Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA opublikowała komunikat skierowany do beneficjentów, realizatorów umów oraz ekspertów, dotyczący konsekwencji występowania pandemii COVID-19 dla wdrażania programów zarządzanych przez Agencję.

Zgodnie z treścią komunikatu, zaleca się, aby w przypadku, w którym realizacja projektu lub umów jest utrudniona z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19, w pierwszej kolejności, drogą mailową – na adres opiekuna projektu lub na skrzynkę funkcyjną konkretnego działania – poinformować Agencję Wykonawczą, szczegółowo opisując problem oraz jego wpływ na realizację projektu.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego wskazuje na dwa potencjalne obszary, w przypadku których uelastyczniono zasady.

  • W ramach kwalifikowalności kosztów w trwających działaniach lub kontraktach

W przypadku osób, które miały wziąć udział spotkaniach, wydarzeniach lub mobilnościach, a nie mogą tego zrobić, na przykład ze względu na ich niedawny kontakt z osobą zakażoną lub na ich przebywanie na obszarze wysokiego ryzyka, EACEA może uznać za kwalifikowalne koszty podróży lub zakwaterowania, których nie można było anulować i które nie podlegają zwrotowi z innych źródeł, pod warunkiem, że przedłożone zostaną odpowiednie dokumenty potwierdzające (w szczególności, iż faktycznie wnioskowano o zwrot kosztów i że takiego zwrotu odmówiono).

  • Gdzie COVID-19 uniemożliwia realizację działania lub umowy

Jeżeli realizacja umów jest utrudniona z powodu występowania COVID-19 – na przykład z powodu niedostępności kluczowego personelu, niemożności kontynuowania pracy w strefie dotkniętej wirusem lub w innym przypadku, który można uznać za siłę wyższą – EACEA może zaakceptować działania zastępcze lub opóźnienie wykonania zadania. W tej sytuacji należy złożyć uzasadnioną prośbę o poprawki do umowy, w tym przedłużenie okresu jej realizacji/wykonania.

Co ważne, beneficjenci / realizatorzy / eksperci są zobowiązani do zgromadzenia i przechowywania odpowiedniej dokumentacji, która może być potrzebna na późniejszym etapie w celu udowodnienia lub uzasadnienia każdej podjętej decyzji mającej wpływ na realizację projektu (zwłaszcza z finansowego punktu widzenia).

Agencja Wykonawcza zaznacza również, iż w miarę rozwoju sytuacji mogą pojawić się kolejne aktualizacje.

Treść całego komunikatu znajdą Państwo tutaj: komunikat Agencji Wykonawczej.

Bieżące informacje na temat wpływu pandemii na działania w  ramach programów zarządzanych przez Agencję Wykonawczą EACEA zamieszczane są na stronie internetowej Agencji w zakładce EACEA’s respons to coronavirus.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close