Kalendarz wydarzeń

>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 • Nabór marcowy – Partnerstwo miast

  Nabór marcowy – Partnerstwo miast

  Cały dzień
  01.03.2017

  W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

  Więcej o Partnerstwie miast

  Dowiedz się Jak złożyć wniosek

 • Nabór marcowy – Sieci miast

  Nabór marcowy – Sieci miast

  Cały dzień
  01.03.2017

  W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

  Więcej o Sieciach miast

  Dowiedz się Jak złożyć wniosek

 • Nabór – Pamięć europejska

  Nabór – Pamięć europejska

  Cały dzień
  01.03.2017

  W ramach Komponentu 1. Pamięć europejska dofinansowanie mogą uzyskać projekty zachęcające do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych wspólnych wartości, dotyczące przyczyn pojawienia się reżimów totalitarnych w historii nowożytnej Europy (szczególnie, ale nie wyłącznie, nazizmu, który doprowadził do Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych) oraz upamiętniające ofiary ich zbrodni.

  Więcej o Komponencie 1. Pamięć europejska

  Dowiedz się Jak złożyć wniosek

 • CitiPart – Międzynarodowe spotkanie – temat przewodni „pokój”

  CitiPart – Międzynarodowe spotkanie – temat przewodni „pokój”

  Cały dzień
  27.02.2017-01.03.2017
  2 Place du Paron, 57160 Scy-Chazelles, France

  2 Place du Paron, 57160 Scy-Chazelles, France

  CitiPart. Partnerstwo miast w obronie europejskich wartości: solidarności, tolerancji i pokoju

  Celem działań jest zbudowanie trwałego partnerstwa i rozszerzenie sieci CitiPart, wzmocnienie zaangażowania obywateli w sprawy społeczne i wymiana międzykulturowa w Unii Europejskiej, a także identyfikacja trudności i szukanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia w Unii Europejskiej.

  Więcej informacji na stronie projektu CitiPart

 • EPICURO – Sesja warsztatowa – Łotwa

  EPICURO – Sesja warsztatowa – Łotwa

  Cały dzień
  13.02.2017-16.02.2017
  Poruka iela 4, Valka, Valkas pilsēta, LV-4701, Latvia

  Poruka iela 4, Valka, Valkas pilsēta, LV-4701, Latvia

  Sesja warsztatowa związane ze strategiami odporności

  Projekt EPICURO ma na celu zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa, poprzez z jednej strony wyjaśnianie procesu kształtowania polityki dotyczącej środowiska i zmian klimatycznych, z drugiej – promowanie zaangażowania w działania na jej rzecz.
  Takie podejście powinno nie tylko przyczynić się do zwiększenia zdolności mieszkańców do radzenia sobie ze skutkami niekorzystnych zjawisk i związanym z nimi stresem, ale stanowi również szansę na zmianę zachowań,  w odniesieniu do zmieniającego się środowiska.

  Więcej informacji na stronie projektu EPICURO

 • EASY TOWNS – Chorwacja

  EASY TOWNS – Chorwacja

  Cały dzień
  23.03.2017-26.03.2017
  Narodni trg 10-11, 52100, Pula, Croatia

  Narodni trg 10-11, 52100, Pula, Croatia

  Celem projektu jest zwiększenie zdolności miast i organizacji biorących w nim udział do radzenia sobie z tematyką integracji, multikulturowości oraz imigracji.

  Więcej informacji na stronie projektu Easy Towns

 • Nabór – Projekty społeczeństwa obywatelskiego

  Nabór – Projekty społeczeństwa obywatelskiego

  Cały dzień
  01.03.2017

  W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

  Więcej o Projektach społeczeństwa obywatelskiego

  Dowiedz się Jak złożyć wniosek

 • EPICURO – Sesja warsztatowa – Niemcy

  EPICURO – Sesja warsztatowa – Niemcy

  Cały dzień
  12.06.2017-15.06.2017
  Oxfordstraße 24, 53111 Bonn, Germany

  Oxfordstraße 24, 53111 Bonn, Germany

  Sesja warsztatowa – Efektywne strategie angażowania obywateli

  Projekt EPICURO ma na celu zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa, poprzez z jednej strony wyjaśnianie procesu kształtowania polityki dotyczącej środowiska i zmian klimatycznych, z drugiej – promowanie zaangażowania w działania na jej rzecz.
  Takie podejście powinno nie tylko przyczynić się do zwiększenia zdolności mieszkańców do radzenia sobie ze skutkami niekorzystnych zjawisk i związanym z nimi stresem, ale stanowi również szansę na zmianę zachowań,  w odniesieniu do zmieniającego się środowiska.

