Kalendarz wydarzeń - Europa dla obywateli | Polski Punkt Kontaktowy

Kalendarz wydarzeń

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Suwałkach

  00:00
  24.08.2017
  Suwałki, Polska
  Suwałki, Polska

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Szkolenie - Warszawa

  10:30 -15:00
  12.01.2017
  Cannot determine address at this location.
  Cannot determine address at this location.

  Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji.

  Więcej informacji i zapisy na stronie szkolenia

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Szkolenie - Wrocław

  10:30 -15:00
  17.01.2017
  Cannot determine address at this location.
  Cannot determine address at this location.

  Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji.

  Więcej informacji i zapisy na stronie szkolenia

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Szkolenie - Gdańsk

  10:30 -15:00
  19.01.2017
  Cannot determine address at this location.
  Cannot determine address at this location.

  Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji.

  Więcej informacji i zapisy na stronie szkolenia

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Szkolenie - Kraków

  10:30 -15:00
  24.01.2017
  Cannot determine address at this location.
  Cannot determine address at this location.

  Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji.

  Więcej informacji i zapisy na stronie szkolenia

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  EPICURO - Sesja warsztatowa - Łotwa

  Cały dzień
  13.02.2017-16.02.2017
  Poruka iela 4, Valka, Valkas pilsēta, LV-4701, Latvia
  Poruka iela 4, Valka, Valkas pilsēta, LV-4701, Latvia

  Sesja warsztatowa związane ze strategiami odporności

  Projekt EPICURO ma na celu zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa, poprzez z jednej strony wyjaśnianie procesu kształtowania polityki dotyczącej środowiska i zmian klimatycznych, z drugiej – promowanie zaangażowania w działania na jej rzecz.
  Takie podejście powinno nie tylko przyczynić się do zwiększenia zdolności mieszkańców do radzenia sobie ze skutkami niekorzystnych zjawisk i związanym z nimi stresem, ale stanowi również szansę na zmianę zachowań,  w odniesieniu do zmieniającego się środowiska.

  Więcej informacji na stronie projektu EPICURO

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  CitiPart - Międzynarodowe spotkanie – temat przewodni „pokój”

  Cały dzień
  27.02.2017-01.03.2017
  2 Place du Paron, 57160 Scy-Chazelles, France
  2 Place du Paron, 57160 Scy-Chazelles, France

  CitiPart. Partnerstwo miast w obronie europejskich wartości: solidarności, tolerancji i pokoju

  Celem działań jest zbudowanie trwałego partnerstwa i rozszerzenie sieci CitiPart, wzmocnienie zaangażowania obywateli w sprawy społeczne i wymiana międzykulturowa w Unii Europejskiej, a także identyfikacja trudności i szukanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia w Unii Europejskiej.

  Więcej informacji na stronie projektu CitiPart

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Nabór - Pamięć europejska

  Cały dzień
  01.03.2017

  W ramach Komponentu 1. Pamięć europejska dofinansowanie mogą uzyskać projekty zachęcające do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych wspólnych wartości, dotyczące przyczyn pojawienia się reżimów totalitarnych w historii nowożytnej Europy (szczególnie, ale nie wyłącznie, nazizmu, który doprowadził do Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych) oraz upamiętniające ofiary ich zbrodni.

  Więcej o Komponencie 1. Pamięć europejska

  Dowiedz się Jak złożyć wniosek

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Nabór marcowy - Partnerstwo miast

  Cały dzień
  01.03.2017

  W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

  Więcej o Partnerstwie miast

  Dowiedz się Jak złożyć wniosek

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Nabór marcowy - Sieci miast

  Cały dzień
  01.03.2017

  W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

  Więcej o Sieciach miast

  Dowiedz się Jak złożyć wniosek

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Nabór - Projekty społeczeństwa obywatelskiego

  Cały dzień
  01.03.2017

  W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

  Więcej o Projektach społeczeństwa obywatelskiego

  Dowiedz się Jak złożyć wniosek

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  EASY TOWNS - Chorwacja

  Cały dzień
  23.03.2017-26.03.2017
  Narodni trg 10-11, 52100, Pula, Croatia
  Narodni trg 10-11, 52100, Pula, Croatia

  Celem projektu jest zwiększenie zdolności miast i organizacji biorących w nim udział do radzenia sobie z tematyką integracji, multikulturowości oraz imigracji.

