Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Komisja Europejska opublikowała najnowsze sprawozdanie na temat obywatelstwa Unii Europejskiej z 2017 r. EU Citizenship Report stanowi podsumowanie wyników badań i konsultacji społecznych dotyczących zaangażowania Europejczyków w życie społeczne i polityczne.

Już po raz trzeci Komisja Europejska przedstawia raport dotyczący wspomnianych zagadnień. Kolejne analizy są dowodem zainteresowania KE dialogiem z obywatelami. Raporty są też okazją do przedstawienia działań prowadzonych na rzecz zwiększenia zaangażowania obywatelskiego na poziomie UE oraz wzmocnienia świadomości na temat praw przysługujących Europejczykom.

W sprawozdaniu przedstawiono główne inicjatywy podjęte od 2014 r. oraz konkretne propozycje na przyszłość. Wśród kluczowych działań na rzecz lepszego zrozumienia polityki UE oraz zwiększenia zainteresowania aktywnym udziałem w jej kształtowaniu, wymienia się Program „Europa dla obywateli”.

Co prawda 87 proc. Europejczyków jest świadomych swojego statusu obywateli UE, jednak jak wskazuje raport, nie jest to jednoznaczne ze znajomością praw obywatelskich UE. Wyniki prowadzonych badań służyć mają wypracowaniu konkretnych i praktycznych rozwiązań ułatwiających obywatelom aktywne włączenie się w życie społeczne i polityczne na poziomie UE. Przyczynić się mają także do zapewnienia bezpiecznego korzystania z dobrobytu, pokoju, podstawowych praw i wolności.

Priorytety wyznaczone na lata 2017-2019 to:

  1. promowanie praw wynikających z obywatelstwa Unii oraz wspólnych wartości UE;
  2. promowanie i wzmacnianie uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym UE;
  3. uproszczenie obywatelom podróżowania, mieszkania i pracy w całej UE;
  4. wzmacnianie bezpieczeństwa i promowanie równości.

 W tym czasie Komisja Europejska zaplanowała przeprowadzenie:

kampanii informacyjnej służącej zwiększeniu wiedzy oraz zaangażowania w korzystanie z praw obywatelskich przysługujących Europejczykom;

– działań na rzecz wzmocnienia wolontariatu europejskiego. Do 2020 r. Komisja Europejska przewiduje zapewnienie możliwości zaangażowania dla 100 000 młodych Europejczyków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności;

– złożenie wniosku w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego, aby zapewnić obywatelom łatwy internetowy dostęp do usług w zakresie informacji, uzyskania pomocy oraz możliwości dopełnienia przez internet procedur administracyjnych w sytuacjach transgranicznych;

– promowanie podróżowania na terenie całej UE z wykorzystaniem transportu multimodalnego;

 – zintensyfikowanie Dialogów Obywatelskich i publicznej debaty, służącej wymianie poglądów i zwiększeniu wśród obywateli świadomości na temat wpływu Unia Europejskiej na codzienne życie. Od momentu powołania Komisji pod przewodnictwem JC Junkera zorganizowano już 125 Dialogów Obywatelskich;

– przedstawienie sprawozdania z wdrażania prawa Unii dotyczącego wyborów lokalnych;

 – promowanie najlepszych praktyk zachęcających obywateli do głosowania i startowania w wyborach.

Załącznikiem do bieżącego raportu jest sprawozdanie z działań następczych (postępy w realizacji podjętych 12 działań) w odniesieniu do sprawozdania na temat obywatelstwa UE z 2013 roku.

 Streszczenie raportu w jęz.  polskim – pobierz tutaj 

 

 

 

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close