Upowszechnianie osiągnięć Unii Europejskiej - przyszłość Europy

Tytuł projektu
Upowszechnianie osiągnięć Unii Europejskiej - przyszłość Europy

Lider projektu

Gmina Września
Partnerzy projektu
Miasto Garbsen (Niemcy)

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.1. - Partnerstwo miast
Obszar tematyczny projektu
aktywizacja obywateli, aktywne społeczeństwo obywatelskie, integracja europejska, partycypacja obywatelska
Data rozpoczęcia projektu
Wrzesień 2015
Data zakończenia projektu
Wrzesień 2015
Kwota dofinansowania
5 000 €
Miejscowość
Września
Województwo
dolnośląskie
4-dniowy projekt ,,Upowszechnianie osiągnięć Unii Europejskiej – przyszłość Europy” będzie koncentrował się na wymianie doświadczeń gmin partnerskich w obszarze partycypacji obywatelskiej, współpracy i członkostwa w UE oraz włączania obywateli w unijne procesy decyzyjne.

Projekt realizowany w dniach 4-7 września 2015 r. będzie polegać przede wszystkim na wymianie doświadczeń pomiędzy gminami partnerskimi (Gmina Września jako organizator oraz partnerska Gmina Garbsen w Niemczech) w dziedzinie partycypacji w strukturach zjednoczonej Europy, historii oraz osiągnięć Unii Europejskiej, wzajemnych doświadczeń w zakresie współpracy i członkostwa w Unii Europejskiej, obywatelstwa europejskiego, demokratycznego uczestnictwa obywateli w inicjatywach zjednoczonej Europy poprzez realne uczestnictwo w unijnych procesach decyzyjnych. Spotkanie rozpocznie wykład na temat historii Unii Europejskiej i dyskusje tematyczne. Kolejny dzień przeznaczono na warsztaty informacyjne na temat funduszy europejskich, debatę oksfordzką dotyczącą nowej dekady w Unii Europejskiej, czyli przyszłości Europy w kontekście wydarzeń od 2010 roku począwszy. Prezentacja filmów dokumentalnych z zakresu integracji europejskiej oraz wystawy zatytułowanej ,,Unia Europejska oczami obywateli” będą okazją do refleksji nad zaangażowaniem obywatelskim i demokratycznym.

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".