  Więcej informacji na stronie projektu EPICURO

 • Dokąd zmierzasz, Europo? – Debata publiczna – Nowe Miasto Lubawskie

  Dokąd zmierzasz, Europo? – Debata publiczna – Nowe Miasto Lubawskie

  Cały dzień
  29.06.2017-03.07.2017
  Ogrodowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Poland

  Ogrodowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Poland

  Debata publiczna na temat solidarności europejskiej w czasach kryzysu migracyjnego w UE

  W wyniku realizacji projektu, partnerzy będą poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: obaw związanych z eurosceptyzmem dla integracji europejskiej teraz i w przyszłości;  granic europejskiej solidarności wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej; wspólnych i uniwersalnych mechanizmów europejskiej solidarności w dobie różnych uwarunkowań ekonomicznych państw członkowskich Unii Europejskiej; mechanizmów rozwiązywania sytuacji kryzysowych; budowania dialogu międzykulturowego w atmosferze integracji i wzajemnego zrozumienia dla wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej oraz metod wspierania wolontariatu na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.

  Więcej informacji na stronie projektu Dokąd zmierzasz, Europo?

 • Szkolenie – Kraków

  Szkolenie – Kraków

  10:30 -15:00
  24.01.2017
  Cannot determine address at this location.

  Cannot determine address at this location.

  Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji.

  Więcej informacji i zapisy na stronie szkolenia

 • Szkolenie – Gdańsk

  Szkolenie – Gdańsk

  10:30 -15:00
  19.01.2017
  Cannot determine address at this location.

  Cannot determine address at this location.

  Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji.

  Więcej informacji i zapisy na stronie szkolenia

 • Szkolenie – Warszawa

  Szkolenie – Warszawa

  10:30 -15:00
  12.01.2017
  Cannot determine address at this location.

  Cannot determine address at this location.

  Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji.

  Więcej informacji i zapisy na stronie szkolenia

 • Szkolenie – Wrocław

  Szkolenie – Wrocław

  10:30 -15:00
  17.01.2017
  Cannot determine address at this location.

  Cannot determine address at this location.

  Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji.

  Więcej informacji i zapisy na stronie szkolenia

 • Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” w Bydgoszczy

  Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” w Bydgoszczy

  10:30 -14:30
  29.06.2017
  rondo Jagiellonów, 85-067 Bydgoszcz, Polska

  rondo Jagiellonów, 85-067 Bydgoszcz, Polska

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” w Słupsku

  Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” w Słupsku

  10:30 -14:30
  22.06.2017
  Mieczysława Niedziałkowskiego 4-7, Słupsk, Polska

  Mieczysława Niedziałkowskiego 4-7, Słupsk, Polska

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” w Białymstoku

  Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” w Białymstoku

  10:30 -14:30
  27.07.2017
  aleja Józefa Piłsudskiego 29, Białystok, Polska

  aleja Józefa Piłsudskiego 29, Białystok, Polska

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” w Poznaniu

  Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” w Poznaniu

  10:30 -14:30
  24.05.2017
  Ogrodowa 12, Poznań, Polska

  Ogrodowa 12, Poznań, Polska

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” w Rzeszowie

  Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” w Rzeszowie

  10:30 -15:00
  31.05.2017
  Sucharskiego 2, Rzeszów, Polska

  Sucharskiego 2, Rzeszów, Polska

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” we Wrocławiu

  Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” we Wrocławiu

  11:00 -15:00
  08.06.2017
  Świdnicka 8, Wrocław, Polska

  Świdnicka 8, Wrocław, Polska

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • Więcej wydarzeń
  • Nabór marcowy - Partnerstwo miast
   Nabór marcowy - Partnerstwo miast
   Cały dzień
   01.03.2017

