Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Jak złożyć wniosek

Proces aplikacji jest identyczny we wszystkich komponentach programu „Europa dla obywateli”, wymaga rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną.

ico-aplikacja-krok1KROK 1
Zapoznaj się z “Przewodnikiem po programie”

Przed rozpoczęciem procesu aplikowania o środki z programu, prosimy o zapoznanie się z “Przewodnikiem po programie” dostępnym w języku:

  • polskim – pobierz [plik pdf, 626 KB]
  • angielskim – pobierz [plik pdf, 1,11 MB]
  • francuskim – pobierz [plik pdf, 442 KB]
  • niemieckim – pobierz [plik pdf, 447 KB]

KROK 2
Sprawdź terminy naboru wniosków

Nabory wniosków są ogłaszane na stronach Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

KROK 3
Zarejestruj się na stronie EU LOGIN

Do wygenerowania i złożenia wniosku niezbędne jest zarejestrowanie organizacji i uzyskanie Kodu Identyfikacyjnego Uczestnika PIC (ang. Participant Identification Code). Przejdź na stronę Komisji Europejskiej EU LOGIN *, aby utworzyć indywidualne hasło i login w systemie uwierzytelniającym i rozpocząć rejestrację organizacji.

Podstawowe informacje o systemie EU Login, podręcznik użytkownika oraz często zadawane pytania (FAQ) – do pobrania tutaj.

* Od 1 listopada 2016 portal EU LOGIN zastąpił wcześniej działający ECAS. Osoby, które mają założone konta w ECAS nie muszą zakładać nowego konta – wystarczy się zalogować przy użyciu adresu mailowego i hasła.

1. Wybór języka

Rozpocznij korzystanie z serwisu od zmiany języka strony na język polski. Kliknij listę rozwijaną w prawym górnym rogu strony i wybierz polski (pl). Lista zmiany języka znajduje się po odnośniku służącym do zmiany kontrastu serwisu

2. Załóż konto w EU LOGIN (lub zaloguj się)

Zarejestruj się na stronie i uzupełnij indywidualne dane osoby, która będzie korzystać z EU LOGIN. Jeśli już wcześniej rejestrowałeś się na stronie, zaloguj się i przejdź do kroku 4.

3. Odbierz e-mail i potwierdź rejestrację

Po założeniu konta na stronie EU LOGIN, otrzymasz e-mail weryfikacyjny z prośbą o potwierdzenie rejestracji – należy kliknąć na zawarty w nim link.

KROK 4
Uzyskaj kod identyfikacyjny uczestnika PIC

Stworzenie loginu i hasła w systemie EU LOGIN umożliwia zalogowanie się na Portalu Uczestnika (ang. Funding&tender opportunities Portal) – tutaj można utworzyć lub odnaleźć utworzony wcześniej profil organizacji: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

Zarejestruj organizację w Portalu Uczestnika

UWAGA! Każda organizacja zaangażowana w projekt (wnioskodawcy i partnerzy) musi zarejestrować się w Portalu Uczestnika i uzyskać Kod Identyfikacyjny Uczestnika (PIC).

  • Aby rozpocząć proces rejestracji kliknij w przycisk “Register Organisation” (pol. “Zarejestruj organizację”).
  • Wypełnij formularz (zobacz podpowiedzi, jak wypełnić formularz na ilustracjach po prawej).
  • Zachowaj swój Kod Identyfikacyjny Uczestnika PIC – zostanie on wyświetlony na ostatnim etapie rejestracji.

Inne działania, które możesz wykonać w serwisie

1. Wyszukaj organizację

2. Zmodyfikuj dane organizacji

Aby zmodyfikować dane organizacji kliknij zakładkę My Organisation(s),  następnie przycisk z hasłem Actions oraz Modify Organisation .

  • Możesz zmienić dane po zarejestrowaniu organizacji, ale przed zweryfikowaniem danych przez Agencję odpowiedzialną za portal.
  • Po zweryfikowaniu profilu Twojej organizacji przez Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA) odpowiedzialną za Portal, dane może modyfikować tylko wyznaczony na etapie weryfikacji, prawny reprezentant organizacji – LEAR.

