Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Komponenty i działania

KOMPONENT 1

Pamięć o przeszłości Europy

Projekty dotyczące wspólnej historii europejskiej, refleksji nad przyczynami pojawienia się reżimów totalitarnych oraz upamiętniające ich ofiary; działania promujące postawy otwartości i tolerancji. Wnioskodawcami mogą być publiczne samorządy terytorialne/władze lokalne, NGO, instytuty badawcze.

KOMPONENT 2

Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

Projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu. Inicjatywy zgłaszane w tym komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jejpoziomach – lokalnych oraz unijnych.
Komponent podzielono na trzy działania, odpowiadające różnym grupom wnioskodawców, okresom realizacji, budżetowi i tematyce realizowanych projektów.

DZIAŁANIE 2.1

Partnerstwo miast

Projekty współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu.

Wnioskodawcami mogą być miasta/władze miejskie lub ich komitety ds. partnerstwa, inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.

DZIAŁANIE 2.2

Sieci miast

Długofalowa współpraca władz miejskich i stowarzyszeń jednostek samorządowych, tworzących sieć współpracy wokół zagadnień ważnych dla danych społeczności, w dłuższej perspektywie prowadząca do wypracowania propozycji rozwiązań na poziomie polityki lokalnej oraz unijnej. Wnioskodawcami mogą być miasta/władze miejskie lub ich komitety/sieci miast partnerskich, inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych, federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych, organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy. JEDYNIE JAKO PARTNERZY: organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

DZIAŁANIE 2.3

Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Projekty międzynarodowych partnerstw i sieci organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych, bezpośrednio angażujące obywateli w działania związane ze strategiami UE i kształtowaniem polityki Unii w dziedzinach odpowiadających celom programu. Wnioskodawcami mogą być organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, kulturalne i badawcze. JEDYNIE JAKO PARTNERZY: publiczne samorządy terytorialne/władze regionalne; komitety/sieci miast partnerskich.

GRANTY OPERACYJNE

Granty operacyjne to wsparcie oferowane organizacjom pozarządowym i think tankom działającym na poziomie europejskim w obszarach związanych z celami programu, zgodnie z tematyką komponentów 1. Pamięć europejska i 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close