  Więcej informacji na stronie projektu Easy Towns

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Poznaniu

  10:30 -14:30
  24.05.2017
  Ogrodowa 12, Poznań, Polska
  Ogrodowa 12, Poznań, Polska

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Rzeszowie

  10:30 -15:00
  31.05.2017
  Sucharskiego 2, Rzeszów, Polska
  Sucharskiego 2, Rzeszów, Polska

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" we Wrocławiu

  11:00 -15:00
  08.06.2017
  Świdnicka 8, Wrocław, Polska
  Świdnicka 8, Wrocław, Polska

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  EPICURO - Sesja warsztatowa - Niemcy

  Cały dzień
  12.06.2017-15.06.2017
  Oxfordstraße 24, 53111 Bonn, Germany
  Oxfordstraße 24, 53111 Bonn, Germany

  Sesja warsztatowa – Efektywne strategie angażowania obywateli

  Projekt EPICURO ma na celu zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa, poprzez z jednej strony wyjaśnianie procesu kształtowania polityki dotyczącej środowiska i zmian klimatycznych, z drugiej – promowanie zaangażowania w działania na jej rzecz.
  Takie podejście powinno nie tylko przyczynić się do zwiększenia zdolności mieszkańców do radzenia sobie ze skutkami niekorzystnych zjawisk i związanym z nimi stresem, ale stanowi również szansę na zmianę zachowań,  w odniesieniu do zmieniającego się środowiska.

  Więcej informacji na stronie projektu EPICURO

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Słupsku

  10:30 -14:30
  22.06.2017
  Mieczysława Niedziałkowskiego 4-7, Słupsk, Polska
  Mieczysława Niedziałkowskiego 4-7, Słupsk, Polska

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Dokąd zmierzasz, Europo? - Debata publiczna - Nowe Miasto Lubawskie

  Cały dzień
  29.06.2017-03.07.2017
  Ogrodowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Poland
  Ogrodowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Poland

  Debata publiczna na temat solidarności europejskiej w czasach kryzysu migracyjnego w UE

  W wyniku realizacji projektu, partnerzy będą poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: obaw związanych z eurosceptyzmem dla integracji europejskiej teraz i w przyszłości;  granic europejskiej solidarności wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej; wspólnych i uniwersalnych mechanizmów europejskiej solidarności w dobie różnych uwarunkowań ekonomicznych państw członkowskich Unii Europejskiej; mechanizmów rozwiązywania sytuacji kryzysowych; budowania dialogu międzykulturowego w atmosferze integracji i wzajemnego zrozumienia dla wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej oraz metod wspierania wolontariatu na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.

  Więcej informacji na stronie projektu Dokąd zmierzasz, Europo?

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Bydgoszczy

  10:30 -14:30
  29.06.2017
  rondo Jagiellonów, 85-067 Bydgoszcz, Polska
  rondo Jagiellonów, 85-067 Bydgoszcz, Polska

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Białymstoku

  10:30 -14:30
  27.07.2017
  aleja Józefa Piłsudskiego 29, Białystok, Polska
  aleja Józefa Piłsudskiego 29, Białystok, Polska

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Nabór wrześniowy - Partnerstwo miast

  Cały dzień
  01.09.2017

  W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

  Więcej o Partnerstwie miast

  Dowiedz się Jak złożyć wniosek

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Nabór wrześniowy - Sieci miast

  Cały dzień
  01.09.2017

  W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

  Więcej o Sieciach miast

  Dowiedz się Jak złożyć wniosek

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  EASY TOWNS - Włochy

  Cały dzień
  07.09.2017-10.09.2017
  Via Enrico Fermi, 19, 36042 Breganze VI, Italy
  Via Enrico Fermi, 19, 36042 Breganze VI, Italy

  Celem projektu jest zwiększenie zdolności miast i organizacji biorących w nim udział do radzenia sobie z tematyką integracji, multikulturowości oraz imigracji.

  Spotkanie w Vicenzy będzie połączone z ogłoszeniem wyników konkursu kreatywnego na poziomie całego projektu. Będzie to zarazem  konferencja podsumowująca projektu.

  Więcej informacji na stronie projektu Easy Towns

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  CitiPart - Międzynarodowe spotkanie podsumowujące projekt

  Cały dzień
  13.09.2017-15.09.2017
  Aleje Jerozolimskie 44, Warszawa, Poland
  Aleje Jerozolimskie 44, Warszawa, Poland

  CitiPart. Partnerstwo miast w obronie europejskich wartości: solidarności, tolerancji i pokoju

  Celem działań jest zbudowanie trwałego partnerstwa i rozszerzenie sieci CitiPart, wzmocnienie zaangażowania obywateli w sprawy społeczne i wymiana międzykulturowa w Unii Europejskiej, a także identyfikacja trudności i szukanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia w Unii Europejskiej.

