Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

DZIAŁANIE 2.1 Partnerstwo miast

Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z celami programu.

Inicjatywy zgłaszane w tym Komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych oraz unijnych. Komponent podzielono na trzy działania, odpowiadające różnym grupom wnioskodawców, okresom realizacji, budżetowi i tematyce realizowanych projektów. Przy tworzeniu projektu warto wziąć pod uwagę wieloletnie priorytety programu – odnoszące się do nich projekty mają większe szanse na uzyskanie grantów. Dodatkowo, pod uwagę brana jest równowaga geograficzna.

Działanie 2.1. Partnerstwo miast

Działanie 2.1. Partnerstwo miast wspiera projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu, zgodnie z celami programu „Europa dla obywateli”. Kilkudniowe (do 21 dni) spotkania obywateli i przedstawicieli współpracujących samorządów charakteryzują się szerokim zasięgiem (dotyczy to także mniejszych projektów) i różnorodnością prowadzonych działań. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście debaty obywateli na tematy związane z konkretnymi kwestiami z europejskiej agendy politycznej.

Wnioskodawcy i partnerzy

1. Rodzaj organizacji:
  • Miasta/władze miejskie, gminy miejskie/wiejskie,
  • Komitety do spraw partnerstwa miejscowości,
  • organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące  samorządy terytorialne.
2. Partnerstwo:
  • W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 2 krajów uczestniczących w programie “Europa dla obywateli”, z których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (organizacje nie muszą mieć formalnie udokumentowanej współpracy – np. podpisanej umowy partnerskiej),
  • W projekcie musi brać udział co najmniej 25 zaproszonych zagranicznych uczestników z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący.

Miejsce prowadzenia działań

Działania muszą być prowadzone w jednym z krajów partnerstwa w projekcie.

Czas trwania projektu

Okres kwalifikowalności:

  • Dla projektów składanych do 4 lutego: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 lipca roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 marca roku następującego po upływie tego terminu.
  • Dla projektów składanych do 1 września: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 lutego do 31 października roku następującego po upływie tego terminu.

Maksymalny czas trwania projektu: 21 dni.

Rodzaj i wysokość dotacji

Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby zaproszonych uczestników projektu z krajów kwalifikujących się do udziału w programie, innych niż kraj goszczący. Maksymalna kwota dofinansowania: 25 000 €.

 
Liczba uczestnikówRyczałt
>17525 000 €
161/17524 190 €
146/16022 175 €
131/14520 160 €
116/130 18 145 €
101/11516 630 €
86/10014 615 €
71/8512 095 €
56/7010 080 €
41/557 560 €
25/405 040 €
Tabela 3: Stawki ryczałtowe dla Działania 2.1. Partnerstwo miast

Koszty kwalifikowalne

Ze środków programu “Europa dla obywateli” można pokryć koszty:

  • podróże i noclegi zaproszonych uczestników wydarzeń.
 

Podstawowe, ogólne zasady związane z otrzymaniem dotacji w ramach programu "Europa dla obywateli":

Zasada współfinansowania

Dotacja Unii nie może pokrywać całkowitych kosztów projektu.

Zasada niedziałania wstecz

Tylko projekty rozpoczynające się lub – w wyjątkowych przypadkach – rozpoczęte.

Zasada niełączenia dotacji

Tylko jedno dofinansowanie z budżetu UE na tę samą działalność.

Zasada niedochodowości

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close