Look at them from different perspective

Tytuł projektu
Look at them from different perspective

Lider projektu

Stowarzyszenie "Nasz Łąg - nasza wieś"
Partnerzy projektu
Włochy, Węgry, Łotwa, Macedonia, Francja

Edycja programu

Europa dla obywateli - 2014-2020

Komponent / działanie / poddziałanie

Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.3. - Projekty społeczeństwa obywatelskiego
Obszar tematyczny projektu
aktywne społeczeństwo obywatelskie, dialog międzykulturowy, partycypacja obywatelska, pokój w Europie, uczestnictwo obywatelskie, wydarzenia historyczne
Data rozpoczęcia projektu
Sierpień 2016
Data zakończenia projektu
Luty 2017
Kwota dofinansowania
20 250 €

Kontakt do polskiej organizacji

Stowarzyszenie „Nasz Łąg – nasza wieś”

ul. Chojnicka 30, 89-652 Łąg, tel. 60 156 77 00

Marta Drewczyńska, Wiesław Lipski

Miejscowość
Łąg
Województwo
pomorskie

Adres strony www

Projekt ma na celu zebranie informacji na temat postrzegania kryzysu migracyjnego w państwach uczestniczących oraz porównanie sytuacji uchodźców w poszczególnych krajach. Uczestnicy projektu przeprowadzą ankiety oraz wywiady z mieszkańcami miast organizacji partnerskich projektu.

Poprzez realizację projektu, organizatorzy chcą wpłynąć na:

–  podnoszenie świadomości o pamięci, wspólnej historii i wartościach,
– promowanie pokoju, wartości Unii Europejskiej oraz dobrobytu obywateli poprzez stymulowanie debaty, refleksji i rozwój sieci,
– zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa obywateli na szczeblu Unii poprzez budowanie wiedzy obywateli na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego i interkulturalnego zaangażowania oraz wolontariatu na szczeblu Unii Europejskiej.


Zakładane rezultaty projektu:
– poznanie i zrozumienie sytuacji imigrantów oraz opinii mieszkańców panujących w krajach partnerskich,
– zdobycie wiedzy na temat rasizmu, ksenofobii, dyskryminacji i praw człowieka,
– promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawy warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii przez uczestników projektu,
– poznanie wspólnej historii, w której rasizm, ksenofobia, dyskryminacja i brak poszanowania praw człowieka doprowadziły do powstania m. in. obozu koncentracyjnego w Sztutowie pomogą zwalczyć „stygmatyzację” imigrantów i stworzą podstawę narracji, które mają za zadanie wzmocnić dialog międzykulturowy i wzajemne zrozumienie,
– podjęcie dalszej współpracy i kontynuacji tego tematu lub dyskusji na inne bieżące tematy w następnych latach w ramach programu „Europa dla obywateli” lub innych programów Unii Europejskiej.

 

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".