porozumień, w programie potencjalnie będą także mogły brać udział:

 • państwa kandydujące,
 • państwa potencjalnie kandydujące,
 • państwa EFTA będące stronami porozumienia EOG.

Obecnie na liście krajów uczestniczących w programie, a niebędących członkami UE, znajdują się:

 • Serbia,
 • Czarnogóra,
 • Macedonia,
 • Albania,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Kosowo**

**Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa. 

W większości działań proponowanych w ramach programu, wymagany jest udział co najmniej jednego partnera zagranicznego i co najmniej jednego partnera z kraju należącego do Unii Europejskiej.  W Komponencie 1. Pamięć europejska, gdzie międzynarodowe partnerstwo nie jest wymagane, konieczne jest wykazanie europejskiego wymiaru projektu.

Przewodnik po programie “Europa dla obywateli”

“Przewodnik po programie” (ang. ‘Programme Guide’) jest podstawowym dokumentem określającym zasady i harmonogram ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Europa dla obywateli”, a także kwestie związane z planowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów, takie jak:

 • kwalifikowalność wydatków,
 • promocja i upowszechnianie,
 • sposób rozliczania dotacji.

Zapoznanie się z Przewodnikiem powinno być pierwszym krokiem potencjalnych i przyszłych wnioskodawców, a także beneficjentów realizujących projekty w ramach „Europy dla obywateli”.

cover-przewodnik-sg

Przewodnik po programie “Europa dla obywateli”

Przeczytaj przed złożeniem wniosku!

Pobierz – wersja anglojęzyczna [plik pdf, 1 MB]

Pobierz – wersja polskojęzyczna [plikpdf, 627 KB]

 

W przypadku wątpliwości związanych z zawartymi w Przewodniku informacjami, wersją rozstrzygającą jest oryginalna wersja w języku angielskim [plik pdf, 1 MB].

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close