   W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

   Więcej o Partnerstwie miast

   Dowiedz się Jak złożyć wniosek

  • Nabór marcowy - Sieci miast
   Nabór marcowy - Sieci miast
   Cały dzień
   01.03.2017

   W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

   Więcej o Sieciach miast

   Dowiedz się Jak złożyć wniosek

  • Nabór - Pamięć europejska
   Nabór - Pamięć europejska
   Cały dzień
   01.03.2017

   W ramach Komponentu 1. Pamięć europejska dofinansowanie mogą uzyskać projekty zachęcające do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych wspólnych wartości, dotyczące przyczyn pojawienia się reżimów totalitarnych w historii nowożytnej Europy (szczególnie, ale nie wyłącznie, nazizmu, który doprowadził do Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych) oraz upamiętniające ofiary ich zbrodni.

   Więcej o Komponencie 1. Pamięć europejska

   Dowiedz się Jak złożyć wniosek

  • CitiPart - Międzynarodowe spotkanie – temat przewodni „pokój”
   CitiPart - Międzynarodowe spotkanie – temat przewodni „pokój”
   Cały dzień
   27.02.2017-01.03.2017
   2 Place du Paron, 57160 Scy-Chazelles, France
   2 Place du Paron, 57160 Scy-Chazelles, France

   CitiPart. Partnerstwo miast w obronie europejskich wartości: solidarności, tolerancji i pokoju

   Celem działań jest zbudowanie trwałego partnerstwa i rozszerzenie sieci CitiPart, wzmocnienie zaangażowania obywateli w sprawy społeczne i wymiana międzykulturowa w Unii Europejskiej, a także identyfikacja trudności i szukanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia w Unii Europejskiej.

   Więcej informacji na stronie projektu CitiPart

  • EPICURO - Sesja warsztatowa - Łotwa
   EPICURO - Sesja warsztatowa - Łotwa
   Cały dzień
   13.02.2017-16.02.2017
   Poruka iela 4, Valka, Valkas pilsēta, LV-4701, Latvia
   Poruka iela 4, Valka, Valkas pilsēta, LV-4701, Latvia

   Sesja warsztatowa związane ze strategiami odporności

   Projekt EPICURO ma na celu zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa, poprzez z jednej strony wyjaśnianie procesu kształtowania polityki dotyczącej środowiska i zmian klimatycznych, z drugiej – promowanie zaangażowania w działania na jej rzecz.
   Takie podejście powinno nie tylko przyczynić się do zwiększenia zdolności mieszkańców do radzenia sobie ze skutkami niekorzystnych zjawisk i związanym z nimi stresem, ale stanowi również szansę na zmianę zachowań,  w odniesieniu do zmieniającego się środowiska.

   Więcej informacji na stronie projektu EPICURO

  • EASY TOWNS - Chorwacja
   EASY TOWNS - Chorwacja
   Cały dzień
   23.03.2017-26.03.2017
   Narodni trg 10-11, 52100, Pula, Croatia
   Narodni trg 10-11, 52100, Pula, Croatia

   Celem projektu jest zwiększenie zdolności miast i organizacji biorących w nim udział do radzenia sobie z tematyką integracji, multikulturowości oraz imigracji.

   Więcej informacji na stronie projektu Easy Towns

  • Nabór - Projekty społeczeństwa obywatelskiego
   Nabór - Projekty społeczeństwa obywatelskiego
   Cały dzień
   01.03.2017

   W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

   Więcej o Projektach społeczeństwa obywatelskiego

   Dowiedz się Jak złożyć wniosek

  • EPICURO - Sesja warsztatowa - Niemcy
   EPICURO - Sesja warsztatowa - Niemcy
   Cały dzień
   12.06.2017-15.06.2017
   Oxfordstraße 24, 53111 Bonn, Germany
   Oxfordstraße 24, 53111 Bonn, Germany

   Sesja warsztatowa – Efektywne strategie angażowania obywateli

   Projekt EPICURO ma na celu zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa, poprzez z jednej strony wyjaśnianie procesu kształtowania polityki dotyczącej środowiska i zmian klimatycznych, z drugiej – promowanie zaangażowania w działania na jej rzecz.
   Takie podejście powinno nie tylko przyczynić się do zwiększenia zdolności mieszkańców do radzenia sobie ze skutkami niekorzystnych zjawisk i związanym z nimi stresem, ale stanowi również szansę na zmianę zachowań,  w odniesieniu do zmieniającego się środowiska.