3. Dołącz wymagane dokumenty

Na etapie weryfikacji danych zamieszczonych na portalu uczestnika, Agencja może zwrócić się z prośbą o zamieszczenie dodatkowych dokumentów m.in.:

Weryfikacja danych przez Agencję odpowiedzialną za Portal Uczestnika

Profile organizacji są weryfikowane przez Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA) odpowiedzialną za funkcjonowanie Portalu Uczestnika. Na etapie weryfikacji organizacja zostanie poproszona o wyznaczenie LEARa (ang. Legal Entity Appointed Representative) – prawnego reprezentanta organizacji odpowiedzialnego za poprawność danych w Portalu. Po uzyskaniu statusu „verified” („zweryfikowany”) jedyną osobą uprawnioną do wprowadzania zmian w profilu organizacji jest LEAR. Weryfikacja danych w Portalu Uczestnika odbywa się niezależnie od procesu składania i oceny wniosków. Jednocześnie, na etapie przekazania dotacji na konto bankowe lidera projektu, profil organizacji musi być uzupełniony o wymagane dokumenty i zweryfikowany przez REA. Jeśli zamieszczone w Portalu Uczestnika dokumenty są niekompletne lub nieaktualne, wnioskodawca otrzymuje prośbę o dokonanie uzupełnień.

KROK 5
Wypełnij formularz eForm

Wygeneruj formularz eForm

Wniosek o dofinansowanie – formularz elektroniczny eForm – można wygenerować na stronie: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

1. Przejdź na stronę

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

2. Wybierz program

3. Wybierz komponent i działanie

4. Wybierz język formularza

(angielski, francuski lub niemiecki)

5. Określ lidera i partnerów w projekcie

Dodaj  i/lub usuń kody PIC organizacji uczestniczących w projekcie.

6. Zapisz formularz eForm na dysku

Po zapisaniu wniosku będzie można modyfikować listę partnerów – wystarczy kliknąć przycisk “Revise List of Participating Organisations and Update Application for Funding” (pol. “Zmodyfikuj listę uczestniczących organizacji i zaktualizuj wniosek”) na stronie https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/, załączyć wypełniony formularz i postępować zgodnie z instrukcją.

 Wypełnij formularz eForm

Formularz eForm to aktywny PDF, na którym można pracować.

1. Sprawdź połączenie z internetem

Sprawdź, czy masz połączenie internetowe – kliknij przycisk Test your connection (pol. „Sprawdź swoje połączenie”).

2. Wypełnij formularz

3. Dodaj załącznik

Załącz do formularza skan obowiązkowego załącznika Declaration on Honour- podpisanego przez prawnego reprezentanta/reprezentację instytucji/organizacji. Dokument Declaration on Honour w edytowalnym pliku znajduje się na stronie Agnecji Wykonawczej w zakładce “Funding” (proszę wejść w zakładkę z działaniem, w ramach którego chcą zrealizować Państwo projekt, np. Town Twinning 2019 – Round 1).

4. Sprawdź poprawność danych

Sprawdź kompletność danych klikając w przycisk Validate.

5. Wyślij formularz

Po potwierdzeniu poprawnego wypełnienia formularza i załączeniu Deklaracji Honorowej możesz wysłać formularz klikając przycisk Submit (pol. „Zatwierdź”). Dane z wniosku zostaną przesłane na serwery Komisji Europejskiej – jest to operacja nieodwracalna.

6. Sprawdź numer wniosku

Otrzymany po złożeniu wniosku numer (ang. „Submission number”) zostanie wyświetlony w lewym dolnym rogu formularza. Służy identyfikacji wniosku i stanowi potwierdzenie, że został on prawidłowo złożony.

Prosimy nie wysyłać kopii e-formularza i załączonych dokumentów pocztą do Agencji. Przykładowe formularze z wyjaśnieniami dla poszczególnych punktów są dostępne tutaj.

Pomocne linki i adresy:

„Proposal Submission User Guide” (pol. „Złożenie wniosku – Przewodnik”) https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/proposal-submission-user-guide_version-1-efc-project-grants-2015.pdf [plik pdf, 2,64 MB].

Helpdesk Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: [email protected].

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą Portalu lub uzupełnianiem dokumentacji, można kontaktować się z Helpdeskiem pod adresem [email protected] lub [email protected].

W przypadku problemów związanych z systemem EU LOGIN,  pomoc można uzyskać pod adresem [email protected].

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close