  Więcej informacji na stronie projektu CitiPart

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Dokąd zmierzasz, Europo? - Debata publiczna - Fiume Veneto

  Cały dzień
  21.09.2017-25.09.2017
  SP21, 33080 Fiume Veneto PN, Italy
  SP21, 33080 Fiume Veneto PN, Italy

  Debata publiczna na temat zwalczania stygmatyzacji imigrantów i budowania dialogu międzykulturowego w UE

  W wyniku realizacji projektu, partnerzy będą poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: obaw związanych z eurosceptyzmem dla integracji europejskiej teraz i w przyszłości;  granic europejskiej solidarności wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej; wspólnych i uniwersalnych mechanizmów europejskiej solidarności w dobie różnych uwarunkowań ekonomicznych państw członkowskich Unii Europejskiej; mechanizmów rozwiązywania sytuacji kryzysowych; budowania dialogu międzykulturowego w atmosferze integracji i wzajemnego zrozumienia dla wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej oraz metod wspierania wolontariatu na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.

  Więcej informacji na stronie projektu Dokąd zmierzasz, Europo?

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Termin naboru wniosków o Granty operacyjne

  12:00
  18.10.2017

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  "Making Waves" Baltic Sea Contact Making Seminar - seminarium kontaktowe dla organizacji i instytucji z regionu bałtyckiego zainteresowanych realizacją projektów w programie "Europa dla obywateli"

  08:00 -20:00
  19.10.2017-20.10.2017
  Doma laukums 1, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Łotwa
  Doma laukums 1, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Łotwa

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  EPICURO - Prezentacja rezultatów działań - Włochy

  Cały dzień
  23.10.2017-26.10.2017
  Via Enrico Fermi, 19, 36042 Breganze VI, Italy
  Via Enrico Fermi, 19, 36042 Breganze VI, Italy

  Prezentacja rezultatów działań na poziomie lokalnym, wypracowywanie wytycznych dla Sieci Miast Odpornych UE (EU Resilient Communities Network), rola menedżera ds. odporności

  Projekt EPICURO ma na celu zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa, poprzez z jednej strony wyjaśnianie procesu kształtowania polityki dotyczącej środowiska i zmian klimatycznych, z drugiej – promowanie zaangażowania w działania na jej rzecz.
  Takie podejście powinno nie tylko przyczynić się do zwiększenia zdolności mieszkańców do radzenia sobie ze skutkami niekorzystnych zjawisk i związanym z nimi stresem, ale stanowi również szansę na zmianę zachowań,  w odniesieniu do zmieniającego się środowiska.

  Więcej informacji na stronie projektu EPICURO

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Dokąd zmierzasz, Europo? - Debata publiczna - Hude

  Cały dzień
  09.11.2017-13.11.2017
  Auf der Nordheide 45B, 27798 Hude, Germany
  Auf der Nordheide 45B, 27798 Hude, Germany

  Debata publiczna nad przyszłością Europy

  W wyniku realizacji projektu, partnerzy będą poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: obaw związanych z eurosceptyzmem dla integracji europejskiej teraz i w przyszłości;  granic europejskiej solidarności wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej; wspólnych i uniwersalnych mechanizmów europejskiej solidarności w dobie różnych uwarunkowań ekonomicznych państw członkowskich Unii Europejskiej; mechanizmów rozwiązywania sytuacji kryzysowych; budowania dialogu międzykulturowego w atmosferze integracji i wzajemnego zrozumienia dla wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej oraz metod wspierania wolontariatu na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.

  Więcej informacji na stronie projektu Dokąd zmierzasz, Europo?

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", WARSZAWA

  00:00
  17.01.2018

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", POZNAŃ

  00:00
  25.01.2018

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", LUBLIN

  00:00
  30.01.2018
  Królewska 10, 20-400 Lublin, Poland
  Królewska 10, 20-400 Lublin, Poland

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", KRAKÓW

  00:00
  01.02.2018

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", ŁÓDŹ

  00:00
  13.02.2018

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", KIELCE

  00:00
  15.02.2018
  Ogrodowa 35, Kielce, Poland
  Ogrodowa 35, Kielce, Poland

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", TORUŃ

  00:00
  07.02.2018
  DK80, Toruń, Poland
  DK80, Toruń, Poland

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  GODZ. 12.00 W POŁUDNIE CZASU OBOWIĄZUJĄCEGO W BRUKSELI ostateczny termin na złożenie wniosku na jedno z czterech Działań w programie "Europa dla obywateli"

  00:00
  01.03.2018

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Wspólne spotkanie informacyjne o programach europejskich"Europa dla obywateli", Horyzont 2020, Interreg i URBACT, WROCŁAW

  10:00 -15:00
  08.02.2018
  Oławska 4a, 50-123 Wrocław, Poland
  Oławska 4a, 50-123 Wrocław, Poland

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  Spotkanie o programie "Europa dla obywateli" w ramach Europejskiego Wykładu Otwartego Europe Direct, WARSZAWA

