Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Agencja Wykonawcza EACEA ogłosiła otwarcie drugiego naboru wniosków w 2018 roku.

Termin składania wniosków elektronicznych upływa 3 września o godzinie 12:00.

W najbliższym naborze ubiegać się można o dotacje na projekty realizowane w ramach Komponentu 2, Działania 2.1. Partnerstwo miast oraz Działania 2.2. Sieci miast.

Przed rozpoczęciem aplikacji, zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym Zaproszeniem do składania wniosków.

Do wygenerowania i złożenia wniosku niezbędne jest zarejestrowanie organizacji i uzyskanie Kodu Identyfikacyjnego Uczestnika PIC (ang. Participant Identification Code).

Przejdź na stronę Komisji Europejskiej EU LOGIN, aby utworzyć indywidualne hasło i login w systemie uwierzytelniającym i rozpocząć rejestrację organizacji.

Organizacje i instytucje zarejestrowane już wcześniej zarejestrowane mogą używać wcześniej założonego konta.

Stworzenie loginu i hasła w systemie EU LOGIN umożliwia zalogowanie się na Portalu Uczestnika (ang. Participant Portal)tutaj można utworzyć lub odnaleźć utworzony wcześniej profil organizacji.

Każda organizacja zaangażowana w projekt (wnioskodawcy i partnerzy) musi zarejestrować się w Portalu Uczestnika i uzyskać Kod Identyfikacyjny Uczestnika (PIC).

Podstawowe informacje o systemie EU Login, podręcznik użytkownika oraz często zadawane pytania (FAQ) – do pobrania tutaj.

Do profilu swojej organizacji należy załączyć skan podpisanego:

  • Formularza dla osób prawnych: podmiotów prawa publicznego (ten formularz wypełniają organy publiczne) i podmiotów prywatnych (ten formularz wypełniają organizacje pozarządowe lub komitety ds. partnerstwa – w tym przypadku do formularza należy dołączyć skany dokumentu potwierdzającego NIP i aktu założycielskiego, statutu lub rozporządzenia ustanawiającego organizację). Formularz pobierz tutaj.
  • Formularza identyfikacji finansowej, należycie wypełnionego i poświadczonego przez bank (w przypadku załączenia aktualnego wyciągu z konta bankowego, pieczęć banku i podpis przedstawiciela banku nie są wymagane). Formularz pobierz tutaj.

W następnej kolejności wygenerować można wniosek elektroniczny.

Formularz elektroniczny eForm – można wygenerować na stronie: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Do formularza wniosku obowiązkowo należy dołączyć skan podpisanej deklaracji Declaration on Honour.

Polecamy zapoznanie się z oficjalnym zaproszeniem do składania wniosków zamieszczonym na stronie Agencji Wykonawczej EACEA:

  1. Partnerstwo miast – zaproszenie do składania wniosków
  2. Sieci miast – zaproszenie do składania wniosków

Zachęcamy także do zapoznania się z instrukcją „Krok po kroku” wyjaśniającą w języku polskim proces rejestracji i składania wniosku dostępną tutaj.

Zapraszamy także na spotkania informacyjne podczas których bliżej przedstawiamy program “Europa dla obywateli” oraz warunki przystąpienia do konkursu wniosków. O miejscach i terminach spotkań sukcesywnie informujemy w zakładce szkolenia oraz na profilu Facebook.

Zapraszamy serdecznie!

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close