Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyznaje nagrody. Tegoroczna nagroda za wybitne działania społeczeństwa obywatelskiego będzie poświęcona takim tematom jak: tożsamość,  wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe w Europie. Nagrodą w wysokości 50 tys. euro zostanie uhonorowanych maksymalnie pięć projektów.

W Europie pojawiły się podziały wewnętrzne, poczucie niezadowolenia wśród obywateli i gwałtowny wzrost zjawiska migracji. Ani społeczeństwa, ani rządy sprawujące władzę na różnych poziomach w państwach członkowskich nie były przygotowane na taki rozwój sytuacji.

W tym kontekście podkreśla się aktywną rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu potencjału europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działania te pozwalają na wzmocnienie w społeczeństwach poczucia tożsamości i podkreślenie różnorodności, która jest fundamentem europejskiej historii.

Przyznając Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2018 r., Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pragnie wyróżnić innowacyjne projekty, dzięki którym osiągnięto znaczące postępy w takich dziedzinach jak:

  • podnoszenie świadomości na temat aspektów i bogactwa tożsamości europejskiej,
  • wykorzystanie pełnego potencjału bogactwa kulturowego Europy,
  • ułatwianie dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego,
  • promowanie wartości europejskich takich jak poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, wolności, demokracji, równości i praworządności.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 7 września 2018 r. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 13 grudnia 2018 r. w Brukseli.

O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim. W konkursie mogą wziąć udział również osoby fizyczne.

Formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej EKSE poświęconej Nagrodzie EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close