Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Granty operacyjne

Granty operacyjne to wsparcie dla organizacji pozarządowych i think tanków działających na poziomie europejskim w obszarach związanych z celami programu, zgodnie z tematyką Komponentów: Pamięć europejska oraz Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

Dofinansowanie mogą otrzymać, w zależności od Komponentu:
 • Komponent 1. Pamięć europejska: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, działające na rzecz pamięci europejskiej – organizacje prowadzące działalność w zakresie refleksji nad reżimami totalitarnymi we współczesnej historii Europy oraz upamiętniania ofiar ich zbrodni; organizacje wdrażające działania w zakresie innych przełomowych momentów i punktów odniesienia w najnowszej historii Europy; organizacje koncentrujące się na wspólnych wartościach UE – podnoszeniu świadomości w zakresie znaczenia utrzymywania i promowania demokratycznych wartości w Europie, tj. poprzez pamięć o ważnych osobach w historii Europy, takich jak ojcowie założyciele projektu europejskiego lub inne osoby, które miały istotny wkład w późniejsze etapy budowania Europy
 • Komponent 1. Pamięć europejska oraz Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie: organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na szczeblu europejskim oraz europejskie kuźnie idei (think tanki/komitety doradcze działające non profit) – organizacje parasolowe, sieci i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego zachęcające do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa obywateli na poziomie unijnym poprzez ułatwianie obywatelom zrozumienia unijnego procesu kształtowania polityki i promowanie możliwości zaangażowania obywatelskiego na poziomie unijnym; think tanki zapewniające związek pomiędzy badaniami a kształtowaniem polityki na szczeblu europejskim, pomagające znaleźć rozwiązania problemów i ułatwiające wzajemne relacje między naukowcami, intelektualistami i decydentami, zasadniczo koncentrujące się na celach i priorytetach programu “Europa dla obywateli”, prowadzące działania wykraczające poza zwykłe badania i nie skierowane wyłącznie do grup specjalistów, prowadzące działalność w wymiarze ponadnarodowym, a jednocześnie docierające do odbiorców lokalnych i regionalnych
 • Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie: platformy organizacji paneuropejskich – platformy są organizacjami, których członkowie mają status organizacji parasolowych na poziomie europejskim; platformy organizacji paneuropejskich reprezentują znaczną część obywateli europejskich i szeroki zakres dziedzin polityki.

Wnioskodawcy

Konkurs wniosków skierowany jest do organizacji, które

 • prowadzą działalność nienastawioną na zysk
 • odgrywają aktywną rolę w obszarze obywatelstwa europejskiego, zgodnie ze statutem lub deklaracją misji, wpisują się w kategorie wnioskodawców opisane dla każdego z Komponentów
 • maja zarejestrowaną siedzibę i osobowość prawną od co najmniej 4 lat (na dzień 1 listopada 2017 r.) w jednym z kwalifikujących się krajów
 • prowadzą działalność o charakterze ponadnarodowym, współpracując z kilkoma państwami oraz docierając do odbiorców lokalnych i regionalnych
 • prowadzą działalność w kwalifikujących się krajach o następującym zasięgu geograficznym: organizacje społeczeństwa obywatelskiego na rzecz pamięci europejskiej oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim muszą posiadać członków lub prowadzić działalność w co najmniej 12 kwalifikujących się krajach; platformy organizacji paneuropejskich muszą posiadać członków w co najmniej 20 parasolowych organizacjach członkowskich, zapewniając obecność we wszystkich państwach członkowskich UE.

Osoby fizyczne i instytucje publiczne nie są uprawnione do ubiegania się o Granty operacyjne.

Kwalifikujące się kraje

Za kwalifikujące się uznaje się wyłącznie wnioski złożone przez organizacje spełniające kryteria formalne i merytoryczne dla Grantów operacyjnych, mające siedzibę w jednym z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej:

Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Polsce, Portugalii, Republice Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii* i Włoch.

*w przypadku wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i niezawarcia odrębnej umowy z UE o udziale brytyjskich wnioskodawców w programie, organizacje i instytucje z Wielkiej Brytanii stracą uprawnienia do korzystania z dofinansowania z programu;

oraz z krajów uczestniczących w programie, a niebędących członkami UE:

 • Albania
 • Macedonia
 • Bośnia i Hercegowina
 • Czarnogóra
 • Serbia.

Plan działania

Działalność wnioskodawcy musi stanowić widoczny wkład w rozwój oraz wdrażanie ogólnych i szczegółowych celów programu “Europa dla obywateli”.

Wnioskodawca musi przedstawić:

 • strategiczny program prac na okres 3 lat rozpoczynający się w 2018 roku, oraz
 • szczegółowy roczny program prac na okres 12 miesięcy rozpoczynający się w 2018 roku.

Dostępne granty

Typ grantuMaksymalna kwota rocznieMaksymalny procent współfinansowania z budżetu UE
Komponent 1. Pamięć europejska: Organizacje społeczeństwa obywatelskiego na rzecz pamięci europejskiej200 000 €70%
Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie: Organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na poziomie europejskim200 000 €70%
Komponent 1. Pamięć europejska i Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie: Europejskie kuźnie idei (think tanki)350 000 €70%
Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie: Platformy organizacji paneuropejskich 600 000 €90%

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close