Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Komisja Europejska ogłosiła otwarcie konsultacji  dotyczących funduszy europejskich w obszarze wartości i mobilności. Do wzięcia udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy obywatele, organizacje i strony zainteresowane i / lub zaangażowane w kwestie związane z mobilnością edukacyjną, edukacją i szkoleniami;  wolontariatem, pomocą humanitarną i solidarnością; pracą młodzieży, mobilnością zarobkową;  kulturą, mediami i sztuką; obywatelstwem; obszarem sądownictwa, prawa i ochrony konsumentów.

Konsultacje prowadzone są w terminie: 10 stycznia 2018 – 8 marca 2018 r.

Tematyka: konsumenci, kultura i media, cyfrowa gospodarka i społeczeństwo, edukacja i szkolenie, zatrudnienie i sprawy społeczne, rozszerzenie UE, europejska polityka sąsiedztwa, pomoc humanitarna, współpraca międzynarodowa i rozwój, sprawiedliwość i prawa podstawowe, migracja i azyl, polityka regionalna, badania i innowacje, ekonomia i sport.

W 2018 r. Komisja Europejska przedstawi kompleksowe wnioski dotyczące następnej edycji  programów dotacyjnych w kontekście  wieloletnich  ram finansowych  po 2020 r., a więc związane z długoterminowym budżetem UE. Wnioski Komisji zostaną opracowane w taki sposób, aby umożliwić UE realizację najważniejszych zadań w dziedzinach, w których może ona osiągnąć więcej niż działania państw członkowskich w pojedynkę. Wymaga to starannej oceny zarówno tego, co sprawdziło się dobrze w przeszłości, jak i tego, co można poprawić w przyszłości. Konsultacje te stanowią integralną część procesu, a jego celem jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych stron, w jaki sposób najlepiej wykorzystać każde euro z budżetu UE.

Konsultacje odbyły się w kontekście oceny  istniejących programów finansowych UE obejmujących kilka obszarów polityki, w tym dotyczących bieżących wyników i przyszłych wyzwań. Poglądy wyrażane przez zainteresowane strony w ramach tych konsultacji będą brane pod uwagę w ramach obecnego procesu dotyczącego przyszłych wieloletnich ram finansowych.

Jednocześnie, równolegle do tych konsultacji prowadzone są inne działania obejmujące całe spektrum przyszłych funduszy UE w następujących obszarach: spójność; inwestycja; bezpieczeństwo; migracja i azyl; infrastruktura strategiczna.

Możliwe jest  wzięcie udziału w tych konsultacjach wypełniając kwestionariusz internetowy. Aby umożliwić Komisji jak najlepsze zrozumienie twojego stanowiska, można rozwinąć swoje odpowiedzi w polach tekstowych przewidzianych w tym celu.

Jak przesłać swoje stanowisko?

Kwestionariusz dostępny w wersji on-line, w 23 językach UE. W każdym z nich można przesłać swoje stanowisko. Wypełnienie ankiety zajmuje około 30 minut. Wypełnianie kwestionariusza można wstrzymać, zapisać swoją pracę i kontynuować później. Możliwe jest także pobranie kwestionariusza w formacie PDF. Po przesłaniu odpowiedzi można pobrać kopię przesłanych odpowiedzi.

W trosce o przejrzystość Komisja zwraca się do organizacji, które chcą wziąć udział w konsultacjach, o rejestrację w rejestrze służącym przejrzystości i podpisanie się pod jego kodeksem postępowania. Osoby reprezentujące organizacje proszone są o  podanie swojego numeru  rejestracji organizacji, odpowiadając na ankietę online. Jeśli organizacja nie jest zarejestrowana, można zarejestrować się tutaj.

Następnie można wrócić do tej strony i przesłać swój wkład jako zarejestrowana organizacja.

Ważne jest, aby zapoznać się ze szczegółowym oświadczeniem o ochronie prywatności, aby uzyskać informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych i wkładu.

Kwestionariusz konsultacji

Dostęp do kwestionariusza można uzyskać tutaj.

Komisja Europejska  podsumuje odpowiedzi po zakończeniu okresu konsultacji. Państwa odpowiedzi zostaną uwzględnione przy opracowywaniu kompleksowych wniosków w sprawie wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. oraz w odniesieniu do następnej edycji programów finansowych.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji można znaleźć na następujących stronach:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_en

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close