Priorytety 2016-2020 - Europa dla obywateli | Polski Punkt Kontaktowy

Priorytety na lata 2016-2020

Priorytety programu „Europa dla obywateli” Komisja Europejska określa w odniesieniu do jego celów ogólnych i po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Programowym. Zachęcamy wnioskodawców do opracowywania projektów zgodnych z celami programu i dodatkowego ukierunkowania ich na aktualne priorytety.

 

Pełna treść dokumentu ustanawiającego priorytety na lata 2016-2020 jest dostępna na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z polską i angielską wersją językową dokumentu:

Priorytety 2016 – angielska wersja językowa

Priorytety 2016 – polska wersja językowa

KOMPONENT 1. 
Pamięć europejska

W ramach Komponentu 1. Pamięć europejska w latach 2016-2020 większe szanse na otrzymanie dofinansowania będą miały projekty dotyczące zarówno momentów zwrotnych w najnowszej historii Europy i ich wpływu i znaczenia dla współczesności, jak i kwestii bardziej ogólnych, związanych z przemianami demokratycznymi, budowaniem i wzmacnianiem postaw obywatelskich oraz przeciwdziałaniem ksenofobii, stygmatyzacji i wykluczeniu. Do priorytetów należą:

  • Upamiętnienie kluczowych punktów zwrotnych w najnowszej historii Europy
Fundacja Instytut Aurea Libertas - 1989: Fall of Communism in Eastern Europe, Development of the Strategic Game for the Young Europeans

fot. Fundacja Instytut Aurea Libertas – 1989: Fall of Communism in Eastern Europe, Development of the Strategic Game for the Young Europeans

Rok składania wnioskuRocznice upamiętniane w ramach Komponentu 1. Pamięć europejska
20161936: Początek Wojny Domowej w Hiszpanii
1951: Przyjęcie przez Narody Zjednoczone Konwencji dotyczącej statusu uchodźców w odniesieniu do sytuacji uchodźców w powojennej Europie
1956: Polityczna i społeczna mobilizacja w Europie Środkowej
1991: Początek wojen w Jugosławii
20171917: Społeczne i polityczne rewolucje, upadek imperiów i ich wpływ na polityczny i historyczny krajobraz Europy
1957: Traktat Rzymski i początki Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
20181918: Koniec I Wojny Światowej – wzrost państw narodowych i klęska prób zapewnienia europejskiej współpracy i pokojowego współistnienia
1938/1939: Początek II Wojny Światowej
1948: Początek Zimnej Wojny
1948: Kongres w Hadze i integracja europejska
1968: Protesty i ruchy w obronie praw obywatelskich, inwazja na Czechosłowację, protesty studenckie i kampania antysemicka w Polsce
20191979: Wybory do Parlamentu Europejskiego – także 40 lat od pierwszych bezpośrednich wyborów do PE w 1979 r.
1989: Rewolucje demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej
2004: Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo-Wschodniej
20201950: Deklaracja Roberta Schumana
1990: Zjednoczenie Niemiec
2000: Przyjęcie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
  • Społeczeństwo i zaangażowanie obywatelskie pod rządami reżimów totalitarnych
  • Mechanizmy wykluczenia i utrata poczucia obywatelskości pod rządami reżimów totalitarnych
  • Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej

KOMPONENT 2. 
Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

fot. Gmina Będzino – Nasza gmina w Unii Europejskiej – dekada rozwoju

W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, w latach 2016-2020 większe szanse na otrzymanie dofinansowania będą miały projekty poruszające następujące kwestie:

  • Zrozumienie eurosceptycyzmu i debata na ten temat
  • Solidarność w czasach kryzysu
  • Zwalczanie stygmatyzacji “imigrantów” i – dla przeciwwagi – tworzenie narracji, które mają za zadanie wzmocnić dialog międzykulturowy i wzajemne zrozumienie
  • Debata nad przyszłością Europy

Zapisz się na nasz newsletter

Będziemy informować Cię o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z programem "Europa dla obywateli".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close