Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

W dniu 22 września 2020 r. odbyło się webinarium „CSR w projektach kulturalnych i społecznych”, którego organizatorami byli Creative Europe Desk Polska oraz Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli”. Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i instytucji kultury oraz małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnego.

W pierwszej części spotkania Ewa Kornacka z Creative Europe Desk Polska oraz Iwona Oleszczuk z Punktu Kontaktowego programu „Europa dla obywateli” zaprezentowały najważniejsze informacje na temat programów Kreatywna Europa, komponent Kultura oraz „Europa dla obywateli”.

Moderatorką spotkania była Monika Bębnowska, ekspertka Public Relations, współpracująca od wielu lat z klientami biznesowymi oraz organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu i opracowaniu kampanii z zakresu równoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Po krótkiej prezentacji programów – głos został przekazany Marcinowi Grzybkowi, którego wykład ekspercki stanowił wprowadzenie do dyskusji panelowej przewidzianej w drugiej części spotkania.

Marcin Grzybek, dzięki ponad 10-letniej pracy w obszarze zaangażowania społecznego firm, tworzenia strategii CSR m.in. dla branży finansowej, farmaceutycznej, budowalnej i energetycznej, omówił w swoim wystąpieniu różne definicje społecznej odpowiedzialności biznesu – jak była ona definiowana dawnej, jak jest definiowana dziś; tendencje, które występują w Polsce oraz na świecie, a także różne modele współpracy oraz korzyści płynące z niej. Najważniejszym standardem dotyczącym społecznej odpowiedzialności jest norma ISO 26000, która określa na jakie obszary swojej działalności przedsiębiorstwa powinny zwracać uwagę, jeśli chcą postępować zgodnie z zasadami CSR. Działania CSR powinny być określone w strategii przedsiębiorstwa i wpisane w kodeks etyczny danej firmy, jej celem powinno być budowanie długoterminowej strategii zaangażowania społecznego, opartej na partnerstwie z wybranymi organizacjami na rzecz rozwiązywania określonych problemów, wybieranych i uznawanych przez firmę za istotne – mówił Marcin Grzybek. Ponadto, w prezentacji pojawiły się inicjatywy, które idą z duchem czasu i przeciwdziałają zmianom klimatu, dążąc do minimalizowania śladu węglowego m.in. Muzeum Narodowe w Cardiff w Walii, Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

W drugiej części spotkania, odbyła się dyskusja panelowa z udziałem: dr Katarzyny Kopeć (Uniwersytet Jagielloński/Hochschule Zittau/Görlitz), Izabeli Dembickiej-Starskiej (Stowarzyszenie Klon/Jawor), Moniki Kulik (Orange Polska/Forum Odpowiedzialnego Biznesu), Bartosza Bliuja -Stodulskiego (Laboratorium EE), Małgorzaty Ławrowskiej – von Thadden (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie). Całość dyskusji poprowadziła Monika Bębnowska. W dyskusji zostały podniesione następujące kwestie: Jak szukać partnerów biznesowych do współpracy oraz jakie warunki muszą zostać spełnione? Jak budować relacje z partnerami – jaki jest cel projektu kulturalnego, społecznego, po co go robimy, co on ma zmienić? Mając na względzie nieustający rozwój narzędzi technologicznych, zaobserwowany szczególnie w czasie pandemii, jak powinna wyglądać wzorcowa współpraca organizacji pozarządowych z firmami IT? Na te i inne pytania związane z finansowaniem projektów z zakresu kultury i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego starali się odpowiedzieć zaproszeni eksperci.

Monika Kulik (Fundacja Orange/ Forum Odpowiedzialnego Biznesu) podkreślała, że istotne jest, by przy planowanych projektach zwracać uwagę na specyfikę instytucji, a także zainteresowania i szeroko pojmowane potrzeby społeczności lokalnej.

Jakie są wspólne płaszczyzny porozumienia? Kim są nasi odbiorcy i odbiorczynie? Czy są one spójne ze środowiskiem biznesu? Jakie ma zasoby nasza organizacja ? – te oraz inne pytania stawiała Izabela Dembicka – Starska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) mówiąc o tworzeniu przestrzeni do współpracy między organizacjami pozarządowymi a przedsiębiorstwami. Mowa była także o wyzwaniach współpracy międzysektorowej  – konieczności priorytetyzacji celów oraz definiowania wspólnych korzyści oraz wspólnego języka. Bartosz Bliuj-Stodulski w swojej wypowiedzi przybliżył słuchaczom webinarium spektrum możliwości organizacji we współpracy z firmami IT – ważne, jest, aby organizacje pozarządowe otwierały się na myślenie biznesowe oraz aby produkty, które powstają w ramach tej współpracy – narzędzia cyfrowe np. aplikacje mobilne, nadal miały zastosowanie po zakończeniu projektu.

Przykłady sukcesów w działaniach CSR-owych przytoczyła Małgorzata Ławrowska – von Thadden opowiadając m.in. o wieloletniej współpracy Muzeum Sztuki Nowoczesnej z Ergo Hestia, które wspólnie podejmują inicjatywy na rzecz  wsparcia młodych polskich artystów.  

W uzupełnieniu do wypowiedzi Małgorzaty Ławrowskiej – von Thadden, dr Katarzyna Kopeć  zaznaczyła, że pole rozwoju działań CSR w kulturze jest duże – przedsiębiorstwa stosują różnorodne podejścia do prowadzenia działań społecznie odpowiedzialnych i w tym obszarze sytuują również swoje zaangażowanie na rzecz kultury. Wśród przykładów możemy wymienić m.in. projekty infrastrukturalne mające na celu renowację obiektów kulturalnych lub zaangażowanie przejawiające ze strony pracowników, wspierane przez firmę, np. payrolling uzupełniany przez system matching funding. Więcej o tych zagadnieniach przeczytać można w książce dr Katarzyny Kopeć  –  „Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu” .

Wątki poruszone podczas webinarium pokazują, że społeczna odpowiedzialność biznesu  to zagadnienie wielowątkowe, które wymaga spójności celów, wyznaczenia obustronnych korzyści płynących ze współpracy, ale musi także opierać się na pasji, empatii.

Wszystkim ekspertom i uczestnikom dziękujemy za wkład w dyskusję.

Liczymy, że zagadnienia poruszone podczas webinarium stanowić będą inspirację do działania i testowania nowych modeli biznesowych oraz budowania nowych sieci kontaktów, w tym współpracy międzysektorowej!

 

 

 

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close