Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Mediateka

Pozostałe publikacje

Publikacje Komisji Europejskiej i innych wydawnictw, dotyczące programu “Europa dla obywateli”, obywatelstwa europejskiego, zaangażowania demokratycznego i społecznego oraz pamięci europejskiej.

Przewodnik po programie “Europa dla obywateli” – wersja anglojęzyczna

Dokument określający zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz realizacji projektów w ramach programu “Europa dla obywateli” – podstawowe źródło informacji dla wnioskodawców i realizatorów działań.

Pobierz Przewodnik

Przewodnik po programie “Europa dla obywateli” – wersja polska

Dokument określający zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz realizacji projektów w ramach programu “Europa dla obywateli” – podstawowe źródło informacji dla wnioskodawców i realizatorów działań.

Pobierz Przewodnik

Europe for Citizens Participatory spaces for Europe’s citizens. Success stories from beneficiaries of the operating grants framework 2014-2017

Najlepsze przykłady projektów realizowanych w ramach Grantów operacyjnych programu “Europa dla obywateli”

Przejdź do publikacji >>

 

Mid-term evaluation of the Europe for Citizens Programme 2014-2020. Final report

Raport z oceny śródokresowej pierwszych trzech lat funkcjonowania programu “Europa dla obywateli” 2014-2020.

Pobierz raport

Mid-term evaluation of the Europe for Citizens Programme 2014-2020. Executive summary

Streszczenie raportu z oceny śródokresowej pierwszych trzech lat funkcjonowania programu “Europa dla obywateli” 2014-2020.

Pobierz

Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU

Aktualny raport (2017/2018) przedstawiający realia funkcjonowania, możliwości wsparcia działalności oraz wyzwania, przed jakimi stają organizacje działające w Europie na rzecz praw człowieka.

Pobierz raport

 

Decentralised Cooperation in the context of the 2030 Agenda. In-depth Analysis

Raport przedstawiający możliwości i korzyści z prowadzenia przez samorządy działań realizujących założenia Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Pobierz raport

The future evolution of civil society in the European Union by 2030

Opracowanie dotyczące przyszłych zadań, obszarów i warunków działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Pobierz raport

 

How Civil Society Organisations Assist Refugees and Migrants in the EU: Successful experiences and promising practices from the 2016 EESC Civil Society Prize

Raport przedstawiający najlepsze przykłady i rozwiązania pomocowe na rzecz uchodźców i migrantów.

Pobierz raport

Europe for Citizens Programme. Results 2017

Najnowszy raport przygotowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, przedstawiający funkcjonowanie programu w 2017 roku: statystyki, tematyka projektów, przykłady działań.

Pobierz raport

 

European Historical Memory: Policies, Challenges and Perspectives. [A] Study

Studium dotyczące pamięci historycznej w Europie – w kontekście pamięci zbiorowej i narodowej, a także jej podatności na manipulacje, instrumentalizację i uproszczenia.

Pobierz raport

Research for CULT Committee – European Identity. [A] Study

Studium koncepcji dotyczących tożsamości zbiorowej, w tym poszukiwania, rozumienia i definiowania – w różnych kontekstach – “tożsamości europejskiej”.

Pobierz raport

Informacje ogólne o finansowaniu ze środków UE

Broszura informacyjna Komisji Europejskiej, zawierająca podstawowe informacje na temat możliwości i zasad finansowania projektów i przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej.

 

Pobierz broszurę

 

Innovation in cultural heritage research. For an integrated European research policy

Opracowanie dotyczące tematów i obszarów związanych z dziedzictwem kulturowym, innowacyjnym podejściem do dziedzictwa kulturowego.

Pobierz raport

Social Inclusion: Inspiring Trends in European Funded Projects. Conclusions of the EACEA Thematic Cluster meeting

Raport ze spotkania na temat dobrych praktyk w obszarze włączania społecznego, zrealizowanych w ramach programów “Europa dla obywateli”, Kreatywna Europa i Erasmus+.