   Więcej informacji na stronie projektu EPICURO

  • Dokąd zmierzasz, Europo? - Debata publiczna - Nowe Miasto Lubawskie
   Dokąd zmierzasz, Europo? - Debata publiczna - Nowe Miasto Lubawskie
   Cały dzień
   29.06.2017-03.07.2017
   Ogrodowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Poland
   Ogrodowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Poland

   Debata publiczna na temat solidarności europejskiej w czasach kryzysu migracyjnego w UE

   W wyniku realizacji projektu, partnerzy będą poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: obaw związanych z eurosceptyzmem dla integracji europejskiej teraz i w przyszłości;  granic europejskiej solidarności wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej; wspólnych i uniwersalnych mechanizmów europejskiej solidarności w dobie różnych uwarunkowań ekonomicznych państw członkowskich Unii Europejskiej; mechanizmów rozwiązywania sytuacji kryzysowych; budowania dialogu międzykulturowego w atmosferze integracji i wzajemnego zrozumienia dla wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej oraz metod wspierania wolontariatu na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.

   Więcej informacji na stronie projektu Dokąd zmierzasz, Europo?

  • Szkolenie - Kraków
   Szkolenie - Kraków
   10:30 -15:00
   24.01.2017
   Cannot determine address at this location.
   Cannot determine address at this location.

   Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji.

   Więcej informacji i zapisy na stronie szkolenia

  • Szkolenie - Gdańsk
   Szkolenie - Gdańsk
   10:30 -15:00
   19.01.2017
   Cannot determine address at this location.
   Cannot determine address at this location.

   Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji.

   Więcej informacji i zapisy na stronie szkolenia

  • Szkolenie - Warszawa
   Szkolenie - Warszawa
   10:30 -15:00
   12.01.2017
   Cannot determine address at this location.
   Cannot determine address at this location.

   Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji.

   Więcej informacji i zapisy na stronie szkolenia

  • Szkolenie - Wrocław
   Szkolenie - Wrocław
   10:30 -15:00
   17.01.2017
   Cannot determine address at this location.
   Cannot determine address at this location.

   Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji.

   Więcej informacji i zapisy na stronie szkolenia

  • Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Bydgoszczy
   Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Bydgoszczy
   10:30 -14:30
   29.06.2017
   rondo Jagiellonów, 85-067 Bydgoszcz, Polska
   rondo Jagiellonów, 85-067 Bydgoszcz, Polska

   Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

  • Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Słupsku
   Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Słupsku
   10:30 -14:30
   22.06.2017
   Mieczysława Niedziałkowskiego 4-7, Słupsk, Polska
   Mieczysława Niedziałkowskiego 4-7, Słupsk, Polska

   Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

  • Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Białymstoku
   Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Białymstoku
   10:30 -14:30
   27.07.2017
   aleja Józefa Piłsudskiego 29, Białystok, Polska
   aleja Józefa Piłsudskiego 29, Białystok, Polska

   Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

  • Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Poznaniu
   Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Poznaniu
   10:30 -14:30
   24.05.2017
   Ogrodowa 12, Poznań, Polska
   Ogrodowa 12, Poznań, Polska

   Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

  • Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Rzeszowie
   Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Rzeszowie
   10:30 -15:00
   31.05.2017
   Sucharskiego 2, Rzeszów, Polska
   Sucharskiego 2, Rzeszów, Polska

   Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

  • Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" we Wrocławiu
   Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" we Wrocławiu
   11:00 -15:00
   08.06.2017
   Świdnicka 8, Wrocław, Polska
   Świdnicka 8, Wrocław, Polska

   Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
>
>
>
< 2017 >
Sierpień
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Lipiec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Wrzesień
Wrzesień
Wrzesień

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close