Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Harmonogram składania wniosków  2020

Komponent 1:

Pamięć o przeszłości Europy

KomponentTermin składania wnioskówOkres kwalifikowalności:
Projekty muszą się rozpocząć w okresie
Pamięć o przeszłości Europy4 lutegood 1 września 2020 roku do 28 lutego 2021 roku
TYLKO JEDEN NABÓR W ROKU!

Komponent 2:

Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

DziałanieTermin składania wnioskówOkres kwalifikowalności:
Projekty muszą się rozpocząć w okresie
Partnerstwo miast4 lutegood 1 lipca 2020 roku do 31 marca 2021 roku
1 wrześniaod 1 lutego 2021 roku do  31 października 2021 roku
Sieci miast3 marcaod 1 września 2020 roku do  28 lutego 2021 roku
1 wrześniaod 1 marca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku
Projekty
społeczeństwa
obywatelskiego
1 wrześniaod 1 marca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku
TYLKO JEDEN NABÓR W ROKU!

Komponent 1: Pamięć o przeszłości Europy

Termin składania wniosków:

1 lutego

TYLKO JEDEN NABÓR W ROKU!

Okres kwalifikowalności: 

Projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 września roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 28 lutego roku następującego po upływie tego terminu

Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

Partnerstwo miast

Termin składania wniosków: 

1 lutego

Okres kwalifikowalności:

od 1 lipca roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 marca roku następującego po upływie tego terminu

Termin składania wniosków:

1 września

Okres kwalifikowalności:

od 1 lutego do 31 października roku następującego po upływie tego terminu

Sieci miast

Termin składania wniosków: 

1 marca

Okres kwalifikowalności:

od 1 września do 28 lutego roku, w którym przypada termin składania wniosków

Termin składania wniosków:

1 września

Okres kwalifikowalności:

od 1 marca do 31 sierpnia roku następującego po upływie terminu składania wniosków

Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Termin składania wniosków: 

1 września

TYLKO JEDEN NABÓR W ROKU!

Okres kwalifikowalności:

od 1 marca roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 sierpnia roku następującego po upływie tego terminu

Wnioski należy złożyć do godziny 17:00 – ostatniego dnia składania wniosków. Jeżeli termin składania wniosków przypada w sobotę lub w niedzielę, za ostatni dzień składania wniosków należy uznać pierwszy następny dzień roboczy.

Zgodnie z informacją zawartą w Przewodniku po programie, wyniki zostaną opublikowane najpóźniej sześć miesięcy po upływie terminu składania wniosków.

 

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".