  16:00 -17:00
  15.02.2018
  Smolna 4, 00-375 Warszawa, Poland
  Smolna 4, 00-375 Warszawa, Poland

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

 • 27
  27.Maj.Niedziela

  EPICURO - Konferencja międzynarodowa - Hiszpania

  Cały dzień
  05.03.2018-08.03.2018
  Calle Valverde, 1, 10500 Valencia de Alcántara, Cáceres, Spain
  Calle Valverde, 1, 10500 Valencia de Alcántara, Cáceres, Spain

  Konferencja międzynarodowa, prezentacja wyników projektu

  Projekt EPICURO ma na celu zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa, poprzez z jednej strony wyjaśnianie procesu kształtowania polityki dotyczącej środowiska i zmian klimatycznych, z drugiej – promowanie zaangażowania w działania na jej rzecz.
  Takie podejście powinno nie tylko przyczynić się do zwiększenia zdolności mieszkańców do radzenia sobie ze skutkami niekorzystnych zjawisk i związanym z nimi stresem, ale stanowi również szansę na zmianę zachowań,  w odniesieniu do zmieniającego się środowiska.

  Więcej informacji na stronie projektu EPICURO

 • 01
  01.Lipiec.Sobota

  Dokąd zmierzasz, Europo? - Debata publiczna - Nowe Miasto Lubawskie

  Cały dzień
  29.06.2017-03.07.2017
  Ogrodowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Poland
  Ogrodowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Poland

  Debata publiczna na temat solidarności europejskiej w czasach kryzysu migracyjnego w UE

  W wyniku realizacji projektu, partnerzy będą poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: obaw związanych z eurosceptyzmem dla integracji europejskiej teraz i w przyszłości;  granic europejskiej solidarności wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej; wspólnych i uniwersalnych mechanizmów europejskiej solidarności w dobie różnych uwarunkowań ekonomicznych państw członkowskich Unii Europejskiej; mechanizmów rozwiązywania sytuacji kryzysowych; budowania dialogu międzykulturowego w atmosferze integracji i wzajemnego zrozumienia dla wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej oraz metod wspierania wolontariatu na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.

  Więcej informacji na stronie projektu Dokąd zmierzasz, Europo?

 • 02
  02.Lipiec.Niedziela

  Dokąd zmierzasz, Europo? - Debata publiczna - Nowe Miasto Lubawskie

  Cały dzień
  29.06.2017-03.07.2017
  Ogrodowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Poland
  Ogrodowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Poland

  Debata publiczna na temat solidarności europejskiej w czasach kryzysu migracyjnego w UE

  W wyniku realizacji projektu, partnerzy będą poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: obaw związanych z eurosceptyzmem dla integracji europejskiej teraz i w przyszłości;  granic europejskiej solidarności wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej; wspólnych i uniwersalnych mechanizmów europejskiej solidarności w dobie różnych uwarunkowań ekonomicznych państw członkowskich Unii Europejskiej; mechanizmów rozwiązywania sytuacji kryzysowych; budowania dialogu międzykulturowego w atmosferze integracji i wzajemnego zrozumienia dla wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej oraz metod wspierania wolontariatu na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.

  Więcej informacji na stronie projektu Dokąd zmierzasz, Europo?

 • 03
  03.Lipiec.Poniedziałek

  Dokąd zmierzasz, Europo? - Debata publiczna - Nowe Miasto Lubawskie

  Cały dzień
  29.06.2017-03.07.2017
  Ogrodowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Poland
  Ogrodowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Poland

  Debata publiczna na temat solidarności europejskiej w czasach kryzysu migracyjnego w UE

  W wyniku realizacji projektu, partnerzy będą poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: obaw związanych z eurosceptyzmem dla integracji europejskiej teraz i w przyszłości;  granic europejskiej solidarności wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej; wspólnych i uniwersalnych mechanizmów europejskiej solidarności w dobie różnych uwarunkowań ekonomicznych państw członkowskich Unii Europejskiej; mechanizmów rozwiązywania sytuacji kryzysowych; budowania dialogu międzykulturowego w atmosferze integracji i wzajemnego zrozumienia dla wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej oraz metod wspierania wolontariatu na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.

  Więcej informacji na stronie projektu Dokąd zmierzasz, Europo?

 • 27
  27.Lipiec.Czwartek

  Spotkanie informacyjne programu "Europa dla obywateli" w Białymstoku

  10:30 -14:30
  27.07.2017
  aleja Józefa Piłsudskiego 29, Białystok, Polska
  aleja Józefa Piłsudskiego 29, Białystok, Polska

  Brak dodatkowych informacji na temat tego wydarzenia.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close