Pobierz raport

Report on EU Engagement with Civil Society

Opracowanie przedstawiające działania Unii Europejskiej w obszarze społeczeństwa obywatelskiego.

Pobierz raport

Europe for Citizens Programme 2014-2020

Ulotka informacyjna Komisji Europejskiej o programie “Europa dla obywateli”.

 

 

 

Pobierz broszurę

Together in the EU. Promoting the participation of migrants and their descendants

Raport prezentujący działania i strategie na rzecz integracji migrantów i ich dzieci – w różnych krajach Unii Europejskiej.

 

 

Pobierz raport

Europe for Citizens Operating Grants

Publikacja Słowackiego Punktu Kontaktowego programu “Europa dla obywateli”, zawierająca informacje o Grantach operacyjnych w programie “Europa dla obywateli”, przykłady zrealizowanych projektów i relacje uczestników.

 

Pobierz publikację

 

Report from the Commission on the Europe for Citizens programme 2007-2013

Raport Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Europejskiego Komitetu Regionów na temat wdrażania programu “Europa dla obywateli”w latach 2007-2013, efektów i oceny tej edycji programu.

Pobierz raport

 

2018: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – oficjalna informacja prasowa

Oficjalna informacja prasowa przygotowana przez Komisję Europejską, dotycząca celów i priorytetów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Pobierz broszurę

 

EU Citizenship. First 20 Years

Publikacja poświęcona obywatelstwu europejskiemu od wprowadzenia tej koncepcji w Traktacie z Maastricht w 1992, przygotowana przez Delegację Unii Europejskiej w Republice Serbii

 

Pobierz publikację

Agenda miejska dla UE – “Panorama”, Nr 58, 2016

W Nr 58 “Panoramy” Komisji Europejskiej znajdują się artykuły na temat Agendy miejskiej dla Unii Europejskiej (2016), tendencji w rozwoju miast i zmianie życia ich mieszkańców, zwiększania udziału obywateli miast w ich współtworzeniu.

Pobierz publikację

 

The Citizen’s Effect

Publikacja Komisji Europejskiej w języku angielskim – 25 przykładów projektów zrealizowanych w ramach programu „Europa dla obywateli”

 

Pobierz broszurę

Korzyści dla obywateli

Publikacja Komisji Europejskiej – 25 przykładów projektów zrealizowanych w ramach programu “Europa dla obywateli”.

 

 

Pobierz broszurę

O Unii Europejskiej. Sieci, informacje, porady

Broszura informacyjna, prezentująca działające w Polsce sieci współpracy i punkty informacyjne różnych programów i inicjatyw w ramach Unii Europejskiej, m.in. programów edukacyjnych, wsparcia przedsiębiorców, pracy naukowej, zapobiegania przestępczości.

Pobierz broszurę

 

Let’s act today for the Europe of tomorrow. Europe for Citizens Programme 2007-2013

Publikacja Komisji Europejskiej, zawierająca informacje o programie i jego priorytetach, prezentująca zrealizowane w jego ramach projekty.

 

 

Pobierz publikację

 

Pytania o Europę. Opinie ekspertów

red. I. A. Szyszko, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa 2010

Publikacja zbiorcza nt. integracji europejskiej i miejsca Polski w UE, zawierająca artykuły kilkunastu ekspertów i znanych postaci życia publicznego i naukowego współczesnej Polski. Rozdział IV publikacji jest w całości poświęcony zagadnieniom z zakresu praw obywateli UE.

Pobierz publikację

Wspólnie dla przyszłej Europy: Tworzenie tematycznych sieci miast bliźniaczych

Opracowana przez Komisję Europejską broszura, prezentująca historię nawiązywania partnerstw miast i budowania sieci miast, oraz ich wspierania w ramach programu “Europa dla obywateli”.

Pobierz broszurę

Nagrody złotych gwiazd 2010

Projekty zrealizowane w ramach programu “Europa dla obywateli”, odznaczone przez Komisję Europejską nagrodami “Złotych gwiazd” w 2010 r.

 

 

Pobierz publikację

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close