Nawigacja Treść strony Dane kontaktowe

Zapraszamy do lektury nowego “Przewodnika po programie <<Europa dla obywateli>>” na rok 2018!
Przewodnik dostępny jest na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA: www.eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en; oraz na naszej stronie internetowej www.europadlaobywateli.pl/wp-content/uploads/2015/07/programme_guide_2018_en.pdf.
Agencja Wykonawcza EACEA udostępniła Przewodnik w języku angielskim, inne wersje językowe są w przygotowaniu.

Wybraliśmy dla Państwa NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W ZASADACH PROGRAMU “EUROPA DLA OBYWATELI” na rok 2018:

 • stawki ryczałtowe dla wszystkich działań zostały nieznacznie podwyższone – Ogólne zasady finansowania;
 • kryteria oceny jakościowej zostały w części przeformułowane – Kryteria przyznawania dotacji;
 • w ramach programu “Europa dla obywateli” mogą brać udział wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności TYLKO z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Macedonii;
 • w projektach Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy nie mogą już brać udziału stowarzyszenia miast partnerskich;
 • w projektach Działania 2.1. Partnerstwo miast działania projektowe muszą odbywać się w jednym z krajów uczestniczących w projekcie;
 • w projektach Działania 2.2. Sieci miast w partnerstwie minimum czterech uprawnionych do udziału w programie państw muszą znaleźć się co najmniej dwa kraje członkowskie Unii Europejskiej;
 • projekty Działania 2.2. Sieci miast muszą odbywać się w różnych krajach uprawionych do udziału w programie;
 • w projektach Działania 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego w partnerstwie minimum trzech uprawnionych do udziału w programie państw muszą znaleźć się co najmniej dwa kraje członkowskie Unii Europejskiej:
 • w przypadku projektów 2.1. Partnerstwo miast oraz 2.2. Sieci miast, w których instytucje samorządowe są reprezentowane przez organizacje nienastawione na zysk, Agencja Wykonawcza EACEA może zażądać dokumentu potwierdzającego ten fakt – należy takim dokumentem, potwierdzającym na dzień składania wniosku fakt występowania w imieniu jednostki samorządowej, dysponować;
 • Agencja Wykonawcza EACEA zapowiedziała nowe typy umów finansowych z beneficjentami programu – są w przygotowaniu;
 • projekt nie może rozpocząć się przed podpisaniem umowy finansowej o dofinansowaniu z programu “Europa dla obywateli” lub oficjalnym powiadomieniem o przyznaniu dofinansowania ze środków programu;
 • dofinansowane w programie “Europa dla obywateli” projekty Działania 2.1. nadal będą refundowane, natomiast dla projektów Pamięci o przeszłości Europy, Projektów społeczeństwa obywatelskiego oraz Sieci miast wysokość zaliczki na realizację projektu wahać się może od 40 do 60% kwoty przyznanego dofinansowania;
 • modyfikacji uległ dokument Oświadczenie reprezentanta prawnego / Declaration on Honour – zalecamy zwrócenie na to uwagi i niestosowanie w nowych wnioskach wcześniej przygotowanych dokumentów; brak ważnego, w tym ważnego na dany termin konkursu wniosków dokumentu, będzie skutkował odrzuceniem całego projektu ze względów formalnych.

Pomimo tego wykazu najważniejszych postanowień i zmian w zasadach programu, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem Przewodnika po programie “Europa dla obywateli”.

 

Jednocześnie, serdecznie zachęcamy do przygotowywania projektów i składania wniosków o dofinansowanie z programu “Europa dla obywateli” na konkurs w terminie 1 marca 2018 – Agencja Wykonawcza EACEA ogłosiła już Zaproszenie do składania wniosków w programie “Europa dla obywateli” i otworzyła już konkurs wniosków na projekty w ramach programu “Europa dla obywateli” dla wszystkich czterech Działań w programie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy – warunki konkursu, instrukcja dotycząca aplikowania, wymagane dokumenty oraz formularz wniosku znajdują się:
konkurs 1 marca 2018 Pamięć o przeszłości Europy

Komponent 2. Partnerstwa miast – warunki konkursu, instrukcja dotycząca aplikowania, wymagane dokumenty oraz formularz wniosku znajdują się:
konkurs 1 marca 2018 Partnerstwo miast

Komponent 2. Sieci miast – warunki konkursu, instrukcja dotycząca aplikowania, wymagane dokumenty oraz formularz wniosku znajdują się:
konkurs 1 marca 2018 Sieci miast

Komponent 2. Projekty społeczeństwa obywatelskiego – warunki konkursu, instrukcja dotycząca aplikowania, wymagane dokumenty oraz formularz wniosku znajdują się:
konkurs 1 marca 2018 Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Termin złożenia wniosku upływa 1 marca 2018 o godzinie 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close