Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Komisja Europejska opublikowała raport z ewaluacji śródokresowej funkcjonowania programu “Europa dla obywateli” 2014-2020. Badanie obejmuje działanie programu w latach 2014-2016.

Kluczowe wyniki oceny programu “Europa dla obywateli”:

  • Program jest unikalny w skali Unii Europejskiej i jako jedyny wspiera działania w obszarze aktywnego obywatelstwa europejskiego, realizowane bezpośrednio przez zróżnicowane grupy obywateli (w ramach organizacji i instytucji) dla innych obywateli.
  • Zainteresowanie programem “Europa dla obywateli” jest bardzo duże, a liczba składanych wniosków znacznie przekracza możliwości finansowe programu; wiele bardzo dobrej jakości projektów nie może uzyskać dofinansowania ze względu na stosunkowo niewielki budżet programu, który w kolejnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej powinien zostać znacznie zwiększony.
  • Polska, obok Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Rumunii i Słowacji, jest jednym z największych beneficjentów programu – przeważająca liczba projektów organizacji i instytucji z tych krajów otrzymała dofinansowanie z programu.
  • Mimo ograniczeń budżetowych, program bardzo dobrze spełnia postawione zadania i wypełnia niszę, szczególnie w kontekście braku w wielu państwach oferty finansowania tego typu projektów na poziomie krajowym.
  • Wartości, jakie reprezentuje program – m.in. demokratyczne i obywatelskie zaangażowanie, rozumienie Unii Europejskiej i roli integracji europejskiej, poznawanie i rozumienie historii Europy, dialog międzykulturowy, wzmacnianie solidarności, zwiększanie aktywnego obywatelstwa europejskiego – jego priorytety i cele pozostają aktualne, i powinny zostać utrzymane.
  • Niektóre działania w programie i ich cele – projekty Partnerstw miast – powinny zostać lepiej doprecyzowane tak, aby w wysokim stopniu spełniały cele i priorytety programu i przynosiły bardziej długofalowe rezultaty.

Zapraszamy do lektury pełnego tekstu raportu Mid-term evaluation of the Europe for Citizens Programme 2014-2020. Final report; oraz podsumowania kluczowych informacji z badania w Mid-term evaluation of the Europe for Citizens Programme 2014-2020. Executive summary.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close